Een andere kijk op medische acceptatie

Astrid Blaauw: ‘Makelaar met spataderen heeft grote kans op kleine schade.’

Vraagt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan, dan wil de medisch adviseur van de verzekeraar het medisch heden en verleden van de verzekerde weten om de verzekeringsmaatschappij te kunnen adviseren voordat de verzekering gesloten wordt. Het is belangrijk dat de verzekerde daarbij alles vermeldt. Maar waarom moet hij alles melden, ook als zaken hem niet relevant lijken? En waarom geeft een verzekeraar soms beperkende voorwaarden als de verzekerde geen klachten meer heeft én bovendien door zijn arts volledig genezen is verklaard?

Om uw klant te kunnen adviseren beschikt u als financieel adviseur over de benodigde diploma’s en vergunningen. U kent de wettelijke regelingen, de verzekeringstechnische risico’s en u kunt de verschillende oplossingen toepassen. Maar toch ontbreekt er één onderwerp aan al uw opleidingen: de medische beoordeling door verzekeraars. Daarom gaf Astrid Blaauw, medisch adviseur bij Movir, tijdens het VVP Event Inkomen inzicht in de medische acceptatie van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Regels, plichten en rechten

Het is goed om te weten dat verzekeraars niet zomaar iemand mogen keuren of onderzoeken. Zo gelden er beperkingen voor verzekeringen onder een bepaald bedrag: de vragengrens. “Boven deze grens mag een verzekeraar bijvoorbeeld vragen stellen over erfelijke ziekten van de kandidaat-verzekerde of zijn familie. Ook mag de verzekeraar dan naar de resultaten van verricht erfelijkheidsonderzoek vragen”, voegt Astrid hieraan toe. De regels en ‘beperkingen’ staan beschreven in de Wet op de medische keuringen.

Er gelden niet alleen regels voor verzekeraars, maar ook voor kandidaat-verzekerden. Zo hebben zij een ‘mededelingsplicht’. Dit houdt in dat zij op alle vragen eerlijk en volledig antwoord moeten geven. Daarmee voorkomen zij dat zij geen uitkering krijgen als zij arbeidsongeschikt worden. Mensen die zich willen verzekeren hebben ook rechten bij de medische beoordeling:

1. het recht om als eerste te horen wat de uitkomst is van de medische beoordeling. Dit heet het ‘recht op eerste kennisneming’. De kandidaat-verzekerde moet bij de aanvraag vermelden of hij van dit recht gebruik wil maken;

2. het blokkeringsrecht, waarmee de kandidaat-verzekerde kan voorkomen dat verdere informatie over zijn medische situatie met de verzekeraar gedeeld wordt.

Astrid: “Met het recht op eerste kennisneming voorkom je een formele afwijzing van de aanvraag. De kandidaat-verzekerde kan dan de aanvraag intrekken voordat het advies van de medisch adviseur aan de verzekeraar wordt gegeven. Dit is belangrijk, want verzekeraars vragen altijd of je eerder bent afgewezen voor een verzekering. Je kunt die vraag dan bij een nieuwe aanvraag naar waarheid met ‘nee’ beantwoorden. Op deze manier voorkom je dat een eerdere afwijzing het oordeel van de volgende verzekeraar zou kunnen beïnvloeden.”

Totaalplaatje van alle risico’s

Op basis van de gezondheidsverklaring en alle verder verkregen medische informatie beoordeelt de medisch adviseur de risico’s die de kans op arbeidsongeschiktheid verhogen. Deze risico’s zijn onder te verdelen in verschillende categorieën:

– aandoeningen die de verzekerde op ditmoment heeft;

– aandoeningen die de verzekerde in het verleden had;

– andere medische risicofactoren, zoals erfelijke aandoeningen, cholesterol, roken en overgewicht;

– belastbaarheid beroep;

– eerdere arbeidsongeschiktheid.

“Bij de beoordeling van het risico op arbeidsongeschiktheid gaat het altijd om de combinatie van alle risicofactoren”, zegt Astrid. “De kans dat een advocaat met knieklachten langdurig arbeidsongeschikt raakt, is beduidend kleiner dan dat dit bij een stratenmaker gebeurt. Goede knieën zijn voor een stratenmaker immers van essentieel belang om zijn beroep te kunnen uitoefenen.”

Een andere kijk

Is een kandidaat-verzekerde voor aandoeningen of ziekten door een specialist behandeld? Deze specialist kan de kandidaat-verzekerde volledig genezen verklaren. Desondanks komt het voor dat een verzekerde toch de verzekering met beperkende voorwaarden krijgt aangeboden of in het slechtste geval de aanvraag wordt afgewezen. “Dit wil in de praktijk nog wel eens leiden tot onbegrip van de kandidaat-verzekerde”, vertelt Astrid. “De behandelend specialist kijkt op een andere manier naar zijn patiënt dan wij naar onze kandidaat-verzekerden. De specialist beëindigt de behandeling als de patiënt klachtenvrij is en beschouwt hem als genezen. Wij leggen het accent juist op de kans dat er later –opnieuw – problemen kunnen ontstaan.”

Om het verschil te verduidelijken geeft Astrid een praktijkvoorbeeld van een kandidaat-verzekerde die een hartinfarct heeft gehad. “Door het plaatsen van stents kan hij weer normaal functioneren en is zijn belastbaarheid goed. Maar zijn risico op arbeidsongeschiktheid ten gevolge van hart- en vaatziekten is wel blijvend verhoogd. Als iemand een hartinfarct heeft gehad, duidt dat op algeheel vaatlijden. De lange termijn prognose hiervan is onzeker. Niet alleen is de kans op een herhaling van aandoeningen van het hart en de vaten verhoogd, ook kunnen door vaatlijden allerlei andere (diffuse) klachten ontstaan zoals moeheid, verminderde energie en problemen met het geheugen.”

Een medisch specialist zal bij de beoordeling of iemand is genezen geen rekening houden met de eventuele latere complicaties van een behandeling. Astrid: “Een zeer hoog percentage patiënten dat als kind succesvol is behandeld voor kanker kampt op volwassen leeftijd met één of meer, vaak ernstige, chronische ziekten ten gevolge van de behandeling met bijvoorbeeld chemotherapie en bestraling. Denk daarbij aan hartafwijkingen en longproblemen. Uit een onderzoek dat The Journal of the American Medical Association (JAMA) publiceerde blijkt dat bij ruim 98 procent van de onderzochte patiënten het geval. Het risico op arbeidsongeschiktheid op latere leeftijd is bij deze mensen dus groot.”

Het advies

Een verzekeraar is vrij om zijn eigen acceptatiebeleid te bepalen. Astrid: “Movir bepaalt welk risico ze wil accepteren. Zij heeft haar verzekeringstarieven gebaseerd op een gemiddelde kans op arbeidsongeschiktheid. Om kandidaatverzekerden toch een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kunnen laten sluiten, adviseert de medisch adviseur bij een hoger dan gemiddeld risico beperkende voorwaarden. Dat kan een premietoeslag, verkorte looptijd of uitsluiting zijn. De verzekerde ontvangt dan geen uitkering als hij arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van de uitgesloten aandoening. Verwachten wij dat de verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid in de toekomst kan verminderen, dan is een herbeoordeling mogelijk.”

Is het risico té hoog, dan zal een medisch adviseur de verzekeraar adviseren om de aangevraagde verzekering niet aan te bieden. Het is goed om te weten dat er voor kandidaat-verzekerden van wie de aanvraag wordt afgewezen een vangnetverzekering bestaat, mits zij de aanvraag hiervoor indienen binnen 15 maanden na de start als zelfstandig ondernemer.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Twee maanden premie terug bij nieuwe Movir-aov

Twee maanden premie terug bij nieuwe Movir-aov

Zelfstandigen die uiterlijk 31 januari 2024 een Movir Momentum AOV aanvragen krijgen twee maanden premie terug. Met dit instapvoordeel wil Movir de drempel verlagen...

Maurick Schellekens nieuwe CEO Movir

Maurick Schellekens nieuwe CEO Movir

Nationale-Nederlanden benoemt Maurick Schellekens (46) per 1 april tot CEO van Movir. Schellekens was de afgelopen vijf jaar CEO van NN Tsjechië en volgt Yoram...

Sneller aan het werk na borstkankeroperatie

Sneller aan het werk na borstkankeroperatie

Movir, Stichting Enjoy the Ride en het Radboudumc starten een driejarige pilot om de begeleiding van borstkankerpatiënten rondom een operatie nog beter te maken....

Irma Kluijt naar Movir

Irma Kluijt naar Movir

Irma Kluijt is per 1 januari in dienst getreden van Movir als Manager Medisch acceptatiebeleid, Preventie en Innovatie. Hiervoor vervulde zij bij a.s.r. en het UWV...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Bekijk de beeldimpressie van Jeffrey Korte van de zinderende finale van de VVP Advies Award 2022 in de belevingsstudio’s van First Impression in Tilburg. [object...

Jähnig + Ter Braak wint VVP Advies Award 2022

Jähnig + Ter Braak wint VVP Advies Award 2022

Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van VVP voor het meest klantgerichte advieskantoor. “Wij bouwen met onze...

Bepaal vanmiddag wie de VVP Advies Award 2022 wint!

Bepaal vanmiddag wie de VVP Advies Award 2022 wint!

Woon vanmiddag de spectaculaire, korte live-uitzending van de finale van de VVP Advies Award 2022 bij en bepaal wie zich het meest klantgerichte advieskantoor...

Halve finale Advies Award 2022 in beeld…

Halve finale Advies Award 2022 in beeld…

De drie finalisten van de Advies Award 2022 zijn bekend. Van de spannende halve finale, die 7 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een korte sfeerimpressie...

Expat Mortgages, Jähnig + Ter Braak en L&B Adviesgroep finalisten Advies Award 2022

Expat Mortgages, Jähnig + Ter Braak en L&B Adviesgroep finalisten Advies Award 2022

“Expat Mortgages, Jähnig + Ter Braak en L&B Adviesgroep zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2022. Deze kantoren, die net als de andere drie...