Consultatie wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten

ministerie van Financiën LOGO

De Rijksoverheid is gestart met een consultatie over het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten, dat op 1 januari 2016 in werking moet treden.

In de wijzigingswet financiële markten 2016 wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en enige andere wetten gewijzigd. De belangrijkste onderdelen van dit wetsvoorstel betreffen: de mogelijkheid voor DNB en AFM om een aanwijzing te geven aan een financiële onderneming indien twijfel bestaat over de geschiktheid van dagelijks beleidsbepalers of commissarissen, de bescherming van derivatenbezitters tegen het faillissement van hun tussenpersoon,uitvoering van aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van de evaluatie van de Interventiewet en een regeling waardoor in het kader van bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme effectief kan worden opgetreden bij grensoverschrijdend vervoer van onder meer liquide middelen.

Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen.

Reactie toevoegen

 
AFM en DNB mogen reserve van vijf miljoen aanleggen

AFM en DNB mogen reserve van vijf miljoen aanleggen

AFM en DNB krijgen de mogelijkheid om aan reservevorming te doen. Dat staat in de Wijzigingswet financiële markten 2022, waarvan vrijdag de internetconsultatie...

Aanvrager basisbetaalrekening mag niet worden verplicht een verzekering af te sluiten.

Aanvrager basisbetaalrekening mag niet worden verplicht een verzekering af te sluiten.

Indien een betaalrekening wordt aangeboden met een verzekering (bijvoorbeeld een aankoopverzekering), dan hoeft aan de klant niet de mogelijkheid te worden geboden...

Consultatie Wijzigingswet financiële markten 2019

Consultatie Wijzigingswet financiële markten 2019

Het ministerie van Financiën heeft het Wijzigingswetsvoorstel financiële markten 2019 ter consultatie voorgelegd. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen...