Consultatie Wijzigingswet financiële markten 2019

Wopke Hoekstra 2 2017 foto Financiën

Het ministerie van Financiën heeft het Wijzigingswetsvoorstel financiële markten 2019 ter consultatie voorgelegd. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en met name de Wet op het accountantsberoep (Wab).

De wijzigingen van de Wft betreffen onder meer het opnemen in deze wet van een generieke uitzondering voor organisaties die verzekeringen uitvoeren op grond van een wettelijke regeling van sociale zekerheid. Ook wordt expliciet geregeld dat DNB en de AFM een op grond van de Wft verleende vergunning kunnen intrekken indien de vergunninghouder niet langer voldoet aan de bij of krachtens de Sanctiewet 1977 gestelde regels.

De consultatie sluit 16 februari.

 

Reactie toevoegen

 
AFM en DNB mogen reserve van vijf miljoen aanleggen

AFM en DNB mogen reserve van vijf miljoen aanleggen

AFM en DNB krijgen de mogelijkheid om aan reservevorming te doen. Dat staat in de Wijzigingswet financiële markten 2022, waarvan vrijdag de internetconsultatie...

Aanvrager basisbetaalrekening mag niet worden verplicht een verzekering af te sluiten.

Aanvrager basisbetaalrekening mag niet worden verplicht een verzekering af te sluiten.

Indien een betaalrekening wordt aangeboden met een verzekering (bijvoorbeeld een aankoopverzekering), dan hoeft aan de klant niet de mogelijkheid te worden geboden...

Consultatie wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten

Consultatie wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten

De Rijksoverheid is gestart met een consultatie over het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten, dat op 1 januari 2016 in werking moet treden. In de...