Compliancy en consolidatie

Maarten Kalkwiek 2015

De AFM zet zich onverminderd in om de zelfstandigheid van het intermediair ten opzichte van aanbieders te waarborgen. Tegelijkertijd krijgt het intermediair met steeds meer regels en kosten te maken, waardoor het belangrijk is om schaalvoordelen te creëren.

Assurantieadviseurs zullen op kwaliteit en compliance moeten concurreren om elkaar te slim af te zijn. In combinatie met gunstige economische vooruitzichten zal de consolidatieslag in het intermediair hierdoor in een versnelling zal komen. Dit jaar zullen adviseurs zich nog sneller moeten aanpassen aan een veranderende markt. Personeel moet bereid zijn om die veranderingen bij te benen en een meer proactieve en dienstverlenende rol aan te nemen dan ooit tevoren. Iedereen moet zich afvragen wat zijn toegevoegde waarde is waarom hij de aan de klant in rekening gebrachte fee waard is. Aan personeel worden steeds hogere eisen gesteld en daarom is specialisatie noodzakelijk. Om een succesvol full service kantoor te voeren zijn schaalvoordelen dus interessant.

Steeds meer organisaties zoeken schaalvoordelen in de mogelijkheid van een overname van een ‘concullega’. Een overname die slaagt levert grote voordelen op voor koper en verkoper. Mislukt de overname, dan zijn de kosten echter enorm. De beste manier om het risico op een mislukking te vermijden is door goed onderzoek te doen naar de over te nemen onderneming. Onderzoek naar naleving van nieuwe regelgeving is daarbij essentieel. Niet alleen om het risico op maatregelen door de AFM te voorkomen, maar ook omdat een gebrek aan naleving betekent dat de onderneming niet met de tijd is meegegaan.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Benutten van schaalvoordelen wint aan urgentie

Benutten van schaalvoordelen wint aan urgentie

Vorig jaar adviseerde ik in VVP dat het intermediair de focus moet leggen op compliancy en dat de kosten van regeldruk zo toenemen dat het realiseren van schaalvoordelen...