Kijk naar het hele verhaal!

Raymond de Vries plus team 2021

(Uit VVP-special 'Verzekerd van je huis!') Vanzelfsprekend. Dat is adviesaandacht voor ORV en hypotheekbescherming voor Excellent Finance. Dit in Den Helder gevestigde kantoor steekt elk advies namelijk in vanuit een financieel totaalplan. Deze benadering is mede waarom Excellent Finance op de eerste plaats eindigde in de kwaliteitsrating 2020 hypotheekadvieskantoren van het RiFD.

Ben hele mooie bevestiging. Zo betitelt directeur-eigenaar Raymond de Vries de bijzondere eer die Excellent Finance in het najaar van 2020 ten deel viel. Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) maakte op basis van een groot aantal algoritmes rankings van financieel advieskantoren. Bij de hypotheekadviseurs kwam Excellent Finance op de eerste plaats. De Vries: “Klanten reageerden: eigenlijk wisten we het wel. Ook voor ons zelf is deze eerste plek een bevestiging dat wij goed bezig zijn mensen te helpen. Dat doen we nu extra gemotiveerd! En we gaan ook zeker proberen om in de RiFD-ranking aan kop te blijven. Maar hoe het ook verder gaat: dit prachtresultaat neemt niemand ons meer af. We zetten het ook volop in onze uitingen in.”

‘Eerste plaats RiFD-ranking mooie bevestiging voor klant én onszelf’

De Vries richtte Excellent Finance op in 1997. Inmiddels telt het kantoor vijftien medewerkers. Het streven is om aantal medewerkers, omzet en winst in 2025 verdubbeld te hebben om zo een nog grotere groep mensen te bereiken en meer impact te kunnen maken. De Vries: “Onze klantgerichte aanpak zetten we graag voor zoveel mogelijk mensen in. Excellent Finance wil mensen financiële rust en vrijheid bieden. Financiële rust heeft een positieve invloed op je gezondheid, relaties en prestaties.”

Financieel plan

Excellent Finance werkt altijd op basis van een financieel plan. De Vries: “Een goed financieel advies beziet de zaken in samenhang. Je hebt te maken met een groot aantal variabelen, die elkaar bovendien beïnvloeden. Voor ons is werken vanuit een financieel plan daarom niet meer dan logisch. En dan kom je vanzelf ook terecht bij ORV en hypotheekbescherming.”

“Ons financieel plan begint met het in kaart brengen van het financiële DNA van de klant. Wat is zijn of haar financiële beslisstijl? We onderscheiden hierbij tien unieke gedragsstijlen. In combinatie met de financiele gegevens van de klant brengen we vervolgens de impact van vooroverlijden, ziekte/arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensionering en andere life events in beeld. Ons financieel plan gaat uit van netto lasten, zodat de klant bij elk scenario precies kan zien – in MijnGeldzaken.nl – of hij of zij geld overhoudt of te kort komt.”

Service-abonnementen

Excellent Finance biedt ook de eventuele productoplossingen, maar die zijn niet leidend in het advies. Het kantoor zet namelijk nadrukkelijk in op service-abonnementen (naast een all-in tarief voor een los hypotheektraject). De Vries: “Toen ik Excellent Finance startte, was het verboden om zonder provisie te werken! Inmiddels is dat gelukkig helemaal gedraaid; bij de meer complexe producten is provisie niet meer toegestaan. De overgang naar service-abonnementen is bij ons soepel verlopen. En wij zien alleen maar voordelen. Service-abonnementen geven ons een stabiel inkomen, ze geven ons vrijheid van adviseren omdat we niet langer per se een product moeten adviseren om inkomen te hebben, en ze verlagen de drempel voor mensen om zich aanvullend te verzekeren. Uiteraard moet je wel helder zijn in je beloftes en goede afspraken maken en dit ook duidelijk communiceren. Wij doen dit in een certificaat.”

Hypotheekbescherming

Als het sec om het product overlijdensrisicoverzekering en hypotheekbescherming gaat, heeft Excellent Finance niet zoveel wensen. De Vries: “Hypotheekbescherming is een product dat zich goed heeft ontwikkeld. Wij hebben er weinig negatieve ervaringen mee. Wat we bij nieuwe klanten nog wel eens tegenkomen: ze hebben ooit deze dekking ergens afgesloten, maar zijn haar vervolgens vergeten en hebben er daarom ook geen beroep op gedaan terwijl dat wel had gekund. Soms lukt het om die polis alsnog te laten uitkeren.

“Arbeidsongeschiktheid is een goed verzekerbaar risico, waarbij premie en uitkering goed tegen elkaar opwegen. Wij kijken altijd of er ook andere oplossingen zijn, bijvoorbeeld een collectieve verzekering. Voor ons verdienmodel maakt het niet uit; de klant betaalt ons immers voor het advies, niet voor het product.”

Orv

Met de ORV kan het kantoor ook goed uit de voeten. Wel zou De Vries in sommige situaties graag nadrukkelijker een periodieke uitkering voor achterblijvende partner en/of kinderen kunnen aanbieden. Hij pleit voor eerherstel van de nabestaandenlijfrente en erfrente. “Het is een heldere oplossing voor de klant, maar helaas wordt de spoeling bij deze producten steeds dunner.”

Excellent Finance juicht het laten vallen door NHG van de ORV-verplichtstelling toe. De Vries: “Een goede zaak, want de verplichte verpanding maakte het lastig om tussentijds wijzigingen door te voeren. Bovendien is een verzekering overbodig als mensen over genoeg vermogen beschikken.

“Jammer is dat er nu geldverstrekkers opstaan die zeggen: bij overlijden mag alleen boetevrij worden afgelost als het een verpande verzekering betreft. Voor de geldverstrekker mag het een kostenbesparing zijn, vanuit oogpunt van klantgerichtheid vinden wij dit een verkeerde ontwikkeling.”

Reactie toevoegen

 
Meer over