Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s die kunnen voortvloeien uit de keuze voor een bepaalde set voorwaarden, met de klant bespreekt. De Geschillencommissie vindt dit geen overtuigend argument.

De consument heeft in 2020, ter financiering van de aankoop van een bouwkavel, een geldlening afgesloten onder de Basisvoorwaarden en hij wilde graag in 2022, ter financiering van de bouw van de woning op die bouwkavel, een geldlening afsluiten onder de Plusvoorwaarden. Een combinatie van verschillende sets voorwaarden voor financieringen ten aanzien van één onderpand is echter niet mogelijk. De commissie oordeelt dat de bank – in haar hoedanigheid van adviseur – de consument in 2020 niet goed heeft geïnformeerd over de consequenties van de keuze voor de Basisvoorwaarden. De bank moet deze fout herstellen.

De commissie: "In haar hoedanigheid van adviseur is de bank tekortgeschoten, maar in haar hoedanigheid
van geldverstrekker heeft de bank de mogelijkheid om de fout te herstellen."

Tekortgeschoten

De commissie: "De bank was in 2020 op de hoogte van het voornemen van de consument om ook de (beoogde) bouw van de woning te financieren; van een hypothetisch of onaannemelijk scenario was dus geen sprake. De bank – in haar hoedanigheid van adviseur – had de keuze tussen de Basis- en Plusvoorwaarden én de consequentie van die keuze voor de toekomstige financiering met de consument had moeten bespreken. Uit het dossier blijkt niet dat de bank dit gedaan heeft. De bank is op dit punt tekortgeschoten.

"Doordat de aankoop van de grond en de bouw van de woning apart gefinancierd werden, had de bank erop bedacht moeten zijn dat de consument dit als twee leningen zou zien (en niet als leningdelen van dezelfde lening). Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had verwacht mogen worden dat zij dit goed met de consument zou bespreken."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Guus Strörmann - Witte-Boussen Advies BV 23 april 2024

Bijzonder genoeg is dat deze zaak aan het Kifid moest worden voorgelegd als je (uiteraard) bedenkt dat je eerst de klachtenprocedure bij de bank moet doorlopen.

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...