Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten. Daarbij hebben zij een overlijdensrisicoverzekering afgesloten, welke was verpand aan de geldverstrekker. Na het overlijden van de echtgenoot, bleken er aanzienlijke (zakelijke) schulden te zijn. De consument en de executeur van de nalatenschap hebben de adviseur verzocht om hen bij te staan bij het vinden van een oplossing voor de schulden en te zorgen dat de consument in de woning kon blijven wonen. Hierop heeft de adviseur de geldverstrekker verschillende keren gevraagd om de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering maar gedeeltelijk te gebruiken ter aflossing van de geldlening en het restant te mogen gebruiken om de schuldeisers af te lossen. De geldverstrekker heeft dit verzoek afgewezen en de volledige uitkering in mindering gebracht op de geldlening. De consument verwijt de adviseur dat hij haar belangen niet goed heeft behartigd. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur zijn zorgplicht niet heeft geschonden. De vordering (17.568 euro) wordt afgewezen.

Voldoende zorgvuldig

De commissie: "De commissie meent dat de adviseur met voldoende zorgvuldigheid het dossier van de consument heeft behandeld. De commissie neemt daarbij in aanmerking dat uit het dossier volgt dat de stilzwijgende opdracht van de consument aan de adviseur uitsluitend zag op advisering over en bemiddeling bij de financiering van de woning, inclusief uitkering van de verpande verzekering. Uit de stukken kan worden opgemaakt dat er in de eerste drie maanden na het overlijden verschillende keren telefonisch en schriftelijk contact is geweest tussen de adviseur en de geldverstrekker over de uitkering uit de verzekering. Uiteindelijk heeft de geldverstrekker dit verzoek afgewezen en heeft hij de volledige uitkering in mindering gebracht op de geldlening. Dat de geldverstrekker niet bereid was om slechts een gedeelte van de uitkering van de verzekering te gebruiken voor de aflossing van de geldlening, ondanks herhaaldelijke verzoeken, kan de adviseur niet worden aangerekend. Het behoort immers tot de bevoegdheid van de geldverstrekker of hij aan een dergelijk verzoek wenst mee te werken, nu de verzekering aan de geldverstrekker verpand was. Voorts is naar het oordeel van de commissie niet komen vast te staan dat de adviseur onjuiste informatie over de consument aan de geldverstrekker heeft verstrekt noch dat deze informatie op een verdraaide manier bij de geldverstrekker terecht gekomen is."

 

Reactie toevoegen

 
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...