Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

euro's via Pixabay 4

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist kleiner gaan wonen om hun financiële risico’s te beperken. De bank heeft toegelicht waarom de aanvraag is afgewezen. De Geschillencommissie stelt het beginsel van contractsvrijheid voorop. De bank heeft met haar afwijzing niet gehandeld in strijd met de wet, openbare orde, goede zeden en de afwijzing is in de gegeven omstandigheden ook niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De vordering wordt daarom afgewezen.

De commissie is van oordeel dat "hetgeen de consumenten naar voren gebracht hebben, niet maakt dat de bank de aanvraag niet mocht afwijzen. Ook als het financiële risico van de consumenten beperkt wordt door de verhuizing, kan de bank het financiële risico voor de consumenten en/of voor haarzelf nog te groot achten. Als de commissie uitgaat van de juistheid van de stelling dat een medewerker van bijzonder beheer van de bank vóór de verkoop van de oude woning gezegd heeft dat hij die stap toejuicht, volgt daaruit nog niet dat de bank een toezegging gedaan heeft dat de consumenten daadwerkelijk de aangevraagde hypothecaire geldlening zouden krijgen. De toetsingen (inclusief de Rabobank Risk Rating) zijn immers later uitgevoerd. Ook andere toezeggingen zijn niet gebleken. Gelet op de toelichting van de bank waarom de aanvraag is afgewezen, is de commissie van oordeel dat zij geen misbruik heeft gemaakt van haar afwijsbevoegdheid".

 

Reactie toevoegen

 
Lloyds Bank: offerte bij nieuwbouw van twaalf maanden mogelijk

Lloyds Bank: offerte bij nieuwbouw van twaalf maanden mogelijk

Lloyds Bank biedt sinds kort de mogelijkheid om de standaard offertegeldigheid voor nieuwbouw van drie maanden te verlengen naar negen maanden waardoor een totale...

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Hypotheekadviseur blijft baken in woelige wereld

Hypotheekadviseur blijft baken in woelige wereld

(Uit Katern Hypotheken, VVP 3-2024) VVP vroeg vier leidende hypotheekadviesketens welke marktkansen zij zien momenteel. Kansen zijn er volgens de ketens nog genoeg....

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

"Structurele problemen bij dossierafhandeling aantal grote geldverstrekkers"

"Structurele problemen bij dossierafhandeling aantal grote geldverstrekkers"

De vestigingen van De Hypotheekshop constateren structurele problemen bij de dossierafhandeling door een aantal grote geldverstrekkers (Top 10 partijen). De Hypotheekshop:...

"Aanbieders hanteren verschillende berekeningswijzen daadwerkelijke maandlast"

"Aanbieders hanteren verschillende berekeningswijzen daadwerkelijke maandlast"

De Hypotheekshop pleit voor eenduidige regels voor de daadwerkelijke maandlast bij het meenemen van een studieschuld in de berekening voor de maximale hypotheek....