Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

euro's via Pixabay 4

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024)

Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon

HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen. De Nederlandse adviseur van de klant doet hiervoor een beroep op een Duitse collega. Het adviestraject verloopt niet zoals de consument voor ogen stond. Zo wordt de consument zich op een te laat moment bewust dat in Duitsland de ‘aflosvrije hypotheek’ niet bestaat.

Ten aanzien van de positie van de Duitse adviseur overweegt de Geschillencommissie “dat de Duitse hypotheekadviseur moet worden gezien als hulppersoon van de adviseur en dat het doen of laten van de Duitse hypotheekadviseur - voor zover het betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst van opdracht - op grond van artikel 6:76 BW wordt toegerekend aan de adviseur”. – Uitspraak GC 2024-0170

Adviseur moet regie voeren

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak wenden consumenten zich tot een adviseur. In de contacten uiten de consumenten hun zorgen of, mede gezien het feit dat de consumenten binnenkort 57 jaar worden, het oversluiten van hun hypotheek op tijd afgerond zal zijn. Er vinden in de afhandeling van het verzoek van consumenten vertragingen plaats waardoor consumenten inmiddels de leeftijd van 57 jaar hebben bereikt en bij het oversluiten rekening wordt gehouden met de pensioeninkomsten.

Ten aanzien van dit onderdeel van de klacht oordeelt de Geschillencommissie “dat de adviseur tijdens het adviestraject onvoldoende regie heeft gevoerd; van hem had mogen worden verwacht dat hij meer voortvarend had gehandeld om te zorgen dat de geldlening werd overgesloten vóórdat de consumenten 57 jaar werden. Met het bereiken van de leeftijd van 57 jaar zou het, zoals door de consumenten gesteld en door de adviseur onvoldoende weersproken, vanwege hun lagere pensioeninkomen immers aanzienlijk moeilijker, zo niet onmogelijk worden, om hun bestaande geldlening over te sluiten”. – Uitspraak GC 2024-0118

Wie neemt de meeneemregeling mee?

HYPOTHEKEN - Nadat de relatie tussen de consument en haar partner is beëindigd, blijft de man in de woning wonen en koopt de consument een andere woning. Zij verzoekt de bank de meeneemregeling voor 50 procent toe te passen voor de financiering van haar nieuwe woning. De bank weigert dit en geeft aan dat de ex-partner in de woning is blijven wonen en gebruik blijft maken van de ‘oude’ hypotheek. De consument vindt dit beleid oneerlijk.

Ten aanzien van het gevoel dat dit beleid ‘oneerlijk’ is overweegt de Geschillencommissie onder meer als volgt: “De commissie kan goed begrijpen dat de consument het oneerlijk vindt dat zij geen gebruik heeft kunnen maken van de meeneemregeling, terwijl haar ex-partner bij een eventuele verkoop van de woning volledig gebruik zou kunnen maken van de meeneemregeling (als aan alle voorwaarden is voldaan). De commissie benadrukt evenwel dat er geen wettelijke verplichting is voor kredietverstrekkers om een meeneemregeling aan te bieden. De bank heeft hier dus contractsvrijheid. Het is niet aan de bank om een zo gelijkmatig mogelijke verdeling tussen beide partners te bewerkstelligen. Dat is meer iets waar de consument en haar ex-partner zelf afspraken over (hadden) kunnen maken. Dit alles betekent dat de bank niet verplicht was om de meeneemregeling zodanig vorm te geven dat de consument er voor 50 procent gebruik van had kunnen maken.” - Uitspraak GC 2024-0080

De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de

...

Reactie toevoegen

 
Duurzame drager, lekker praktisch

Duurzame drager, lekker praktisch

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance-deskundige, in Ken je vak! VVP 2-2024) Kifid oordeelde recent in twee uitspraken dat de (gewijzigde) voorwaarden van...

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

(Dennie van den Biggelaar, Onesurance, in Ken je vak! VVP 2-2024) In dit tweede deel van de serie AI in de Adviespraktijk beantwoorden we de vraag: hoe operationaliseer...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...