Kifid veegt vloer aan met klacht

Veegmachine via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine, verzekerd bij de verzekeraar, aansprakelijk voor de aanrijding omdat hij achteruitreed, tegen de rijrichting in, terwijl hij vooruit keek. De verzekeraar heeft de aansprakelijkheid afgewezen. De Geschillencommissie oordeelt dat er onvoldoende aanleiding is om aan te nemen dat de veegmachine een verkeersfout heeft gemaakt waarvoor de verzekeraar aansprakelijkheid moet erkennen. De vordering wordt afgewezen.

De commissie: "De verzekeraar heeft de stellingen gemotiveerd betwist en de consument is er niet in geslaagd in zijn bewijslast om aan te tonen dat de wederpartij achteruit tegen de scooter is aangereden terwijl hij naar voren keek en daarmee een verkeersfout heeft gemaakt. De verzekeraar hoeft de aansprakelijkheid daarom niet te erkennen. Dit betekent dat de klacht ongegrond is en de vordering moet worden afgewezen."

Verzekeraar mag uitgaan van bevindingen expert

De consument heeft ook aangevoerd dat zijn lezing over de toedracht wordt bevestigd door de positie waarin de scooter en de veegmachine ten opzichte van elkaar stonden vlak na de aanrijding. De door de verzekeraar ingeschakelde expert heeft over de toedracht verklaard dat aan de hand van het aangetroffen schadebeeld niet kan worden vastgesteld hoe de schade is ontstaan. De verzekeraar mag in beginsel uitgaan van de bevindingen van een ingeschakelde expert. De consument heeft geen eigen expert ingeschakeld om de bevindingen van de expert te betwisten.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...