Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen.

Volgens de consument heeft de adviseur zijn zorgplicht jegens haar geschonden omdat de adviseur de benodigde documenten niet tijdig heeft aangeleverd aan de hypotheekverstrekker, hij de vragen van de hypotheekverstrekker niet heeft beantwoord en hij de consument niet heeft gewezen op de normen van de hypotheekverstrekker ten aanzien van het inkomen en de op handen zijnde scheiding van de consument. Hierdoor heeft de consument geen gebruik kunnen maken van de rentetarieven uit het renteaanbod. Zij betaalt nu een hogere rente en leidt daardoor schade.

De commissie oordeelt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden en de schade van de consument moet vergoeden. De schade wordt door de commissie geschat op 7.100 euro na een afweging van goede en kwade kansen. De commissie berekent de schade over een periode van vijftien jaar, rekening houdend met fiscale voordelen en met kapitalisatie van de schade.

De commissie: "Een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur moet op de hoogte zijn van enerzijds de relevante omstandigheden van de consument, waaronder de aard van het inkomen en de burgerlijke staat van de consument, en anderzijds de acceptatievoorwaarden van de hypotheekverstrekker. De adviseur had dus moeten weten dat een WGA-uitkering door de hypotheekverstrekker niet als inkomen werd geaccepteerd en dat de consument pas een lening op eigen naam kon aanvragen als zij officieel van haar echtgenoot was gescheiden.

"Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag daarnaast worden verwacht dat hij deze informatie aan het begin van het aanvraagtraject deelt met de consument, zodat de consument een inschatting kan maken van de mogelijkheden en de eventueel door haar benodigde acties. Als onvoldoende weersproken staat vast dat de adviseur de consument niet heeft gewezen op de knelpunten. De adviseur is hiermee een hypotheektraject ingegaan waarvan hij had moeten weten dat dit niet zonder meer tot een offerte zou leiden. Door te handelen zoals hij heeft gedaan, heeft de adviseur zijn zorgplicht jegens de consument geschonden."

Reactie toevoegen

 
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...