Voor eigen rekening...

euro's via Pixabay 4

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is ook ter sprake gekomen dat de consument de maandlasten van de hypothecaire geldlening van zijn eigen woning zou kunnen verlagen middels een tussentijdse renteaanpassing. Hierop heeft de adviseur op verzoek van de consument een tussentijdse renteaanpassing aangevraagd bij de bank. De bank heeft verschillende offertes naar de consument gestuurd, waarna de consument deze offertes zonder te controleren heeft ondertekend. Later is gebleken dat de rente voor een van de leningen maar voor één jaar in plaatst van voor 15 jaar is vastgezet. De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd en ook heeft nagelaten om de ondertekende documenten te controleren. De consument vordert vergoeding van de schade die hij daardoor lijdt. De Geschillencommissie is van oordeel dat het op weg van de consument gelegen had om de documenten van de bank te controleren. De vordering wordt afgewezen. 

De commissie stelt vast dat "uit de offertes ten aanzien van Lening 1 blijkt dat de bank wisselende tenaamstellingen heeft gebruikt; de ene keer is de offerte geadresseerd aan de consument en de andere keren aan de partner van de consument. De commissie acht het niet aannemelijk dat de bank een offerte op naam van de consument zou stellen, indien hij geen partij is bij die overeenkomst.

"Als de consument de offerte wél had gelezen, had de fout kunnen worden voorkomen. Dat de consument die offerte vóór het ondertekenen niet heeft gelezen althans niet goed heeft gelezen, valt binnen zijn risicosfeer en de gevolgen daarvan dienen dan ook voor zijn rekening te blijven".

De consument vorderde vergoeding van het renteverlies, door de consument begroot op 120.576 euro (bruto); en de aan de bank betaalde boeterente van 24.849 euro.

Reactie toevoegen

 
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...