Station INSVER: de Verduurzamingstrein

Kees Dullemond en Kees van Steensel

(Uit VVP Special Duurzaam Adviseren) Met een 28 pagina’s tellend plan van aanpak hebben Kees Dullemond en Kees van Steensel recent het instituut verduurzaming verzekeringsbranche (INSVER) opgericht. “Dit instituut wil een vliegwiel zijn voor de verduurzamingsstrategie in de verzekeringssector. Op termijn voorzien we zelfs een leidende rol voor de verzekeringsbranche.”

Op de vraag waarom de verzekeringsbranche nu pas op het perron verschijnt om op de Verduurzamingstrein te stappen, zegt Kees van Steensel: “De verzekeringswereld is van nature tamelijk conservatief. Dat hoort bij een branche die zekerheid moet geven. Vanaf dag één heeft mijn vader de menselijke maat naar buiten uitgedragen. Wars van trends in de samenleving en ik volg hem daarin. Het zit van nature in ons DNA. Anno 2021 is ons wagenpark elektrisch aangedreven, hebben wij zonnepanelen op ons dak en hebben wij juist ook oog voor de sociale aspecten van ons vak. En zo zijn er nog meer verzekeringsbedrijven. De ontwikkelingen gaan nu echter in zo’n rap tempo dat het hoog tijd wordt voor een gezamenlijke strategie vanuit de branche. Vandaar INSVER.”

Kees Dullemond: ”Verduurzaming paste niet in onze agenda, zo werd gedacht. Gisteren, vandaag of morgen. Verzekeringen zijn van alle tijden. Wij zijn natuurlijk veel meer dan een papieren tijger. De maatschappelijke functie van verzekeringen is enorm. Verzekeringen zorgen voor stabiliteit en continuïteit in de samenleving. Daarom kan de verzekeringsbranche, juist vanwege haar sociale spilfunctie, een belangrijke rol spelen in de verdere verduurzaming van onze samenleving.”

Volgens Dullemond is het maatschappelijk draagvlak er wel, maar “zie je de mate van acceptatie nog niet terug in de verzekeringsbranche. Onze bedrijfstak is een baken voor de samenleving. Het is nu tijd diezelfde bakens te verzetten. We kijken niet terug, maar vooruit!”

Vanuit het hart

Mede door toedoen van de confronterende film An Inconvenient Truth (2006) van voormalig Amerikaans presidentskandidaat Al Gore is verduurzaming niet langer een politiek speeltje noch het instrument van actiegroeperingen die een eigen belang dienen met hun agenda vol bangmakerij. De onafhankelijke wetenschap luidde op tijd de noodklok waardoor de Verduurzamingstrein van het politieke naar het morele spoor verschoof. De handen werden wereldwijd ineengeslagen.

“Juist vanwége onze maatschappelijke functie rust de morele plicht om een leefbaardere en rechtvaardigere wereld te creëren mede op onze schouders. We moeten de handschoen oppakken”, zegt Van Steensel.

Maar de ambities gaan verder. “Om het beeld van de treinmetafoor trouw te blijven, is het niet alleen een kwestie van instappen maar werd ook het denkbeeldige station INSVER gebouwd: een platform dat onderdak moet bieden aan alles en iedereen in de verzekeringssector die openstaat voor verduurzaming”, zegt Dullemond. “Op basis van vrijwilligheid uiteraard. Vanuit het hart. Anders werkt het niet.”

‘De verzekeringswereld moet in de spiegel vooruit durven kijken’

Van Steensel: “De motivatie moet niet extrinsiek, maar intrinsiek zijn. We moeten niet langer achter de muziek aanlopen en wachten op de kaders vanuit wetgeving of op ontwikkelingen uit andere sectoren. De mensen in onze bedrijfstak moeten zélf overtuigd raken van het nut en de noodzaak van verduurzaming.”

Vliegwiel

“Om het maar plat te zeggen: uiteindelijk levert verduurzaming ook geld op”, zegt Dullemond. “Hoe? Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven die actief aan duurzaamheid doen een hoger rendement halen, omdat de moderne consument zich steeds meer gaat richten op bedrijven die er een duurzaamheidsbeleid op na houden. In welke fondsen belegt mijn bank mijn geld? Onderkent mijn verzekeraar het belang van sociale gelijkheid? Van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap? Van rechtvaardigheid? Van een schonere planeet? Is het antwoord ‘ja’, dan wil ik dáár mijn product kopen, zegt diezelfde moderne consument!”

“INSVER wil een vliegwiel zijn voor de verduurzamingsstrategie in de verzekeringssector”, aldus Van Steensel. “Het initiatief begint met een plan van aanpak, maar het spreekt voor zich dat je het met een spoorboekje alléén, hoe nodig ook, niet redt. Op termijn voorzien we zelfs een leidende rol voor de verzekeringsbranche. Dus niet langer het boemeltje, maar de locomotief van de Verduurzamingstrein.”

Insver

INSVER wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de verzekeringsbranche. Op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Met elkaar: intermediair, verzekeraars en derden (schadeherstelbedrijven, opleidingsinstituten en dergelijke). INSVER brengt mensen bij elkaar, geeft tools en deelt ervaringen. Met als resultaat een duurzame rechtvaardige samenleving voor de toekomstige generaties.

Doe je ook mee?

INSVER is van, voor en door de verzekeringsbranche. Dé ontmoetingsplaats als het om duurzaamheid gaat. De branche, dat zijn jij en ik; dat zijn wij met elkaar. Als jij ook een bijdrage aan een duurzame samenleving wilt leveren, sluit je dan aan bij INSVER. Als founding member of als deelnemer.

Potentie

“Hoeveel kennis zit er wel niet in onze branche! Echt, we moeten het alleen nog zélf geloven. Wij hebben de potentie om machinist van de Verduurzamingstrein te worden, alleen weten we het zelf nog niet… De leiders van verzekeringsbedrijven die díe maatschappelijke verantwoordelijkheid aanvaarden, zullen de winnaars van morgen zijn.”

De initiatieven die tot dusver in de sector zijn ondernomen op het gebied van duurzaamheid ontberen een structureel herkenbaar karakter, vinden Dullemond en Van Steensel. “Het is nog te ad hoc, te individueel. Bovendien is een trein zonder reizigers niet meer dan speelgoed voor de machinist en de conducteur. Een trein is pas een trein als hij volle wagons heeft die passagiers vervoeren naar een mooie bestemming. Het maatschappelijk middenveld is talrijk, pluriform en daardoor machtig. Participatie vanuit het midden, actie vanuit het hart. Op zoek naar het WOW-gevoel”, zegt Dullemond. “‘Ik geloof in vernieuwd leiderschap met een heldere en eerlijke toekomstvisie die wordt overgebracht op de medewerkers.”

Kees Dullemond: ‘INSVER is het vingertje naar onszelf.’

Dullemond pakt de NRC bij, zoekt het artikel ‘De échte CEO verbetert de wereld, niet zichzelf’ erbij en citeert Jeroen Smit: Zo wordt duurzaam, circulair en inclusief ondernemerschap de logische, nieuwe standaard. Als het goed is lopen echte leiders hierin voorop. Ze zitten hoog, kijken verder, zien wat de toekomst nodig heeft, voelen zich daar verantwoordelijk voor. Waarom zouden Nederlandse CEO’s, die naast koopman toch ook graag dominee willen zijn, niet voorop lopen? Zo kunnen ze laten zien dat ze niet langer leiden vanuit controle en wat ze kennen, maar onderzoekend en kwetsbaar sturen op wat de toekomst van hem en haar vraagt. Trouwens: als je de wereld niet echt verbetert ben je helemaal geen leider.

“INSVER is het vingertje naar onszélf, niet naar een ander”, gaat Dullemond verder. “Wat kan ík doen? We willen een positief draagvlak creëren waarin verzekeringsmensen de sport zien om méé te doen. Het geeft veel maatschappelijke en persoonlijke voldoening als je kunt bijdragen aan een betere samenleving. We willen de dialoog aangaan en doen een appel op verzekeringsmensen die zich aangetrokken voelen maar richting nodig hebben. Iedereen mag en kan zelf bepalen óf en zo ja hóe hij of zij duurzaamheid in zijn of haar organisatie inricht. Wij inventariseren ideeën en stellen tal van instrumenten ter beschikking om duurzaamheid concreet en inzichtelijk te maken.”

Kees van Steensel: ‘Leidende rol verzekeringsbranche.’

Van Steensel: “INSVER wordt een instituut in de volledige breedte van en voor onze sector. Voor een adviseur zal de invulling ervan heel dicht op een klant zitten, terwijl de verzekeraar een verantwoordelijkheid kent door duurzame producten in de markt te zetten. In een zogenaamde Green Deal wordt de hele keten meegenomen… als schakels van een ketting kent iedere schakel zijn specifieke rol, taak, verantwoordelijkheid én kans. We hebben elkáár nodig. Dat belang wil INSVER in deze fase benadrukken.”

Sector aan zet

Volgens Dullemond en Van Steensel zit verduurzaming in de eigen bedrijfsvoering, in de keten van de verzekeringsbranche en in de maatschappelijke omgeving. “De verzekeringswereld is nu aan zet. Bij een breed gedragen erkenning van het maatschappelijk belang, bepalen alleen zij of de Verduurzamingstrein in Station INSVER een permanent station herkent dat als baken van rust, stabiliteit en continuïteit een steen kan bijdragen in onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een betere wereld met verduurzaming als doel en middel tegelijk. Het is niet in strijd met commerciële belangen en alleen in de solidariteit is winst te behalen.”

“De Franse filosoof Voltaire zei: ‘De waarheid is een vrucht die moet worden geplukt als deze volledig rijp is’. Wie zijn wij om hem niet te geloven? Het spoorboekje is gemaakt, het fluitje van de stationschef heeft geklonken, het sein staat op groen, de Verduurzamingstrein is onderweg. Nu verzekeraars, volmachten en adviseurs zeg het maar: zijn jullie er klaar voor om aan boord te gaan?”

Reactie toevoegen

 
Meer over
INSVER biedt adviseurs tools voor verduurzaming

INSVER biedt adviseurs tools voor verduurzaming

Stichting INSVER  (Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche) biedt tal van mogelijkheden om vandaag nog aan de slag te gaan met duurzaamheid. Wie zich aansluit...

Altijd scherp

Altijd scherp

(Kees van Steensel over Joop Zoetemelk in VVP 01-2022) Adviseren is topsport! VVP vraagt branchegenoten naar hun sporthelden en de parallellen tussen adviseren...

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

Kees van Steensel en Kees Dullemond richten Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche op

Kees van Steensel en Kees Dullemond richten Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche op

“Dit instituut”, aldus de oprichters in de dinsdag verschenen VVP Special Duurzaam Adviseren, “wil een vliegwiel zijn voor de verduurzamingsstrategie...

Boudesteyn, KOK Advies en De Vogel naar finale VVP Advies Award 2021

Boudesteyn, KOK Advies en De Vogel naar finale VVP Advies Award 2021

“Boudesteyn Hypotheken en Verzekeringen, KOK Advies en De Vogel Adviesgroep zijn  de finalisten van de VVP Advies Award 2021. Deze kantoren hebben een...

Nieuw register RMiA moet makelaars en adviseurs verenigen

Nieuw register RMiA moet makelaars en adviseurs verenigen

RMiA is naam van het nieuwe register waarin de Makelaars in Assurantiën (RMiA) en Adviseurs in Assurantiën (RAiA) zijn samengevoegd. “De bestuurders...

Nieuw werkboek kees Dullemond over Klantbelang

Nieuw werkboek kees Dullemond over Klantbelang

Kees Dullemond heeft het eerste exemplaar van zijn publicatie ‘Werkboek Klantbelang Verzekerd’ ontvangen uit handen van zijn vroegere collega Jurjen...