Stilte voor een storm... waar je u tegen zegt

VVP Event Inkomen

Inkomensadviseurs kunnen hun borst nat maken, zei Janthony Wielink (Enkwest opleiding & advies) tijdens het op 20 september gehouden VVP Event Inkomen. Houd er maar rekening mee dat er nog heel wat wet-en regelgeving aan komt, ook al lijkt het even rustig omdat de kabinetsformatie zaken stil heeft gelegd. Eén ding is zeker: wat er ook gebeurt, het blijft voer voor een echte specialist als de inkomensadviseur.

Het VVP Event Inkomen, gehouden in het VNAB Kennis-en Ontmoetingscentrum in Rotterdam, bestond uit een algemene inleiding door Wielink, sessies in samenwerking met kennispartners Allianz, Movir en Nedasco en een paneldiscussie. Dat er vlak voor 1 oktober zoveel adviseurs in de zaal zaten -ruim honderd-illustreert volgens Wielink dat de markt zich op dit moment redelijk heeft gezet. Werkgevers hadden tot 1 oktober immers weer gelegenheid te kiezen voor het eigenrisicodragerschap. Maar die keuze is vaak eerder al gemaakt.

“De premies zijn ook niet superschokkend”, aldus Wielink. Dus geen drukke toestanden op advieskantoren meer wat dat betreft. Wel van belang is de reparatieregeling eigenrisicodragers WGA. “Zorg dat u de betreffende werkgevers tijdig doorgeeft aan het loket dat het Verbond van Verzekeraars heeft ingericht.” Wielink zei dat de relatieve rust nu bedriegt. “Het is de stilte voor de storm. En dat wordt een storm waar je u tegen zegt. De politiek maakt geen onderscheid tussen Individueel en Collectief. Dus ontwikkelingen op beide terreinen worden misschien in één keer over ons uitgestort.”

Hij gaf een groot aantal voorbeelden. Zo is de arbeidsparticipatie van mensen in de WIA te gering, wat de premies opdrijft of maatregelen vereist om arbeidsdeelname te vergroten. Wielink opperde om 35-80 procent naar 35-99 procent om te vormen. Dan geldt de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten voor een veel grotere groep.

Hoe te bereiken dat meer zelfstandigen een voorziening treffen voor arbeidsongeschiktheid? Wielink opperde een aantal oplossingen, zoals het weer van stal halen van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Je zou ook kunnen denken aan een AOV met een korte uitkeringsduur. Of maak nadrukkelijk de koppeling tussen Zelfstandigenaftrek en AOVpremie. Ooit, zo memoreerde Wielink, was die aftrek bedoeld om een arbeidsongeschiktheids-en pensioenvoorziening te treffen. “Men koopt er liever een auto van.”

Hij is benieuwd hoe het nieuwe kabinet omgaat met de omstreden Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De wet is zo onder vuur komen te liggen, meent Wielink, omdat ze te duidelijk is. Ze heeft laten zien dat er veel situaties waren waarin sprake was van schijnzelfstandigheid. Die mensen behouden natuurlijk liever de voordelen van hun zelfstandigheid. “Ik denk dat veel van deze zelfstandigen het moeilijk gaan krijgen. Aan de andere kant: durft het nieuwe kabinet het aan om een miljoen ZZP’ers tegen zich in het harnas te jagen?” Volgens Wielink is het begrip ondernemer sowieso aan het vervagen. “Er komen steeds meer particuliere ondernemers’.”

Transitievergoeding

Zeker belangrijk voor adviseurs om te volgen: verzekeraars komen terug op de verplichte koppeling die ze maakten tussen eigenrisicodragerschap WGA en eigenrisicodragerschap Ziektewet. “Ik heb altijd al gedacht: dit laten jullie niet zo hard staan.” Wielink zei de koppeling op zich wel te kunnen begrijpen in het kader van de 12-jaarspropositie. De verzekeraar wil graag grip op het verzuim in de eerste jaren. Hij ziet de 12-jaarspropositie overigens “nog niet sterk in de markt aanwezig”.

Loondoorbetaling bij ziekte staat nog altijd op de politieke agenda. Moet de periode van verplichte doorbetaling niet worden teruggebracht, is één van de vragen waarover de SER zich buigt. Wielink verwacht het SERadvies in het tweede kwartaal van 2018.

Nieuw sinds 1 juli is het basiscontract Arbo (met daarin meer preventie, meer aandacht voor beroepsziekten en de mogelijkheid van een second opinion). Er geldt een overgangstermijn voor de invoering van het basiscontract van een jaar. Wielink denkt dat de meeste Arbodiensten het contract per 1 januari al zullen hanteren.

Deleten is al verwerken

Wielink noemde ook ontwikkelingen die rechtstreeks van belang zijn voor het advieskantoor. Zoals de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Adviseurs gaan hier zeker mee te maken krijgen, al is de precieze impact nog lastig te overzien. Eén van de vragen voor inkomensadviseurs: mogen naverrekeningen zomaar doorgestuurd worden? Maar, zei Wielink, eigenlijk is enkel deleten al het verwerken van gegevens! Adviseurs zijn volgens Wielink niet altijd duidelijk in wat ze precies voor de klant doen. “Ik denk niet dat jullie niet doen wat de klant van jullie verwacht, maar ik lees het nergens terug. En als ik het niet kan vinden, kan de klant dat ook niet.”

Dertig adviezen per jaar

Wielink nam ook deel aan de paneldiscussie. De overige panelleden waren Annemieke Postema (Maan Financieel Advies), Patrick Meijn (Allianz), Marco Pos (Nedasco) en Arthur van der Wal (Movir). Moeten inkomensadviseurs worden verplicht tenminste dertig adviezen per jaar te geven, vroeg Willem Vreeswijk (hoofdredacteur VVP en dagvoorzitter) aan het panel. Om een adviseur nou vast te spijkeren op een minimum aantal adviezen, vonden de panelleden te ver gaan. Maar het vak van inkomensadviseur vereist specialistische kennis en iedereen kan bedenken dat je die niet op peil houdt met drie adviezen per jaar.

“Inkomensadvies doe je er niet zomaar even bij”, meende Movir-directeur Van der Wal. “Het is een professie. Dat geldt voor ons als verzekeraar en dat is bij de adviseur echt niet anders.” Zijn er genoeg goede inkomensadviseurs, vroeg Vreeswijk verder. Pos, manager Inkomen Nedasco, constateert dat wet- en regelgeving ervoor hebben gezorgd, dat een aantal adviseurs is gestopt met Inkomen. “Ik maak me daar we zorgen over. Terwijl de materie steeds complexer wordt, loopt het aantal adviseurs terug.” De adviseurs die over blijven, zijn in ieder geval specialisten. Een vak apart, dat is inkomensadviseur zeker.

Broodfondsen

Vreeswijk vroeg de panelleden hoe zij aankijken tegen de opkomst van alternatieven voor de AOV, zoals brood- en voorzieningenfondsen. Annemieke Postema (Maan Financieel Advies) juicht de opkomst toe: “Mensen denken dan in ieder geval na over het risico van arbeidsongeschiktheid.” Ze neemt broodfondsen mee in haar advisering, al dan niet in combinatie met de AOV. Wel mist ze de aansluiting tussen beide producten. Patrick Meijn, directeur Inkomen Allianz, zei dat ze ‘net begonnen zijn met dat aansluiten op elkaar’. “Het moet wel helder blijven dat het om twee verschillende dingen gaat. Maar wij omarmen nieuwe initiatieven. Tegen de stroom in zwemmen, kost alleen maar een heleboel energie.” Wielink: “Wij hebben onze bedenkingen bij broodfondsen, maar de klant doet het wel. De markt verandert, als verzekeraar en als adviseur verander je mee.”

Janthony Wielink: “De markt verandert, als verzekeraar en als adviseur verander je mee”

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Noventas:  nominatie VVP Advies Award 2023 is belangrijke erkenning

Noventas: nominatie VVP Advies Award 2023 is belangrijke erkenning

"Wij zijn erg blij en trots te zijn erkend als een van de meest klantgerichte financiële advieskantoren van Nederland", zegt Gabri Hessels, oprichter van...

By Annelies trots op nominatie Advies Award 2023

By Annelies trots op nominatie Advies Award 2023

Annelies Schoonderbeek van By Annelies uit Zwolle, één van de drie genomineerden in de categorie Hypotheek Advies, is blij met de nominatie voor...

Ook vestiging Arnhem van Buro Philip van den Hurk viert nominatie Advies Award

Ook vestiging Arnhem van Buro Philip van den Hurk viert nominatie Advies Award

Nadat eerder het team van Buro Philip van den Hurk vestiging Eindhoven de redactie van VVP liet weten blij te zijn met de nominatie voor de Advies Award 2023 in...

Veldhuis Advies trakteert op taart na nominatie VVP Advies Award

Veldhuis Advies trakteert op taart na nominatie VVP Advies Award

Veldhuis Advies trakteert op taart nadat ze - samen met twee andere kantoren - zijn genomineerd in de categorie Zakelijk Advies van de VVP Advies Award 2023. Het...

Thomas verzekert genomineerd in categorie Starters VVP Advies Award 2023

Thomas verzekert genomineerd in categorie Starters VVP Advies Award 2023

Thomas van Uunen van Thomas verzekert, één van de drie genomineerden in de categorie Starters, is verheugd met zijn nominatie voor de VVP Advies...

T&W Tilburg viert nominatie Advies Award 2023

T&W Tilburg viert nominatie Advies Award 2023

T&W Tilburg, één van de drie genomineerden in de categorie Zakelijk Advies, is blij met de nominatie voor de VVP Advies Award 2023. Het adviesbedrijf...

Buro Philip van den Hurk viert nominatie VVP Advies Award 2023

Buro Philip van den Hurk viert nominatie VVP Advies Award 2023

Het team van Buro Philip van den Hurk viert de nominatie voor de Advies Award 2023 in de categorie Particulier Advies. Het advieskantoor is een van de drie genomineerden...

Hyppe showt nominatie Advies Award 2023 op groot LED-scherm

Hyppe showt nominatie Advies Award 2023 op groot LED-scherm

Hyppe is supertrots op de nominatie voor de Advies Award 2023 in de categorie Hypotheken en dat laten ze weten ook. Op een LED-scherm van maar liefst 25m²...

Dit zijn de 21 genomineerden voor de VVP Advies Award 2023...

Dit zijn de 21 genomineerden voor de VVP Advies Award 2023...

De jury van de VVP Advies Award 2023 heeft de namen bekend gemaakt van de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland in de categorieën Particulier Advies,...

"Nederlandse pensioenstelsel een van de beste ter wereld"

"Nederlandse pensioenstelsel een van de beste ter wereld"

Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de beste ter wereld, aldus een van de conclusies uit de tweede editie van het Global Pension Report van Allianz. Allianz...