Vooral kijken wat wél kan

Vooruitblik 2022 Toon

(Uit katern Vooruitblik 2022 in VVP 6-2021) Het jaar 2021 gaat niet de geschiedenis in als een jaar waarin het verzekeringsbedrijf op zijn grondvesten schudde. Wel was het een jaar waarin de grenzen van verzekerbaarheid nog duidelijker zichtbaar werden.

De grenzen van verzekerbaarheid werden duidelijk overspoeld door bijvoorbeeld de watersnood in Limburg en delen van Brabant. Die dan weer het gevolg lijkt van de klimaatverandering met als gevolg extremer weer. Het Verbond van Verzekeraars luidde in oktober zelfs de noodklok over klimaatschade: “Verzekeren kan niet de enige oplossing zijn.”

Meer overheidsbeleid is dus gevraagd. Dat ontslaat de verzekeraars echter niet van hun verantwoordelijkheid. Corona bijvoorbeeld heeft laten zien hoe belangrijk een goede afweer en in het algemeen een goede gezondheid is. Toch lopen nog lang niet alle zorgverzekeraars echt hard als het om bevorderen van de gezondheid van hun verzekerden gaat. Een concept bijvoorbeeld als Vitality van a.s.r. is nog altijd eerder uitzondering dan regel.

Het is te makkelijk om de nieuwe verzekeringsuitdagingen, zoals het pandemierisico, weg te zetten als te groot. Natuurlijk kunnen verzekeraars dit soort risico’s niet in hun eentje tackelen. Maar vergeet vooral niet om ook op ‘microniveau’ te kijken wat je als verzekeraar wél kunt doen. Financieel adviseurs kunnen op dit niveau zeker ook hun rol pakken. Neem alleen al het voorbeeld van Adviesgroep De Vogel, winnaar van de VVP Advies Award 2021, die zich heeft ontwikkeld van verzekerings-tot vitaliteitsadviseur.

‘Te makkelijk om nieuwe uitdagingen weg te zetten als te groot’

Het denken in concepten als vitaliteit, mobiliteit, duurzaamheid, is een ontwikkeling die in 2022 zeker zal doorzetten. Verduurzaming hoort hoe dan ook hoog op ieders agenda te staan.

Draai van de minister

Op het moment van schrijven van dit artikel was er nog steeds geen nieuw kabinet. Maar het beleid in lopende dossiers zal onder de nieuwe regering niet veel anders zijn, hoewel wij ons nog steeds afvragen of de verplichte AOV voor zelfstandigen niet toch een keer ergens onder in een la verdwijnt. De uitvoering blijkt namelijk nog niet zo makkelijk. Het afschaffen per 2023 van de resterende collectiviteitskorting bij de basisverzekering zorg lijkt zo goed als een feit. En de actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen gaat er ook vast wel komen. Een van de meest opmerkelijke ‘verzekeringszaken’ uit 2021 is natuurlijk de draai van de minister bij de invulling van de transparantie: nominaal per product per persoon. Onwerkbaar, reageerden de adviseursorganisaties direct. Maar of dat nog iets uithaalt?

Nonsensdiensten

De woningvraag blijft hoog, het woningaanbod beperkt. Dus de huizenprijzen zullen verder blijven stijgen. De hypotheekvraag ondertussen is in 2021 duidelijk verschoven naar over- en bijsluiters. Als deze hypotheekaanvragen ook wat minder zouden worden, wordt het voor adviseurs interessant om meer aan actief klantbeheer te doen. Dat is tenminste de gedachte achter het door een aantal branchepartijen (waaronder VVP) op 1 juli 2021 ondertekende Manifest Actief Klantbeheer. De Consumentenbond en Ikbenfrits stelden eind oktober – na bestudering van achttien voorbeelden - dat “de serviceabonnementen die veel hypotheekadviseurs bij het afsluiten van een hypotheek verkopen niets voorstellen. Wat de adviseurs aanbieden, valt veelal al onder de wettelijke zorgplicht of zijn nonsensdiensten”. Dit is wel erg kort door de bocht. Maar het kan natuurlijk nooit kwaad uw serviceabonnement nog eens onder de loep te nemen. Hoe zinvoller zo’n abonnement is, hoe commerciëler het zich ook laat inzetten.

De Consumentenbond deed in 2021 vaker stof opwaaien. De bond in juli: “De kloof tussen wat autoverzekeraars opstrijken aan premies en wat zij uitkeren aan schadevergoeding aan klanten wordt steeds groter. Het lijkt erop dat de verzekeraars onnodig veel geld oppotten. En als dat zo is, dan vinden wij dat die verzekeraars de te veel ontvangen premies moeten terugbetalen aan hun klanten. En anders moeten ze een flinke premiedaling in 2022 doorvoeren.” Volgens de verzekeraars is dit te simpel gesteld. Maar Nh1816 kondigde enkele maanden later een brede premieverlaging aan. Niet speciaal vanwege de Consumentenbond, denken wij, maar omdat het bij deze verzekeraar kennelijk kan. Voor de consument valt te vrezen dat maar weinig maatschappijen het NH1816-voorbeeld kunnen of willen volgen.

Acceptatieplicht?

Er waren meer partijen die opmerkelijke uitspraken deden. DNB bleef maar doordrammen dat de belastingvoordelen voor huizenkopers moeten worden afgebouwd (om de tweedeling tussen kopers en huurders te verkleinen). Wat de toezichthouder betreft zou de eigen woning van box 1 naar box 3 mogen. Gaat niet gebeuren, want in Nederland hechten we niet alleen aan de heilige koe maar is ook het de eigen woning heilig.

De AFM hamerde op het volgens haar “ernstige herfinancieringsrisico bij 78.000 huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek”. Dat op een moment dat de huizenprijzen exploderen. Je kunt overal een probleem van maken.

De AFM gooide aan het begin van het jaar ook nog deze knuppel in het hoenderhok: wanneer de verzekerbaarheid – als gevolg van te ver personaliseren van premies en voorwaarden - sterk onder druk zou komen te staan, is een acceptatieplicht een van de middelen om dit tegen te gaan. De solidariteitsdiscussie wordt in 2022 ongetwijfeld voort, maar zal niet zo snel uitmonden in een acceptatieplicht.

Bijzonder beestje

Een van de grote vragen voor 2022 is wat de impact van corona nog gaat zijn. Eigenlijk is die impact op het verzekeringsbedrijf minimaal geweest. Maar in 2021 klonken toch wel bezorgde geluiden uit de verzuimhoek over long Covid. En het moet nog maar blijken of er niet toch nog bedrijven gaan omvallen zonder de coronasteun van de overheid.

Die overheid is trouwens ook wel een bijzonder beestje. Weet u het nog: de avondklokrellen? Meteen werd de portemonnee getrokken (de Regeling bedrijvenschade coronarellen), met de mededeling: dat is eens maar nooit meer. Hetzelfde na de watersnood afgelopen zomer; we spingen nu bij, maar dat doen we in de toekomst niet meer bij schade die verzekerbaar is. Even later vliegt de gasprijs omhoog en wat is het eerste dat de overheid doet: bijspringen. Bij een volgende ramp zal het niet anders zijn. Maar laten we vooral uitstralen dat 2022 een jaar wordt van voor-in plaats van rampspoed!

Reactie toevoegen

 
Meer over
In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten

In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage ooit gemeten. In...

Long COVID bij 20 tot 37 procent coronapatiënten

Long COVID bij 20 tot 37 procent coronapatiënten

Afhankelijk van de definitie kreeg 20 tot 37 procent van de coronapatiënten te maken met Long COVID genoemd. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en andere...

Vooralsnog beperkte invloed corona op WIA-instroom

Vooralsnog beperkte invloed corona op WIA-instroom

Naar schatting stroomden er in 2021 ongeveer 500 mensen de WIA in, (mede) in verband met corona. Dat schrijft minister Van Gennip in haar antwoord op Kamervragen....

Corona: inreisbeperkingen niet onverwacht en onvoorzien

Corona: inreisbeperkingen niet onverwacht en onvoorzien

De Europeesche beschouwt een aantal coronagerelateerde inreisbeperkingen en maatregelen vanaf 1 januari niet langer als onverwacht en onvoorzien. Hierdoor kan er...

Verzekeraars houden uitsluitend rekening met officiële reisadviezen

Verzekeraars houden uitsluitend rekening met officiële reisadviezen

Verzekeraars zeggen veel vragen van klanten te ontvangen over reisadvies.nu, een niet-officiële website met reisadviezen en initiatief van een groep reisorganisaties....

Vereende gaat vragen stellen bij aanvraagproces

Vereende gaat vragen stellen bij aanvraagproces

De Vereende start binnenkort met het stellen van vragen in het aanvraagproces over de reden waarom een (aspirant) klant een aanvraag voor een verzekering doet. Voor...

"Businessfocus verandert door corona"

"Businessfocus verandert door corona"

Zeven op de tien (69%) besluitvormers in de financiële dienstverlening geven aan dat de businessfocus van hun organisatie door corona verschoven is naar een...

Aon verruimt coronadekking op reisverzekering

Aon verruimt coronadekking op reisverzekering

Aon verruimt per direct de dekking op de reisverzekering voor coronagerelateerde zaken voor reizen naar landen met kleurcode oranje. Aon verzekert coronagerelateerde...

Adviseurs over life after corona

Adviseurs over life after corona

VVP vroeg deze zomer branchegenoten, waaronder financieel adviseurs, hoe zij het leven na corona zien. Hybride werken zal blijven, denken de adviseurs, maar of...

Zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak in 2021 nog onderling verdelen

Zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak in 2021 nog onderling verdelen

Zorgverzekeraars mogen dit jaar nog uitzonderlijke meerkosten van de corona-aanpak onderling verdelen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geantwoord...