Bank had adviesgesprek moeten doen toen vrouw achttien werd

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid-uitspraak GC 2020-251. De Geschillencommissie kan niet meer vaststellen of de bank consument bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd heeft uitgenodigd voor een adviesgesprek. De Commissie is echter van oordeel dat “ook als er van moet worden uitgegaan dat de Bank Consument niet heeft uitgenodigd voor een adviesgesprek en dit als een tekortkoming aan de Bank kan worden toegerekend, de vordering van Consument nog steeds niet toewijsbaar is, omdat niet is gebleken dat dit tot schade heeft geleid”.

Consument stelde Rabobank de zorgplicht heeft geschonden door tijdens de looptijd van de verzekering niet meer te toetsen of deze nog wel paste bij haar wensen en doelen. De Commissie overweegt dat “een assurantietussenpersoon dat alleen hoeft te doen als hij op de hoogte is of hoort te zijn van omstandigheden waardoor de verzekering misschien aanpassing behoeft. Het feit dat Consument tijdens de looptijd van de door haar vader voor haar afgesloten Verzekering meerderjarig werd, is volgens Aangeslotene een dergelijke omstandigheid. De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat Consument is uitgenodigd door de Bank voor een adviesgesprek toen zij meerderjarig werd. Dat had wel moeten gebeuren. Het is echter niet aannemelijk dat Consument de Verzekering zou hebben gewijzigd als er wel een gesprek zou hebben plaatsgevonden. Zij heeft dus geen schade geleden door het uitblijven van een gesprek. De Commissie wijst de vordering af”.

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnold Erhardt - MMK Opleidingen BV 31 maart 2020

Wederom uitspraak Commissie Kifid in voordeel Bank.=> GC 2020-251 Verrassend is het volgende in deze uitspraak: - Er is sprake van een tekortkoming van de Bank ( feit ) - Aannames mogen in de Wft ( en bij de Wft PE examens ) niet worden gedaan, alléén feiten gelden. Derhalve hoe verrassend ( fout? ) is het dat dus getoetst wordt of de verzekering passend is of bij de wensen en doelen hoort van consument “alleen als de assurantietussenpersoon op de hoogte is of hoort te zijn van omstandigheden waardoor de verzekering misschien aanpassing behoeft”. De uitermate vaagheid van deze uitspraak zorgt voor omdraaien van de feiten waarbij de Bank “beloond” wordt voor het niet nakomen van zorgplicht. Immers je hebt altijd wel een excuus om aan te geven dat je niet op de hoogte was van de omstandigheden en of er wel sprake was van misschien een aanpassing! Discussie: de Wft geeft naar mijn mening die vrijheid van handelen door de assurantietussenpersoon niet. Aanpassing van de Wet nodig? Of feit dat de Commissie Kifid een uitspraak tegen de Bank moet (durven) doen. Opnieuw een ervaring die ik zelf helaas ook bij de Kifid heb mogen meemaken in het nadeel van de consument