Belangenbehartigers willen vuist maken tegen pensioenbeleid

Bezorgd over pensioen

Onder de naam ‘Samen voor een eerlijk pensioen’ gaan zeven organisaties de krachten bundelen om 'uitholling van het pensioenstelsel' te voorkomen. Eis is: indexatie kan en moet.

Initiatiefnemers zijn: ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl, Stichting Woekerpolisproces, seniorenvereniging KBO-Brabant, Stichting Pensioenbehoud, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en het Landelijk Actiecomité ‘Red het pensioenstelsel’.Volgens hen hebben pensioenfondsen genoeg geld in kas en maken ze jaarlijks voldoende rendement om de pensioenen van werkenden en gepensioneerden te laten meestijgen met de kosten van levensonderhoud. Ook kunnen eerder niet doorgevoerde indexeringen alsnog uitbetaald worden. Fondsen mogen niet indexeren wegens de eisen die de overheid sinds 2007 aan fondsen stelt. Deze eisen bestonden vroeger niet en andere EU landen stellen deze eisen ook niet aan hun fondsen. Op hun website kan iedereen zijn of haar pensioenschade berekenen. “De berekening is indicatief, maar laat zien dat de schade enorm is. Wij vinden het belangrijk dat werkenden en gepensioneerden zich daarvan bewust worden.”

Ook de hoge kosten van de pensioenfondsen zijn de initiatiefnemers een doorn in het oog. Deze kosten bedragen jaarlijks meer dan 8 miljard euro. “Dat komt neer op minstens € 1.000 per persoon per jaar. Je betaalt deze kosten vanaf je eerste werkdag voor de rest van je leven. Op je 75e verjaardag heb je dus zo’n € 50.000 aan beheerkosten betaald voor een níet koopkrachtig pensioen!”, zeggen de initiatiefnemers, die een petitie zijn gestart. Deze petitie zal direct na de verkiezingen aan alle politieke partijen en aan de (in)formateurs worden aangeboden. Ook werken partijen aan nieuwe acties voor na de verkiezingen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

J. F. Steenbakkers - FNV 17 juni 2021

Solidariteit is en moet blijven, het fundament van het Nederlandse pensioenstelsel. Elke generatie heeft/ hoort z’n pensioen op te bouwen. Niet indexeren lopende pensioenuitkeringen is onrechtvaardig. ‘Diefstal’van komende generatie’ is drogreden, immers hebben er zelfvoor gewerkt en gespaard!

Meer over