Bovemij verder in het rood

Hans Coffeng CED

Zoals eerder aangekondigd, is het resultaat van Bovemij over 2023 opnieuw tegenvallend. Het daalde verder van -14,4 miljoen euro in 2022 naar -15,6 miljoen euro vorig jaar. Wel bleef de omzet ten opzichte van 2002 op peil.

"Het resultaat uit operationele bedrijfsvoering staat aanhoudend onder druk door brede marktontwikkelingen, waaronder de hoge inflatie die zowel van invloed is op de materiële schadelast als op letselschades, een toename in diefstal van elektrische fietsen en hogere externe personeelskosten door krapte op de arbeidsmarkt. De inflatie raakt niet alleen de schadelast van het afgelopen boekjaar, maar ook schades die nog niet zijn afgehandeld en op de balans staan. Hierdoor was een extra eenmalige ophoging van de schadevoorziening met € 18 miljoen nodig", aldus Bovemij dat wel een positief beleggingsresultaat van 19,3 miljoen euro wist te bereiken.

CEO Hans Coffeng: "‘Om de schadelast beter te beheersen, zijn in lijn met de aangescherpte strategie diverse maatregelen genomen. We hebben premies verhoogd, polisvoorwaarden aangepast en het acceptatiebeleid aangescherpt. We blijven inzetten op preventie."

"Met de in afgelopen november aangekondigde aanscherping van de strategie worden goede stappen gezet. Bovemij gaat zich concentreren op verzekeringen (Bovemij en ENRA), garanties (Autotrust) en datadiensten (RDC)."

Reactie toevoegen

 
Bovemij blijft rode cijfers schrijven

Bovemij blijft rode cijfers schrijven

Terwijl de omzet op peil bleef, behaalde Bovemij over 2023 een voorlopig negatief resultaat van vijftien miljoen euro. Bovemij schreef in 2022 al rode cijfers. Toen...

Bovemij neemt afscheid van Marcel van de Lustgraaf

Bovemij neemt afscheid van Marcel van de Lustgraaf

Bovemij past de samenstelling van zijn Raad van Bestuur aan naar een tweekoppig bestuur. Het aflopen van de vierjaarstermijn van Chief Digital Operations Officer...

Miranda de Bruin nieuwe directeur ENRA Verzekeringen

Miranda de Bruin nieuwe directeur ENRA Verzekeringen

Miranda de Bruin treedt op 1 maart 2024 in dienst als Algemeen Directeur van het bedrijfsonderdeel ENRA Verzekeringen van Bovemij. Zij volgt Rémi Viellevoye...

Bovemij concentreert zich op verzekeringen, garanties en datadiensten

Bovemij concentreert zich op verzekeringen, garanties en datadiensten

Bovemij gaat zich volledig richten op verzekeringen (Bovemij en ENRA), garanties (Autotrust) en datadiensten (RDC). Een van de consequenties is dat Bovemij stopt...

Bovemij in zwarte cijfers ondanks forse omzetdaling

Bovemij in zwarte cijfers ondanks forse omzetdaling

Bovemij heeft in het eerste half jaar een positief nettoresultaat geboekt van 11,7 miljoen euro, voornamelijk door beter rendement op beleggingen. Een jaar eerder...

Bovemij speelt in op switch van dealers naar agenten

Bovemij speelt in op switch van dealers naar agenten

Bovemij speelt in op de opkomst van het agentuurmodel. Ford Nederland maakte dit voorjaar de omslag van traditionele dealers naar dit model. Ook andere merken hebben...

Fors verlies Bovemij

Fors verlies Bovemij

Bovemij zag in 2022 het nettoresultaat fors dalen: van 46,6 miljoen euro naar een negatief resultaat van 14,4 miljoen euro, geheel te wijten aan een negatief rendement...

Verlies van 14 miljoen euro voor Bovemij

Verlies van 14 miljoen euro voor Bovemij

Bovemij zag het afgelopen jaar het netto resultaat dalen van 46,6 miljoen euro naar minus 14 miljoen euro.  Het resultaat uit bedrijfsvoering daalde ook maar...

Linn Musters nieuwe algemeen directeur Bovemij Verzekeringen

Linn Musters nieuwe algemeen directeur Bovemij Verzekeringen

Linn Musters is per 15 februari benoemd tot nieuwe algemeen directeur van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij. Zij volgt Pieter van der Burg op die na meer...

Miranda de Bruin benoemd tot directeur Bovemij Financieringen

Miranda de Bruin benoemd tot directeur Bovemij Financieringen

Miranda de Bruin is per 1 april 2022 benoemd tot directeur van Financieringen van Bovemij. Zij volgt Dick van der Vis op die sinds maart als interim directeur de...