CDFD adviseert minister minimale aanpassing bouwwerk vakbekwaamheid

Jeroen Dijsselbloem 2016

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert minimale aanpassingen van het deskundigheidsbouwwerk. Daarmee zal de sector vrijwel zeker verder moeten met de huidige aanpak. Over de wenselijkheid van het handhaven van de PE-examens doet het College geen uitspraak in zijn advies, omdat dit buiten haar reikwijdte valt.

Het College adviseert de volgende structuurbijstellingen in de weten regelgeving door te voeren: de term 'adviseur' bij de beroepskwalificatie 'Adviseur Basis' in het Bgfo te schrappen en uitsluitend van de module Basis te spreken; het onderwerp doorbeleggen bij expiratie-uitkering onder te brengen bij de module Pensioen; de module Hypothecair Krediet uit te breiden met een aantal eind- en toetstermen van de module Consumptief Krediet zodanig dat de adviseur hypothecair krediet tevens kan adviseren inzake consumptieve kredieten; kredietverzekeringen onder de Vrijstellingsregeling Wft te brengen voor diegenen die uitsluitend in deze verzekeringen adviseren.

Het CDFD adviseert de minister van Financiën om onderstaande Ecorys-aanbevelingen voor structuurwijzigingen niet over te nemen: introductie van deelmodules, light-modules of het opknippen van bestaande modules; splitsing van beroepskwalificaties in opleidingsniveaus; de vervanging van de modulestructuur door een structuur gebaseerd op life events; uitbreiding van vaardigheden in de module Basis.

Onrust en aanzienlijke kosten

Het CDFD "onderkent dat de invoering van de nieuwe opzet ingrijpend is geweest voor de sector en dat er behoefte is aan verdere gewenning. Het doorvoeren van nieuwe (grote) veranderingen kan leiden tot onrust en ook aanzienlijke kosten. Al met al adviseert het CDFD het ministerie tot niet al te grote aanpassingen in het bouwwerk. Marktpartijen hebben daarnaast van de gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te vestigen op een aantal onderwerpen die niet de modulestructuur betreffen. Onder meer is gepleit voor zelfregulering van de permanente educatie (PE) en voor het beëindigen van de wettelijk verplichte PE-examens. Dit valt echter buiten de scope van het advies. Het huidige stelsel kan zich verder ontwikkelen. Uiteraard blijft het CDFD daarover in dialoog met de sector. Algemeen uitgangspunt daarbij is dat ten minste het huidige niveau van kwaliteitswaarborgen moet zijn gegarandeerd".

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Lindenhaeghe gaat volledig digitaal opleiden

Lindenhaeghe gaat volledig digitaal opleiden

Digitaal lesgeven is het uitgangspunt van het nieuwe opleidingsaanbod van Lindenhaeghe. Zowel (verplichte) Wft-opleidingen als verschillende vak- en vaardigheidstrainingen...

CFD wil verlenging PE-termijn

CFD wil verlenging PE-termijn

CFD verzoekt Financiën om verlenging van de PE-examentermijn voor die adviseurs die voor 01-04-2020 een examen hadden gepland. Indien dit niet uitvoerbaar is,...

PE-examens blijven tot drie jaar oude actualiteiten toetsen

PE-examens blijven tot drie jaar oude actualiteiten toetsen

De oproep van Adfiz, CFD en OvFD dat de actualiteiten voor PE-examens niet langer dan één jaar oud zouden moeten zijn, heeft geen gehoor gevonden....

Nieuwe PE-periode rustig begonnen

Nieuwe PE-periode rustig begonnen

Financieel adviseurs lopen aan het begin van de nieuwe PE-periode niet hard, blijkt ook uit de jongste CDFD-cijfers. In de periode april-september 2019 werden slechts...

Aanpassingen in eind- en toetstermen vakbekwaamheid Wft

Aanpassingen in eind- en toetstermen vakbekwaamheid Wft

Financiën is de internetconsultatie gestart van de Wijziging eind- en toetstermen vakbekwaamheid Wft 2020. Een ontwikkeling die terugkomt in de onderhavige...

Met een DSI-certificering aantoonbaar permanent vakbekwaam

Met een DSI-certificering aantoonbaar permanent vakbekwaam

Ideetje voor financieel adviseurs? DSI heeft voor gecertificeerde beleggingsprofessionals een nieuwe methode ontwikkeld waarmee kennis en vaardigheden via een jaarlijks...

Nieuwe beleidsbepaler GA moet kennis aantonen

Nieuwe beleidsbepaler GA moet kennis aantonen

Beleidsbepalers van (onder)gevolmachtigd agenten moeten straks aantonen dat zij over specifieke en algemene vakinhoudelijke kennis beschikken. Dat staat in de gewijzigde...

CDFD geeft duidelijkheid over adviseren consumptief krediet

CDFD geeft duidelijkheid over adviseren consumptief krediet

Het CDFD heeft Adfiz duidelijkheid gegeven over het adviseren over consumptief krediet sinds de wijzigingen in het vakbekwaamheidsstelsel. Adfiz: "Het CDFD heeft...

Duidelijk meer PE-examens afgelegd

Duidelijk meer PE-examens afgelegd

Eind vorig jaar zijn duidelijk meer PE-examens afgelegd dan in de maanden daaraan voorafgaand. Niet verwonderlijk, want de huidige PE-periode loopt over drie maanden...

Internetconsultatie 'Wijziging regeling eindtermen' gestart

Internetconsultatie 'Wijziging regeling eindtermen' gestart

Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie 'Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft' gestart....