Commissie CFD opent klachtenloket AFM

De Commissie CFD opent 4 juli op haar website een loket waar het intermediair zijn ervaringen met de AFM kan melden. De Commissie wil inzicht krijgen in de ervaringen die collega's in het land hebben met de werkwijze van de AFM. "Opvallend is dat in heel veel zaken vooral de zeer formele en starre stijl van communiceren, in combinatie met onhaalbare informatieverzoeken, leiden tot grote frustraties bij ondernemers", aldus voorzitter Edwin Herdink. "Wij zijn sterk voorstander van een AFM die meer als mentor optreedt. Het is ongezond dat het gemiddelde regionaal werkende intermediair doodsbang is voor een 'encounter' met haar toezichtorgaan." Volgens Herdink stoort de markt zich al langere tijd collectief aan de ellenlange juridische brieven van soms wel zes kantjes als antwoord op de meest eenvoudige vragen, verwijzend naar ontelbare wetsartikelen en ondertekend door soms wel drie verschillende functionarissen. "Of een vragenlijst die het karakter heeft van een aanvraag voor de Wet Sanering Natuurlijke Personen op het moment dat een collega in deze zware tijden de zeer hoge AFM-jaarnota in enkele termijnen wil betalen. Tijd dus om een goede inventarisatie van die klachten te maken. Dan kunnen wij dit samen met de AFM, politiek en wellicht andere standsorganisaties als discussiestuk gebruiken om te komen tot een betere en meer op vertrouwen gebaseerde samenwerking met de AFM. Precies wat de AFM ook graag wil bereiken voor consumenten en bedrijven. Daar kan de AFM niet tegen zijn lijkt me."

Reactie toevoegen