"handhaaf provisie op schadeverzekeringen"

"Provisie op schadeverzekeringen als beloningsmodel biedt de meeste zekerheid en heeft een groot sociaal draagvlak in Duitsland, België en Frankrijk. De invoering van het CAR-model in het Verenigd Koninkrijk heeft de consument geen goed gedaan." Edwin Herdink van de Commissie Wfd/Wft heeft op 21 juni een brief geschreven aan Uri Rosenthal, toen nog informateur van het Kabinet. Herdink geef een aantal aanbevelingen voor het volgende kabinet. Dit in navolging van het Verbond van Verzekeraars, dat eerder in een brief aan Rosenthal pleitte voor invoering van het CAR-model. Herdink pleit voor betere consumentenbescherming door het labelen van impactvolle producten vooraf. "Op deze manier wordt het risico voor de consument in één oogopslag duidelijk, kunnen excessen in de toekomst voorkomen worden en ontstaat rust in de financiële markt." De Commissie heeft hiervoor zelf productlabels ontwikkeld. Verder pleit Herdink nadrukkelijk voor het handhaven van schadeprovisie. "Hierdoor kan de consument onbeperkt een beroep doen op zijn adviseur zonder daarvoor extra te betalen. Iedereen, ook zij die nog niet verzekerd zijn, heeft zo toegang tot onafhankelijk en deskundig advies." Volgens Herdink heeft het CAR-model de consument in het Verenigd Koninkrijk geen goed gedaan. "Voor de laagstbetaalden is advies onbereikbaar geworden. Door schadeprovisie op te nemen in de premie kan de consument onbeperkt eindprijzen vergelijken en advies ontvangen, zonder extra kosten. Voor de consument is een enkelvoudige premie het meest duidelijk en voordelig. Provisie op schadeverzekeringen als beloningsmodel biedt de meeste zekerheid en het heeft een groot sociaal draagvlak in Duitsland, België en Frankrijk." Verder pleit de Commissie voor een gelijk speelveeld op de financiële adviesmarkt. "De ongelijkheid wordt gekenmerkt door de hoeveelheid aan regelgeving en opleidingseisen die gelden voor het onafhankelijke intermediair, echter niet voor banken en direct writers." Ook dient de invloed van verzekeraars sterk te worden teruggedrongen "om te voorkomen dat de beroepsgroep onafhankelijke intermediairs volkomen wordt weggesaneerd waarbij verzekeraars dan ruim baan hebben voor een marktbewerking waarbij transparantie ver te zoeken is en consumenten de toegang tot betaalbaar onafhankelijk deskundig advies verliezen. De grote instabiliteit die nu is ontstaan vindt zijn oorsprong in een veel te zware verzekeraarslobby en naast imagoschade heeft geleid tot een regelrechte vertrouwenscrisis tussen verzekeraar en intermediair. Het is van groot belang dat politici deze scheefgroei zien en onderkennen."

Reactie toevoegen