"Herstel van vertrouwen nog een lange weg"

Ina Magré en Michael Mackaaij HVC 21.03.2018 TB

Eigenlijk had het HVC-bestuur Michael Mackaaij verzocht aandachtspunten 2018 te benoemen. Maar het werd toch vooral een discussie over  abonnementen.

Aandachtspunten zijn er zeker, aldus Mackaaij op de lunchbijeenkomst woensdag van het Haags Verzekeringscentrum. Zoals de AVG die 25 mei ingaat. Mackaaij (op de foto samen met HVC-voorzitter Ina Magré): “Stel een klant belt op 26 mei en zegt: ik wil vergeten worden. De branche heeft nog weinig handvatten wat je praktisch moet doen.”

Een ander aandachtspunt: het opkopen van service providers door verzekeraars. “Hoe onafhankelijk is het aanbod dan nog?”, vroeg Mackaaij zich af.

Dan de schaalvergroting onder verzekeraars die maar blijft doorgaan en de krimp in de volmachtmarkt. Mackaaij: “Met het verdwijnen van partijen, verdwijnt onze keus. Daardoor raakt de machtsbalans verstoord.”

Mackaaij zei te hopen dat het gezond verstand bij volmachtgevende verzekeraars zegeviert en dat zij de Gevolmachtigd Agenten hun rendement gunnen. "Als volmachtkantoren verdwijnen, zou dat enorme consequenties hebben voor de vele adviseurs die via deze bedrijven hun klanten bedienen."

Vragen en emoties

Mackaaij kreeg echter niet de gelegenheid om veel meer te zeggen over de aandachtspunten. Want een ander onderwerp, het verdienmodel van MultiSafe, bleek nog zoveel vragen en emoties op te roepen dat er voor andere thema’s weinig tijd restte.

Een adviseur in de zaal merkte op: de dienstverlening van de adviseur is – bij producten waarvoor geen provisieverbod geldt - toch gedekt door provisie? Waarom dan een bedrag (12,50 euro bij MultiSafe) er bovenop gezet? Volgens Mackaaij is het echter helemaal niet zo dat de provisie alle dienstverlening dekt. Sterker, tijdens de ontwikkeling van het nieuwe model bleek er nauwelijks iets vast te liggen over wat de adviseur wordt geacht te doen in ruil voor de provisie.

Een andere adviseur vroeg: waarom de keuze niet aan de klant gelaten, als je de keuze tussen provisie en abonnement überhaupt al moet willen bieden. De adviseur zei moe te worden van “evangelistische abonnementsridders. Laat mij de vrijheid om in de provisiesfeer te denken. Provisie is heel normaal naar de klant toe te verdedigen”.

Mackaaij antwoordde: “Ik zou ook niet graag opgedrongen willen krijgen dat we geen abonnementen mogen doen…”

Mackaaij gaf de adviseur gelijk dat de keuze aan de klant moet worden gelaten. “Maar dan bekijk je het vanuit de bedrijfstak. De discussie speelt nooit bij de klanten. Om transparantie vragen ze misschien wel, maar ik heb niet vaak meegemaakt dat een particuliere klant vroeg om een andere beloningsvorm.”

Mackaaij claimde niet de wijsheid in pacht te hebben met het model waar MultiSafe op heeft ingezet. Indien hij vandaag vanaf nul zou starten zou hij waarschijnlijk een model kiezen waarbij volledig op feebasis gewerkt wordt. Hij doet dit nu niet, omdat het abonnementsdeel is vrijgesteld van assurantiebelasting als het gecombineerd wordt met provisiedragende polissen. Als die vrijstelling wegvalt door aanpassing van het model, gaat de klant ineens 21 procent meer abonnementsgeld betalen.

Zeer kwetsbaar

Het allerbelangrijkste volgens Mackaaij is dat je het vertrouwen van de klant niet beschaamt. MultiSafe kwam tot haar nieuwe verdienmodel omdat zij in het oude model niet meer de dienstverlening kon bieden nodig om de consument passend te verzekeren en passend verzekerd te houden. MultiSafe, aldus Mackaaij, heeft van de nieuwe verdiensten “geen Ferrari gekocht; wij gebruiken de inkomsten om onze belofte aan de klant waar te maken”.

Mackaaij: “Het doortrekken van het provisieverbod naar uitvaartverzekeringen vond ik overhaast. Maar het is niet dat er niks aan de hand was. Na de invoering van het provisieverbod bij complexe producten, verlegden de cowboys immers snel hun aandacht naar de lucratieve afsluitprovisie op uitvaartpolissen.

“Er is nog helemaal niks afgerond als het gaat om het herstel van het vertrouwen. Er hoeft maar iets te gebeuren, kijk naar de salarisverhoging die ING aan haar topman wilde geven, en heel Nederland valt er over heen. De woekerpolisaffaire is ook niet afgehandeld. Feitelijk is sprake van een runoff-situatie die nog twintig jaar gaat duren. Het vertrouwen is niet terug, het is zeer kwetsbaar. Dat dienen we ons in de financiele branche elke dag te realiseren..”

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over