Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart

euro's 6 via Pixabay

Het (demissionaire) kabinet is de internetconsultatie gestart van een nieuw, op werkelijk rendement gebaseerd fiscaal stelsel box 3. Het voorstel is daarnaast om in het nieuwe stelsel het huidige heffingvrije vermogen te vervangen door een heffingvrij inkomen. Dit betekent dat een deel van de inkomsten die met het vermogen behaald worden vrijgesteld is van belasting, in plaats van een bepaalde waarde van het vermogen.

De consultatie moet niet worden gezien als "de consultatie van een voldragen wetsontwerp, maar als hulpmiddel voor een nieuw kabinet".

Het uitgangspunt van het te consulteren stelsel is dat per 2027 de werkelijke inkomsten worden belast, het zogeheten werkelijk rendement. Dit werkelijk rendement bestaat uit het directe rendement, zoals rente, huur en dividend met aftrek van kosten. Daarnaast bestaat het behaalde rendement ook uit indirect rendement, de positieve of negatieve waardeontwikkeling van bijvoorbeeld aandelen of vastgoed. De waardeontwikkeling wordt in principe jaarlijks belast. Als er sprake is van een verlies, dan mogen de verliezen verrekend worden met box 3-inkomen uit andere jaren. Wel zal er sprake zijn van een verliesdrempel.

Op grond van het voorgestelde artikel 5.38 wordt de waarde in het economische verkeer
van levensverzekeringen in de zin van artikel 1.6a Wet IB 2001, voor het bepalen van het resultaat
uit bezittingen en schulden gesteld op de actuariële reservewaarde.

Er wordt een afrekenmoment gecreëerd voor kapitaalverzekeringen met een belast rentebestanddeel in
box 1, die op 1 november 2029 nog niet zijn geëxpireerd of anderszins in de box 1-heffing zijn
betrokken. Na deze datum wordt een rentebestanddeel uit een kapitaalverzekering in het
belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betrokken volgens de dan geldende regels.

Voor een aantal vermogensbestanddelen, zoals vastgoed, grond, minder dan vijf procent-pakketten in familiebedrijven en start- en scale-ups, is het uitgangspunt om de waardeontwikkeling bij realisatie te belasten, de zogeheten vermogenswinstbelasting. Ook bij een vermogenswinstbelasting worden directe inkomsten, zoals huur, belast. Werkelijke kosten zijn aftrekbaar.

Forfait voor (eerste) vakantiewoning

Sommige belastingplichtigen hebben in box 3 een (vakantie)woning voor eigen gebruik. Om de belastingheffing voor deze groep eenvoudig te houden, is een van de voorstellen om voor deze woning in box 3 een forfait te gebruiken. Dit forfait is een vast percentage van de WOZ-waarde. Om gebruik te kunnen maken van dit forfait, worden eisen gesteld aan de mate van eigen gebruik. Een woning die bijvoorbeeld het volledige jaar aan een derde wordt verhuurd, zal onder de vermogenswinstbelasting vallen. In dat geval zijn de werkelijke huurinkomsten en de waardeontwikkeling (bij verkoop) belast. Dit geldt ook voor andere woningen die een belastingplichtige naast dit ene huis voor eigen gebruik kan hebben in box 3. De eerste eigen woning (hoofdverblijf) wordt nog steeds belast in box 1, dat verandert niet ten opzichte van de huidige situatie.

Reageren op de consultatie kan tot en met 20 oktober.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Vanaf 2021 gaat het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog naar 50.000 euro of 100.000 euro met fiscaal partner. Hierdoor betalen bijna een miljoen spaarders en kleine...

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt het kabinetsbesluit om spaarders niet meer te belasten op niet-behaald rendement, maar betreurt het dat het kabinet...

Vrijstelling box 3 versneld verhoogd

Vrijstelling box 3 versneld verhoogd

In 2016 wordt het heffingvrije vermogen voor box 3 met 3.000 verhoogd, bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Hiermee wordt de kleine spaarder al in 2016 ontzien....