Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Spaarvarkens via Pixabay

Vanaf 2021 gaat het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog naar 50.000 euro of 100.000 euro met fiscaal partner. Hierdoor betalen bijna een miljoen spaarders en kleine beleggers ten opzichte van 2020 geen box 3-belasting meer.

Het belasten van het werkelijke rendement is voor het huidige kabinet het uiteindelijke doel. "Dit doel is echter niet op de korte termijn te realiseren", schrijft de regering.

Het tarief van de box 3-belasting gaat omhoog

Iedereen die in 2021 een vermogen heeft van 50.000 euro of meer, betaalt vanaf 2021 31 procent in plaats van 30 procent belasting over de opbrengst uit vermogen.

Per saldo, vat het kabinet samen, gaan belastingplichtigen met vermogens tot 220.000 euro erop vooruit en gaan belastingplichtigen met vermogens van meer dan 220.000 euro meer belasting betalen. Voor paren geldt dus dat zij met vermogens tot 440.000 euro erop vooruitgaan, vermogens boven 440.000 euro gaan meer belasting betalen.

Er blijven drie schijven

In 2021 blijft de manier van belasting berekenen in box 3 hetzelfde. Er blijven drie schijven in box 3

Schijf 1 loopt vanaf 2021 van 50.000 tot 100.000 euro.

Schijf 2 loopt vanaf 2021 van 100.000 tot een miljoen euro.

Schijf 3 begint vanaf een miljoen euro.

Voor fiscale partners zijn het heffingvrije vermogen en de schijfgrenzen het dubbele van de hierboven genoemde bedragen.

Vermogensmix blijft hetzelfde

De Belastingdienst blijft rekenen met een vaste vermogensmix per schijf. De vermogensmix blijft hetzelfde in 2021.

In schijf 1 gaat de Belastingdienst uit van 67 procent spaargeld en 33 procent beleggingen.

In schijf 2 gaat de Belastingdienst uit van 21 procent spaargeld en 79 procent beleggingen.

In schijf 3 gaat de Belastingdienst uit van 100 procent beleggingen.

Voor het deel spaargeld en het deel beleggingen in de vermogensmix gelden percentages over de opbrengst.

Percentages opbrengst uit vermogen aangepast

Vanaf 2021 wordt er 0,03 procent belasting berekend over het spaargedeelte (0,07 procent in 2020). Over het beleggingsdeel wordt 5.69 procent belasting berekend (5,28 procent in 2020). Beide percentages zijn dus iets aangepast. Wel blijven deze percentages forfaitair. Dat wil zeggen dat ze gelden voor iedereen in box 3. Ongeacht hoeveel opbrengst iemand haalt uit spaargeld of kleine beleggingen.

Nieuwe schijfgrenzen niet van invloed op toeslagen

De nieuwe schijfgrenzen zijn niet van invloed op het wel of niet krijgen van toeslagen. Zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget. Daar gelden andere vermogensgrenzen voor. De nieuwe schijfgrenzen zijn ook niet van invloed op de eigen bijdrage in de langdurige zorg (vermogensinkomensbijtelling).  

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

De nieuw voorgestelde belastingheffing over vermogen leidt er volgens het VFBO nog steeds toe dat consumenten die minder risico willen of kunnen lopen met hun beleggingen...

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35 naar 37,10 procent. Dit tarief geldt voor inkomens tot 68.507 euro. Zowel werkenden als mensen met...

"Voorstel wijziging vermogensrendementsheffing zet aan tot risicovol beleggen"

"Voorstel wijziging vermogensrendementsheffing zet aan tot risicovol beleggen"

De AFM vreest dat het kabinetsvoorstel voor wijziging van de vermogensrendementsheffing leidt tot onwenselijk beleggersgedrag. In een brief aan minister Hoekstra...

Coronavirus: Belastingdienst verleent ondernemers uitstel van betaling

Coronavirus: Belastingdienst verleent ondernemers uitstel van betaling

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het...

Fout in box 3 percentages in aanslag 2019 en voorlopige aanslag 2020

Fout in box 3 percentages in aanslag 2019 en voorlopige aanslag 2020

Er is een fout ontdekt in de berekening van de percentages van het rendement van box 3 voor 2019 en 2020. Deze rekenfout, gemaakt op het ministerie van Financiën,...

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt het kabinetsbesluit om spaarders niet meer te belasten op niet-behaald rendement, maar betreurt het dat het kabinet...

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Financiën heeft de circulaire  'Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019' gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie...

Individueel bezwaar maken tegen box 3-heffing

Individueel bezwaar maken tegen box 3-heffing

Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de vermogensrendementsheffing over het belastingjaar 2017 moeten altijd individueel en tijdig bezwaar...

Minder belastingvorderingen afgeboekt

Minder belastingvorderingen afgeboekt

De laatste jaren worden minder belastingvorderingen afgeboekt, vanwege de introductie van het zogenoemde dynamisch monitoren. Dit betekent dat vorderingen veel langer...

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Het kabinet wil nog steeds niet tornen aan het principe dat een vergoeding wegens letselschade meetelt als vermogen. Staatssecretaris Wiebes gaf dit eerder al aan,...