Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Spaarvarkens via Pixabay

Vanaf 2021 gaat het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog naar 50.000 euro of 100.000 euro met fiscaal partner. Hierdoor betalen bijna een miljoen spaarders en kleine beleggers ten opzichte van 2020 geen box 3-belasting meer.

Het belasten van het werkelijke rendement is voor het huidige kabinet het uiteindelijke doel. "Dit doel is echter niet op de korte termijn te realiseren", schrijft de regering.

Het tarief van de box 3-belasting gaat omhoog

Iedereen die in 2021 een vermogen heeft van 50.000 euro of meer, betaalt vanaf 2021 31 procent in plaats van 30 procent belasting over de opbrengst uit vermogen.

Per saldo, vat het kabinet samen, gaan belastingplichtigen met vermogens tot 220.000 euro erop vooruit en gaan belastingplichtigen met vermogens van meer dan 220.000 euro meer belasting betalen. Voor paren geldt dus dat zij met vermogens tot 440.000 euro erop vooruitgaan, vermogens boven 440.000 euro gaan meer belasting betalen.

Er blijven drie schijven

In 2021 blijft de manier van belasting berekenen in box 3 hetzelfde. Er blijven drie schijven in box 3

Schijf 1 loopt vanaf 2021 van 50.000 tot 100.000 euro.

Schijf 2 loopt vanaf 2021 van 100.000 tot een miljoen euro.

Schijf 3 begint vanaf een miljoen euro.

Voor fiscale partners zijn het heffingvrije vermogen en de schijfgrenzen het dubbele van de hierboven genoemde bedragen.

Vermogensmix blijft hetzelfde

De Belastingdienst blijft rekenen met een vaste vermogensmix per schijf. De vermogensmix blijft hetzelfde in 2021.

In schijf 1 gaat de Belastingdienst uit van 67 procent spaargeld en 33 procent beleggingen.

In schijf 2 gaat de Belastingdienst uit van 21 procent spaargeld en 79 procent beleggingen.

In schijf 3 gaat de Belastingdienst uit van 100 procent beleggingen.

Voor het deel spaargeld en het deel beleggingen in de vermogensmix gelden percentages over de opbrengst.

Percentages opbrengst uit vermogen aangepast

Vanaf 2021 wordt er 0,03 procent belasting berekend over het spaargedeelte (0,07 procent in 2020). Over het beleggingsdeel wordt 5.69 procent belasting berekend (5,28 procent in 2020). Beide percentages zijn dus iets aangepast. Wel blijven deze percentages forfaitair. Dat wil zeggen dat ze gelden voor iedereen in box 3. Ongeacht hoeveel opbrengst iemand haalt uit spaargeld of kleine beleggingen.

Nieuwe schijfgrenzen niet van invloed op toeslagen

De nieuwe schijfgrenzen zijn niet van invloed op het wel of niet krijgen van toeslagen. Zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget. Daar gelden andere vermogensgrenzen voor. De nieuwe schijfgrenzen zijn ook niet van invloed op de eigen bijdrage in de langdurige zorg (vermogensinkomensbijtelling).  

 

Reactie toevoegen

 
Technische verbeteringen in voorstel nieuw stelsel box 3

Technische verbeteringen in voorstel nieuw stelsel box 3

Naar aanleiding van de recent gehouden internetconsultatie zijn er technische verbeteringen aangebracht in het voorstel voor het nieuwe stelsel box 3. De Belastingdienst...

Box 3: heffingvrije vermogen niet geïndexeerd

Box 3: heffingvrije vermogen niet geïndexeerd

Door het uitstel van het nieuwe stelsel box 3 worden de inkomsten uit box 3 lager. Om dat op te vangen, is er voor gekozen om eenmalig het heffingvrije vermogen...

Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart

Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart

Het (demissionaire) kabinet is de internetconsultatie gestart van een nieuw, op werkelijk rendement gebaseerd fiscaal stelsel box 3. Het voorstel is daarnaast om...

Eigen woning niet naar box 3

Eigen woning niet naar box 3

Het kabinet is niet van plan de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Staatssecretaris Van Rij schrijft in antwoord op Kamervragen: "Gelet op de ontwikkeling van...

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Vrijdag is de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing...

Intermediairdagen Belastingdienst weer op locatie

Intermediairdagen Belastingdienst weer op locatie

Na twee jaar online zijn de jaarlijkse Intermediairdagen (IMD) van de Belastingdienst dit jaar weer op locatie. Tijdens de Intermediairdagen delen de Belastingdienst...

Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar 2026

Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar 2026

Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren....

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel...

Plan voor vermogensaanwasbelasting over werkelijk rendement in box 3

Plan voor vermogensaanwasbelasting over werkelijk rendement in box 3

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven...

Belastingdienst doet uitspraak in box 3 procedures

Belastingdienst doet uitspraak in box 3 procedures

De Belastingdienst heeft vrijdag uitspraak gedaan in de zogenaamde massaal bezwaarprocedures box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 in reactie op een arrest van...