Belastingdienst doet uitspraak in box 3 procedures

euro's via Pixabay 4

De Belastingdienst heeft vrijdag uitspraak gedaan in de zogenaamde massaal bezwaarprocedures box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 in reactie op een arrest van de Hoge Raad. In de uitspraak staat dat alle ruim 200.000 bezwaarschriften die bij deze massaal bezwaarprocedures horen, gegrond worden verklaard. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke mensen geld terugkrijgen, hoeveel en wanneer precies. Dit is een ingewikkeld vraagstuk waar het kabinet "zorgvuldig naar wil kijken. Doel is hierover te beslissen bij de Voorjaarsbesluitvorming die rond begin mei plaatsvindt".

Het arrest geldt ook – tot aanvullende wetgeving ingaat - voor 2021 en verder. Er worden daarom op dit moment geen definitieve aanslagen verstuurd aan de mensen met box 3 vermogen. Dit geldt niet als een aanslag dreigt te verjaren of als er een belang is voor de belastingplichtige. Deze aanslagen worden hersteld zodra er duidelijkheid is, en mensen worden hierover dan door de Belastingdienst geïnformeerd.

In afwachting van verdere besluitvorming wordt belastingplichtigen gevraagd de voorlopige aanslagen over 2022 te betalen. Ook wordt hen gevraagd gewoon aangifte over 2021 te doen, ook over hun vermogen. Doordat pas later wordt besloten over de oplossing, zullen de definitieve aanslagen 2021 bij mensen met box 3 vermogen waarschijnlijk later dan de normale datum van 1 juli worden opgelegd. Zij krijgen hierover bericht. Bij het vaststellen van de definitieve aanslag zal uiteraard rekening worden gehouden met het arrest.

Toekomst

Het kabinet wil een nieuw stelsel invoeren, op basis van werkelijk rendement. Dit kan op z’n vroegst vanaf 2025 ingaan. Om dit te kunnen doen zijn gegevens nodig van onder andere banken en verzekeraars én de systemen van de Belastingdienst moeten worden aangepast. Voor de tussenliggende jaren tot 2025 werkt het kabinet aan aanpassingen via spoedwetgeving.

Reactie toevoegen

 
Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Vrijdag is de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing...

Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar 2026

Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar 2026

Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren....

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel...

Geen compensatie vermogensrendementsheffing 2013-2016

Geen compensatie vermogensrendementsheffing 2013-2016

Voor de vermogensrendementsheffing in de jaren 2013 tot en met 2016 komt geen compensatie. Eerder oordeelde de Hoge Raad dat de heffing zoals die destijds bestond...

“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

De nieuw voorgestelde belastingheffing over vermogen leidt er volgens het VFBO nog steeds toe dat consumenten die minder risico willen of kunnen lopen met hun beleggingen...

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Vanaf 2021 gaat het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog naar 50.000 euro of 100.000 euro met fiscaal partner. Hierdoor betalen bijna een miljoen spaarders en kleine...

"Voorstel wijziging vermogensrendementsheffing zet aan tot risicovol beleggen"

"Voorstel wijziging vermogensrendementsheffing zet aan tot risicovol beleggen"

De AFM vreest dat het kabinetsvoorstel voor wijziging van de vermogensrendementsheffing leidt tot onwenselijk beleggersgedrag. In een brief aan minister Hoekstra...

Fout in box 3 percentages in aanslag 2019 en voorlopige aanslag 2020

Fout in box 3 percentages in aanslag 2019 en voorlopige aanslag 2020

Er is een fout ontdekt in de berekening van de percentages van het rendement van box 3 voor 2019 en 2020. Deze rekenfout, gemaakt op het ministerie van Financiën,...

Individueel bezwaar maken tegen box 3-heffing

Individueel bezwaar maken tegen box 3-heffing

Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de vermogensrendementsheffing over het belastingjaar 2017 moeten altijd individueel en tijdig bezwaar...

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Het kabinet wil nog steeds niet tornen aan het principe dat een vergoeding wegens letselschade meetelt als vermogen. Staatssecretaris Wiebes gaf dit eerder al aan,...