Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart

euro's 6 via Pixabay

Het (demissionaire) kabinet is de internetconsultatie gestart van een nieuw, op werkelijk rendement gebaseerd fiscaal stelsel box 3. Het voorstel is daarnaast om in het nieuwe stelsel het huidige heffingvrije vermogen te vervangen door een heffingvrij inkomen. Dit betekent dat een deel van de inkomsten die met het vermogen behaald worden vrijgesteld is van belasting, in plaats van een bepaalde waarde van het vermogen.

De consultatie moet niet worden gezien als "de consultatie van een voldragen wetsontwerp, maar als hulpmiddel voor een nieuw kabinet".

Het uitgangspunt van het te consulteren stelsel is dat per 2027 de werkelijke inkomsten worden belast, het zogeheten werkelijk rendement. Dit werkelijk rendement bestaat uit het directe rendement, zoals rente, huur en dividend met aftrek van kosten. Daarnaast bestaat het behaalde rendement ook uit indirect rendement, de positieve of negatieve waardeontwikkeling van bijvoorbeeld aandelen of vastgoed. De waardeontwikkeling wordt in principe jaarlijks belast. Als er sprake is van een verlies, dan mogen de verliezen verrekend worden met box 3-inkomen uit andere jaren. Wel zal er sprake zijn van een verliesdrempel.

Op grond van het voorgestelde artikel 5.38 wordt de waarde in het economische verkeer
van levensverzekeringen in de zin van artikel 1.6a Wet IB 2001, voor het bepalen van het resultaat
uit bezittingen en schulden gesteld op de actuariële reservewaarde.

Er wordt een afrekenmoment gecreëerd voor kapitaalverzekeringen met een belast rentebestanddeel in
box 1, die op 1 november 2029 nog niet zijn geëxpireerd of anderszins in de box 1-heffing zijn
betrokken. Na deze datum wordt een rentebestanddeel uit een kapitaalverzekering in het
belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betrokken volgens de dan geldende regels.

Voor een aantal vermogensbestanddelen, zoals vastgoed, grond, minder dan vijf procent-pakketten in familiebedrijven en start- en scale-ups, is het uitgangspunt om de waardeontwikkeling bij realisatie te belasten, de zogeheten vermogenswinstbelasting. Ook bij een vermogenswinstbelasting worden directe inkomsten, zoals huur, belast. Werkelijke kosten zijn aftrekbaar.

Forfait voor (eerste) vakantiewoning

Sommige belastingplichtigen hebben in box 3 een (vakantie)woning voor eigen gebruik. Om de belastingheffing voor deze groep eenvoudig te houden, is een van de voorstellen om voor deze woning in box 3 een forfait te gebruiken. Dit forfait is een vast percentage van de WOZ-waarde. Om gebruik te kunnen maken van dit forfait, worden eisen gesteld aan de mate van eigen gebruik. Een woning die bijvoorbeeld het volledige jaar aan een derde wordt verhuurd, zal onder de vermogenswinstbelasting vallen. In dat geval zijn de werkelijke huurinkomsten en de waardeontwikkeling (bij verkoop) belast. Dit geldt ook voor andere woningen die een belastingplichtige naast dit ene huis voor eigen gebruik kan hebben in box 3. De eerste eigen woning (hoofdverblijf) wordt nog steeds belast in box 1, dat verandert niet ten opzichte van de huidige situatie.

Reageren op de consultatie kan tot en met 20 oktober.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Technische verbeteringen in voorstel nieuw stelsel box 3

Technische verbeteringen in voorstel nieuw stelsel box 3

Naar aanleiding van de recent gehouden internetconsultatie zijn er technische verbeteringen aangebracht in het voorstel voor het nieuwe stelsel box 3. De Belastingdienst...

Box 3: heffingvrije vermogen niet geïndexeerd

Box 3: heffingvrije vermogen niet geïndexeerd

Door het uitstel van het nieuwe stelsel box 3 worden de inkomsten uit box 3 lager. Om dat op te vangen, is er voor gekozen om eenmalig het heffingvrije vermogen...

Eigen woning niet naar box 3

Eigen woning niet naar box 3

Het kabinet is niet van plan de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Staatssecretaris Van Rij schrijft in antwoord op Kamervragen: "Gelet op de ontwikkeling van...

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Vrijdag is de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing...

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel...

Plan voor vermogensaanwasbelasting over werkelijk rendement in box 3

Plan voor vermogensaanwasbelasting over werkelijk rendement in box 3

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven...

DNB: financiële gevolgen verhuizen eigen woning naar box 3 beperkt

DNB: financiële gevolgen verhuizen eigen woning naar box 3 beperkt

Als de eigen woning in geleidelijke stapjes verhuist naar box 3, zijn de gevolgen voor het inkomen van woningbezitters gemiddeld zeer beperkt. Dat stelt DNB, dat...

Geen compensatie vermogensrendementsheffing 2013-2016

Geen compensatie vermogensrendementsheffing 2013-2016

Voor de vermogensrendementsheffing in de jaren 2013 tot en met 2016 komt geen compensatie. Eerder oordeelde de Hoge Raad dat de heffing zoals die destijds bestond...

NVHP: "Fiscale plaatsing goed onderbouwd vastleggen"

NVHP: "Fiscale plaatsing goed onderbouwd vastleggen"

Het kiezen voor fiscale plaatsing is een afweging welke de erkend hypothecair planner maakt samen met de consument. Het verdient de aanbeveling dit zorgvuldig en...

“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

De nieuw voorgestelde belastingheffing over vermogen leidt er volgens het VFBO nog steeds toe dat consumenten die minder risico willen of kunnen lopen met hun beleggingen...