Technische verbeteringen in voorstel nieuw stelsel box 3

Euro's nieuw via Pixabay

Naar aanleiding van de recent gehouden internetconsultatie zijn er technische verbeteringen aangebracht in het voorstel voor het nieuwe stelsel box 3. De Belastingdienst is op dit moment bezig met de uitvoeringstoets. Met de uitkomsten van de internetconsultatie en de uitvoeringstoets kan een nieuw kabinet door met de verdere vormgeving en het invoeren van een nieuw stelsel, met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2027.

Het demissionaire kabinet is in september 2023 gestart met de internetconsultatie voor het nieuwe stelsel box 3. In totaal zijn er 1.737 reacties binnengekomen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met diverse belangenorganisaties. Wachten met de internetconsultatie tot een nieuw kabinet zou het vrijwel onmogelijk maken om een nieuw stelsel op 1 januari 2027 in werking te laten treden. Om 1 januari 2027 te halen, moet het wetsvoorstel in de zomer van 2024 aangeboden worden aan de Tweede Kamer.

Forfait voor eerste woning in box 3 geschrapt

De afwijkende behandeling van de eerste woning in box 3 (feitelijk de tweede woning, de eerste eigen woning die permanent wordt gebruikt valt in box 1), die bestemd is voor eigen gebruik, geschrapt. In plaats daarvan valt deze woning in box 3 ook onder de vermogenswinstbelasting net als alle andere onroerende zaken in box 3. Dit is gedaan om het stelsel eenvoudiger te maken. Het laten vervallen van het forfait maakt het systeem bovendien beter uitlegbaar.

Daarnaast is besloten om verliesverrekening met jaren in het verleden te schrappen. Hiermee was het mogelijk om verliezen met het voorgaande jaar mogelijk te maken. De kosten hiervoor zijn hoog, terwijl het ook nog eens erg complex is om uit te voeren. Om dit mogelijk te maken zal de Belastingdienst aanslagen van oude jaren moeten aanpassen. De onbeperkte verliesverrekening in toekomstige jaren blijft mogelijk.

Genotsrechten

Voor onroerende zaken en aandelen in een familie- of startende onderneming moest nog worden vastgesteld hoe de waarde van deze bezittingen wordt bepaald, als ze al in bezit zijn van belastingplichtigen op het moment dat het nieuwe stelsel wordt ingevoerd. Hierover is besloten om de waarde in het economische verkeer aan het begin van 2027 te hanteren. Voor woningen in box 3 gaat het om de WOZ-waarde aan het begin van 2027.

Daarnaast werd opgemerkt dat bij de behandeling van genotsrechten, zoals toekomstige rente of dividend, het risico ontstaat op oneigenlijk gebruik. Om dit te voorkomen is de behandeling van genotsrechten aangepast. De prijs voor het kopen van het genotsrecht is niet langer meer in één keer aftrekbaar in het jaar van het vestigen van het genotsrecht, maar wordt op praktische wijze in gedeelten in aftrek gebracht in de jaren waarin het genotsrecht bestaat.

Ook is besloten om - in tegenstelling tot het geconsulteerde voorstel - wel de koerswinsten of koersverliezen van banktegoeden in vreemde valuta te belasten, zoals een bankrekening in Amerikaanse dollars. Hiermee wordt het resultaat van deze banktegoeden zuiverder bepaald. Dit zal wel zorgen voor een grotere administratieve last voor belastingplichtigen met buitenlandse betaalrekeningen in vreemde valuta. Naar verwachting is dit echter een relatief kleine groep.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Box 3: heffingvrije vermogen niet geïndexeerd

Box 3: heffingvrije vermogen niet geïndexeerd

Door het uitstel van het nieuwe stelsel box 3 worden de inkomsten uit box 3 lager. Om dat op te vangen, is er voor gekozen om eenmalig het heffingvrije vermogen...

Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart

Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart

Het (demissionaire) kabinet is de internetconsultatie gestart van een nieuw, op werkelijk rendement gebaseerd fiscaal stelsel box 3. Het voorstel is daarnaast om...

Eigen woning niet naar box 3

Eigen woning niet naar box 3

Het kabinet is niet van plan de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Staatssecretaris Van Rij schrijft in antwoord op Kamervragen: "Gelet op de ontwikkeling van...

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Vrijdag is de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing...

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel...

Plan voor vermogensaanwasbelasting over werkelijk rendement in box 3

Plan voor vermogensaanwasbelasting over werkelijk rendement in box 3

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven...

DNB: financiële gevolgen verhuizen eigen woning naar box 3 beperkt

DNB: financiële gevolgen verhuizen eigen woning naar box 3 beperkt

Als de eigen woning in geleidelijke stapjes verhuist naar box 3, zijn de gevolgen voor het inkomen van woningbezitters gemiddeld zeer beperkt. Dat stelt DNB, dat...

Geen compensatie vermogensrendementsheffing 2013-2016

Geen compensatie vermogensrendementsheffing 2013-2016

Voor de vermogensrendementsheffing in de jaren 2013 tot en met 2016 komt geen compensatie. Eerder oordeelde de Hoge Raad dat de heffing zoals die destijds bestond...

NVHP: "Fiscale plaatsing goed onderbouwd vastleggen"

NVHP: "Fiscale plaatsing goed onderbouwd vastleggen"

Het kiezen voor fiscale plaatsing is een afweging welke de erkend hypothecair planner maakt samen met de consument. Het verdient de aanbeveling dit zorgvuldig en...

“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

De nieuw voorgestelde belastingheffing over vermogen leidt er volgens het VFBO nog steeds toe dat consumenten die minder risico willen of kunnen lopen met hun beleggingen...