Kabinet rijdt 'no cure, no pay'-bezwaarmakers in de wielen

Klacht via Pixabay

Het kabinet wil de financiële prikkel wegnemen om namens burgers en bedrijven bezwaarprocedures te starten tegen WOZ-beschikkingen, bpm-aangiften en bpm-naheffingsaanslagen. Daarom stelt het kabinet voor dat uitbetalingen plaatsvinden aan de belanghebbende en niet aan de rechtsbijstandverlener en de vergoeding te verlagen voor a) professionele rechtsbijstand en b) als niet binnen een redelijke termijn uitspraak wordt gedaan. Hierdoor krijgen gemeenten, de Belastingdienst en de rechtspraak meer tijd voor de behandeling van andere bezwaar- en beroepszaken.

Daarnaast wordt voor de WOZ nog een aantal eventueel aanvullende maatregelen verkend: geen uitkering van proceskostenvergoeding ingeval de WOZ-waarde slechts licht wordt bijgestelld, een verplicht informeel traject in de WOZ, een separate taxatiekamer voor WOZ-zaken bij de rechtelijke mach.

Het kabinet: "Het maatschappelijk beeld is ontstaan dat het belang van burgers en bedrijven niet altijd leidend is bij deze procedures. De ‘no-cure-no- pay’-gemachtigden halen hun omzet uit proceskostenvergoedingen en vergoedingen voor immateriële schade bij vertraging in juridische procedures. Zo hebben zij er dus belang bij om zoveel mogelijk procedures op te starten en zo lang mogelijk te procederen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
CFD start WOZ-actief 2023

CFD start WOZ-actief 2023

De CFD gaat ook in 2023 van start met een WOZ-actie. Doel is relaties van CFD-adviseurs te helpen besparen op de WOZ-belasting. Er zijn voor adviseurs geen kosten...

Vervolgonderzoek naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren

Vervolgonderzoek naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Justitie en Veiligheid gaan samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)...