Vervolgonderzoek naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Justitie en Veiligheid gaan samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vervolgonderzoek doen naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten uit het WODC-rapport ‘Van beroep in bezwaar, werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM’. Dit rapport gaat in op de werkwijze en het verdienmodel van de no cure no pay-bedrijven die bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Het doel van het vervolgtraject is om samen te komen tot passende oplossingen. Hierbij zullen ook andere partijen, zoals de Waarderingskamer en diverse stakeholders, betrokken worden.

Uit cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking via deze no cure no pay bedrijven toeneemt . Het gevolg is dat gemeenten die deze bezwaren behandelen te maken hebben met een stijging van de proceskostenvergoedingen en uitvoeringskosten. Het WODC-rapport dat op 12 februari door de minister voor Rechtsbescherming, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, aan de Tweede Kamer is aangeboden, laat zien dat er sterke verschillen bestaan tussen bedrijven die zich bezighouden met bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Er is daarom behoefte om nog iets dieper te bekijken wat er aan de hand is. Ook wordt onderzocht welke ondersteuning gemeenten nodig hebben om hun WOZ-processen te optimaliseren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kabinet rijdt 'no cure, no pay'-bezwaarmakers in de wielen

Kabinet rijdt 'no cure, no pay'-bezwaarmakers in de wielen

Het kabinet wil de financiële prikkel wegnemen om namens burgers en bedrijven bezwaarprocedures te starten tegen WOZ-beschikkingen, bpm-aangiften en bpm-naheffingsaanslagen....

Eigen Huis ondersteunt petitie behoud ‘gratis’ WOZ-rechtshulp niet

Eigen Huis ondersteunt petitie behoud ‘gratis’ WOZ-rechtshulp niet

De Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen is een petitie gestart voor behoud van ‘gratis‘ WOZ-rechtshulp. Vereniging Eigen Huis ondersteunt...

VEH: woonlasten stijgen minder hard dan WOZ-waarde

VEH: woonlasten stijgen minder hard dan WOZ-waarde

De WOZ-waarde van woningen is dit jaar gemiddeld zeventien procent hoger dan vorig jaar, maar de aanslag onroerendezaakbelasting (Ozb) stijgt met gemiddeld 5,1 procent...

CFD start WOZ-actief 2023

CFD start WOZ-actief 2023

De CFD gaat ook in 2023 van start met een WOZ-actie. Doel is relaties van CFD-adviseurs te helpen besparen op de WOZ-belasting. Er zijn voor adviseurs geen kosten...

WOZ-waarde woningen stijgt dit jaar met negen procent

WOZ-waarde woningen stijgt dit jaar met negen procent

Met de forse stijging van de huizenprijzen het afgelopen jaar, gaan ook de meeste WOZ-waarden omhoog: dit jaar met gemiddeld procent. Dit blijkt uit cijfers van...

(Verlengde) garage is geen aanbouw

(Verlengde) garage is geen aanbouw

Een (verlengde) garage mag bij de WOZ-bepaling niet worden gezien als aanbouw, aldus de Rechtbank Oost-Brabant. Eiser is eigenaar van de onroerende zaak, een geschakelde...