Last onder dwangsom wegens niet tijdig aanleveren kopieën geldige diploma's

Euro's

Niet tijdig aanleveren van kopieën van de geldige diploma's is een financieel adviseur duur komen te staan.

R.S. Tewarie Financiële Diensten voldeed niet aan (herhaalde) informatieverzoeken van de AFM. De toezichthouder had onder meer gevraagd om kopieën van de geldige diploma’s van alle adviserende medewerkers per product/dienstcombinatie waarin wordt geadviseerd namens de onderneming om vast te kunnen stellen of voldaan wordt aan de wet- en regelgeving. 

De AFM legde Tewarie een last onder dwangsom op. Sinds 20 september 2017 was Tewarie daarom verplicht een dwangsom te betalen van 5.000 euro per dag. Op 25 september heeft Tewarie alsnog op het informatieverzoek gereageerd. Iedere dag dat Tewarie niet aan de opgelegde last voldeed, liep de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximum van 50.000 euro.

 

 

Reactie toevoegen

 
Last onder dwangsom voor Michel Hoogstege \(noordum\)

Last onder dwangsom voor Michel Hoogstege \(noordum\)

De AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Michel Hoogstege, indirect bestuurder en enig aandeelhouder van Koudum Verzekeringen in Franeker. De last is opgelegd...