Pensioen in eigen beheer: dga koos vooral voor omzetting

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

In 2019 hebben in totaal 18.227 directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) gebruikgemaakt van de fiscale faciliteiten die geboden zijn bij het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. Van deze groep hebben 16.542 dga’s gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting en 1.685 dga’s voor afkoop.

Het jaar 2019 was het laatste jaar waarin afkoop of omzetting van een pensioen in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd mogelijk was.

De opbrengst loonheffingen is lager dan het voor 2019 verwachte bedrag aan loonheffing van  0,5 miljard euro. Over de gehele periode 2017 tot en met 2019 was de opbrengst aan loonheffing geraamd op 3,397 miljard euro. De nu benaderde opbrengst aan loonheffing in die periode was circa 3,494 miljard en daarmee 97 miljoen hoger dan geraamd.

 

Reactie toevoegen

 
Bijna 10.000 DGA's zetten pensioen in eigen beheer om

Bijna 10.000 DGA's zetten pensioen in eigen beheer om

In 2018 hebben in totaal 11.211 directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) gebruikgemaakt van de fiscale faciliteiten die geboden zijn bij het uitfaseren van...

Wiebes herhaalt: coulanceperiode peb wordt niet verlengd

Wiebes herhaalt: coulanceperiode peb wordt niet verlengd

Staatssecretaris Wiebes herhaalt in antwoord op Kamervragen nog een keer dat hij de coulanceperiode voor het stopzetten van de huidige opbouw van pensioen in eigen...

Misverstanden rond uitfasering pensioen in eigen beheer

Misverstanden rond uitfasering pensioen in eigen beheer

Dga’s hoeven niet vóór 1 juli 2017 al de beslissing over de bestemming van het in eigen beheer opgebouwde pensioenvermogen te nemen. Dat laatste...

Pensioen in eigen beheer: MKB Belangen wil uitstel deadline

Pensioen in eigen beheer: MKB Belangen wil uitstel deadline

Een op de drie ondernemers is zich niet bewust van de afschaffing van pensioen in eigen beheer, blijkt uit onderzoek door MKB Belangen.   Per 1 april van dit...

Wiebes ziet geen heil in peb-overleg met Verbond

Wiebes ziet geen heil in peb-overleg met Verbond

"Voor het vragen van een reactie van het Verbond van Verzekeraars ter nadere uitwerking van mijn standpunt zie ik geen aanleiding." Dit schrijft staatssecretaris...

Wiebes vraagt Eerste Kamer om uitstel stemming

Wiebes vraagt Eerste Kamer om uitstel stemming

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer om uitstel gevraagd van de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale...

Wetsvoorstel UItfasering dga-pensioen aangenomen

Wetsvoorstel UItfasering dga-pensioen aangenomen

De Tweede Kamer heeft donderdag het wetsvoorstel UItfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Naar verwachting zal ook de senaat volgende maand akkoord gaan...

Adfiz: breng dga onder bescherming Pensioenwet

Adfiz: breng dga onder bescherming Pensioenwet

De overheid moet de dga onder de bescherming van de Pensioenwet brengen. Hierdoor profiteert de dga mee van recente en toekomstige wijzigingen binnen die wet. Dit...

Afkoop van dga-pensioen impopulair

Afkoop van dga-pensioen impopulair

Pensioenadviseurs denken dat maar weinig dga's hun pensioenaanspraken gaan afkopen. De voorkeur zal uitgaan naar premievrije voortzetting of omzetting in een speciale...

Wetsvoorstel uitfasering dga-pensioen

Wetsvoorstel uitfasering dga-pensioen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het wetsvoorstel voor de uitfasering van pensioen in eigen beheer naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel...