Recordjaar voor geschillen over bouwzaken en zonnepanelen

Vrouwe Justitia via Pixabay

Het aantal juridische geschillen over bouwzaken en zonnepanelen bereikte in 2023 opnieuw een record, aldus de Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR).

Zo steeg het aantal bouwzaken met 36 procent tot 11.100 meldingen. Bovendien zijn er aanzienlijk meer juridische hulpvragen over zonnepanelen (+28 procent) dan vorig jaar, terwijl toen al sprake was van een verdubbeling in vergelijking met 2021. Het totale aantal meldingen (118.776) bleef stabiel ten opzichte van 2022 (119.588).

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van stijgende prijzen en leveringsproblemen in de bouw, door een tekort aan materialen, hoge grondstoffenprijzen en personeelstekorten. Mede door de hoge energieprijzen maken steeds meer Nederlanders daarnaast werk van de verduurzaming van hun woning en dat wordt ook weerspiegeld in de aard van de juridische hulpvragen. Zo was het aantal geschillen over bouwzaken nog nooit zo hoog. Deze geschillen nemen, net als vorig jaar, onverminderd toe: van 8.165 in 2022 naar 11.100 in 2023. Dit komt omdat verbouwingen niet voldoen aan de verwachtingen, te lang duren of dat materialen te laat of helemaal niet worden geleverd. Ook ontstaat vaak onenigheid over de prijzen, omdat aannemers de hogere inkoop- en loonkosten doorberekenen aan klanten. Tegelijkertijd ziet SAR ook een stijging (+15 procent) van het aantal vragen over verborgen gebreken in de woning die bijvoorbeeld kunnen ontstaan door klimaatverandering en overmatige regenval, zoals paalrot of funderingsproblemen.

Doordat veel Nederlanders hun woning verduurzamen, nemen ook conflicten met buren toe (+5 procent). Zo wordt de schittering van zonnepanelen of geluidsoverlast van warmtepompen door buren vaak als hinderlijk ervaren. Verder is er regelmatig onenigheid over waterschades die worden veroorzaakt doordat de aannemer van de buren onder de maat presteert. Tegelijkertijd beklagen óók veel afnemers zich over de kwaliteit van zonnepanelen. Zo is in 2023 - net als in het voorgaande jaar - sprake van een forse toename (+28 procent) van het aantal geschillen met leveranciers van zonnepanelen. Net als bij geschillen over bouwzaken wordt dit veroorzaakt door overeenkomsten die niet worden nagekomen, leveringsproblemen en een gebrek aan gekwalificeerde monteurs. Door deze optelsom van factoren worden de zonnepanelen niet deskundig geïnstalleerd, voldoen zij niet altijd aan de kwaliteitseisen of is sprake van lange levertijden.

Het aantal werkgerelateerde geschillen steeg voor het eerst sinds 2 jaar en we met 6 procent. Het gaat met name om juridische conflicten over ziekte en re-integratie (+15 procent).

Uit de data van SAR blijkt verder dat steeds meer Nederlanders worden getroffen door online fraude. Het aantal juridische hulpvragen over deze vorm van oplichting is in 2023 met 21 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Zo worden veel mensen slachtoffer van phishing, fraude via Whatsapp of nep-websites die niet van echt te onderscheiden zijn. Toch blijft het totale aantal meldingen met 515 beperkt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
SAR organiseert themadagen over duurzaamheid

SAR organiseert themadagen over duurzaamheid

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) organiseert op 18 en 25 oktober in Oud London in Zeist themadagen over duurzaamheid. Hoe kan de adviseur een concrete...

Brandt het of brandt het niet?

Brandt het of brandt het niet?

SAR Academy heeft het programma rond van de themamiddag ‘‘Brandt het of brandt het niet?’ op 15 en 29 september vanaf 12.30 uur in het VNAB Ontmoetingscentrum...

SAR Academy gaat weer van start

SAR Academy gaat weer van start

De SAR Academy gaat van start op 29 juni 2022 in Zeist. De SAR Academy is bedoeld voor mensen die geen registratie hebben bij één van de registers...

NVGA Academy gaat 20 juni van start

NVGA Academy gaat 20 juni van start

De NVGA Academy gaat op 20 juni van start, een initiatief van NVGA en de SAR.  Doel is om kennis en kunde van medewerkers van Gevolmachtigd Agent-kantoren (GA)...

NVGA Academy van start

NVGA Academy van start

De SAR heeft – onder de noemer NVGA Academy - een aantal meerdaagse, praktijkgerichte cursussen ontwikkeld voor medewerkers van GA-kantoren, waarbij de belangrijkste...

Nieuwe assessments RMiA vanaf september

Nieuwe assessments RMiA vanaf september

Nieuwe assessments voor het RMiA vinden plaats vanaf september, meldt de Stichting Assurantie Registratie (SAR). De assessments worden fysiek en op locatie afgenomen. De...

SAR organiseert wederom Summer Academy

SAR organiseert wederom Summer Academy

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) organiseert ook deze zomer de SAR Summer Academy. De SAR Summer Academy biedt de best lopende en gewaardeerde PE-sessies...

Dik van Velzen overleden

Dik van Velzen overleden

Na een kort ziekbed is op 24 december 2020 Dik van Velzen, die 43 jaar werkzaam was bij NIBE-SVV, op 69 jarige leeftijd overleden. Jeanette Hadderingh, directeur...

SAR van start met Summer Academy

SAR van start met Summer Academy

SAR gaat deze zomer van start met de Summer Academy. Tijdens de coronaperiode waren er volgens SAR veel deelnemers aan diverse online masterclasses en webinars....

Nieuw register RMiA moet makelaars en adviseurs verenigen

Nieuw register RMiA moet makelaars en adviseurs verenigen

RMiA is naam van het nieuwe register waarin de Makelaars in Assurantiën (RMiA) en Adviseurs in Assurantiën (RAiA) zijn samengevoegd. “De bestuurders...