Sleutelovereenkomsten uitgezonderd van het belastbaar feit

Huis te koop estata TB

Door sleutelovereenkomsten uit te zonderen van het belastbaar feit, zoals opgenomen in de Fiscale Verzamelwet 2025 die momenteel wordt geconsulteerd, is geen sprake meer van een belastbare verkrijging voorafgaand aan de (juridische) levering. Hiermee wordt de wet meer in overeenstemming gebracht met de beleving van de verkrijger en vervreemder, die zich doorgaans niet realiseren dat een sleutelovereenkomst kan leiden tot het verschuldigd zijn van overdrachtsbelasting, met een onverwachte naheffingsaanslag tot gevolg.

De verkrijging van economische eigendom van een woning wordt sinds de inwerkingtreding van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting op 1 januari 2021 uitgesloten van de toepassing van het verlaagde tarief en de startersvrijstelling. De reden hiervoor was dat de verkrijging van de economische eigendom niet leek te passen binnen de doelstelling van de startersvrijstelling en het verlaagde tarief.

Ongewenst

Inmiddels zijn er situaties bekend, waarbij geen sprake is van een sleutelovereenkomst, waarin een verkrijging van economische eigendom die belast is tegen het algemene tarief ongewenst is. Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarbij vooruitlopend op de juridische eigendomsverkrijging van een woning of van rechten waaraan deze is onderworpen (hierna: juridische eigendomsverkrijging) eerst de economische eigendom wordt verkregen door een verkrijger die de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken (het hoofdverblijfcriterium). Bijvoorbeeld als de verkrijger de economische eigendom van een woning verkrijgt bij de verlenging van een erfpachtrecht via een obligatoire overeenkomst vooruitlopend op de juridische vestiging van het erfpachtrecht.

Indien dit resulteert in de verkrijging van de economische eigendom is overdrachtsbelasting verschuldigd naar het algemene tarief van 10,4 procent. Dit betekent dat bij de verkrijging van de economische eigendom vooruitlopend op de juridische eigendomsverkrijging meer overdrachtsbelasting wordt geheven dan in de situatie dat de verkrijger gelijktijdig de juridische en economische eigendom van de woning zou verkrijgen.

Reactie toevoegen

 
Arbeidskorting met 115 euro verhoogd

Arbeidskorting met 115 euro verhoogd

Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de knel komen. Daarom trekt het kabinet structureel twee miljard euro uit om mensen met een krappe beurs...

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Vrijdag is de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing...

Register Belastingaviseurs: “Sta afbouwen FOR toe”

Register Belastingaviseurs: “Sta afbouwen FOR toe”

Het Register Belastingadviseurs (RB) schrijft te begrijpen dat het kabinet in navolging van het afschaffen van pensioen in eigen beheer, ook de fiscale oudedagsreserve...

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag

De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag tot 28.947 euro. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in...

Overdrachtsbelasting beleggers naar 10,4 procent

Overdrachtsbelasting beleggers naar 10,4 procent

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen (beleggers) wil het kabinet verhogen van acht naar 10,4 procent. Het kabinet...

Ruimere mogelijkheden om oudedagsverplichting om te zetten

Ruimere mogelijkheden om oudedagsverplichting om te zetten

Het kabinet wil dat belastingplichtigen ruimere mogelijkheden hebben om hun oudedagsverplichting (ODV) om te zetten in een lijfrente. De ODV is de fiscale waarde...

Kabinet wil oudedagsreserve afschaffen

Kabinet wil oudedagsreserve afschaffen

Het kabinet wil de oudedagsreserve afschaffen. “Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2023 hun oudedagreserve niet meer verder opbouwen”, aldus het Belastingplan...

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Dit staat in het Belastingplan 2023. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek...

Twee belastingschijven in box 2 vanaf 2024

Twee belastingschijven in box 2 vanaf 2024

Het kabinet wil twee belastingschijven introduceren in box 2 van de belastingen. In box 2 betalen aandeelhouders in een binnen- of buitenlandse onderneming belasting...

Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe

Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe

Staatssecretaris Van Rij heeft het gewijzigde wetsvoorstel waarmee vanaf 2023 excessief lenen van de eigen bv wordt aangepakt naar de Tweede Kamer gestuurd, conform...