Steeds verdere verstedelijking jaagt klimaatschade op

Stad 2 via Pixabay

Wereldwijd zorgden natuurrampen in de eerste helft van dit jaar met 50 miljard dollar voor de grootste verzekerde schade sinds 2011, aldus Swiss Re. Met name stormen in de VS stuwden de schade op.

Swiss Re gelooft dat opwarming van de aarde een rol speelt, maar de verzekerde schade is ook steeds meer het resultaat van waardeconcentratie door steeds verdere verstedelijking. De herverzekeraar noemt het de hoogste tijd om te investeren in klimaatadaptatie wil het verzekeringsproduct rendabel blijven.

De grootste enkelvoudige verzekerde schade (naar schatting 5,3 miljard) ontstond door de aardbeving in Turkije en Syrië, die daarnaast een zeer groot aantal mensen het leven kostte.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aon: klimaatschade bereikt recordhoogte

Aon: klimaatschade bereikt recordhoogte

De hoeveelheid natuurrampen en de economische schade als gevolg van de klimaatverandering hebben in 2023 een recordhoogte bereikt. Bijna 400 incidenten zoals stormen,...

"Nederland moet zich voorbereiden op zwaardere weersextremen"

"Nederland moet zich voorbereiden op zwaardere weersextremen"

Het klimaat verandert zelfs in de meest optimistische scenario’s nog een flinke tijd door, met grote gevolgen voor Nederland. Het wordt in alle seizoenen warmer,...

Verzekeraars: neem klimaatadaptief herstel van overstromingsschade op in de wet

Verzekeraars: neem klimaatadaptief herstel van overstromingsschade op in de wet

Verzekeraars stellen voor dat klimaatadaptief herstel van overstromingsschade onderdeel wordt van wetgeving voor bestaande woningen en bedrijfsgebouwen. Met zo’n...

Recordbedrag aan schade door extreem weer

Recordbedrag aan schade door extreem weer

De schade door extreem weer bedraagt in 2022 meer dan 886 miljoen euro, het hoogste bedrag aan verzekerde schade sinds 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor...

Kaag ziet rol voor verzekering bij afvangen klimaatschade

Kaag ziet rol voor verzekering bij afvangen klimaatschade

Het volledig collectief dragen van alle klimaatgerelateerde schade is volgens minister Kaag van Financiën een te algemeen uitgangpunt. Dat schrijft zij in haar...

313 miljard dollar schade in 2022 door natuurrampen

313 miljard dollar schade in 2022 door natuurrampen

De economische schade als gevolg van de klimaatverandering en natuurrampen bedroeg in 2022 wereldwijd 313 miljard Amerikaanse dollar. Dat blijkt uit het rapport...

Huiseigenaren vaak niet bewust van gevaren klimaatverandering

Huiseigenaren vaak niet bewust van gevaren klimaatverandering

Ruim driekwart van de huiseigenaren wonend in gebieden met kans op overstroming of verzakking is zich niet bewust van de risico's. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging...

Kaag: verzekerbaarheid klimaatschade verbeteren

Kaag: verzekerbaarheid klimaatschade verbeteren

Minister Kaag start onderzoek om de verzekering van klimaatschade te borgen. De minister in haar maandag gepresenteerde beleidsagenda voor duurzame financiering:...

Impact natuurrampen wordt groter, schade lang niet altijd gedekt

Impact natuurrampen wordt groter, schade lang niet altijd gedekt

De impact van natuurrampen, extreem weer en klimaatgerelateerde catastrofes was in 2021 wereldwijd erg groot. Tegelijkertijd blijkt de verzekerbaarheid van de schade...

Veel consumenten denken onterecht verzekerd te zijn voor klimaatschade

Veel consumenten denken onterecht verzekerd te zijn voor klimaatschade

Een meerderheid van ruim 13.000 Radar Testpanelleden met een woonverzekering verwacht verzekerd te zijn in het geval van klimaatschade. Dat is echter meestal níet...