Toch nog gesprek met kamer over motie 118

CFD najaarsvergadering 2013

De timing had niet beter kunnen zijn: tijdens de najaarsvergadering van de Commissie CFD kwam het nieuws door vanuit Den Haag dat de gezamenlijke intermediairorganisaties nog een gesprek krijgen met de Vaste Tweede-Kamercommissie. Terwijl Financiën het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw en het periodieke PE-examen al bijna in de steigers heeft staan, hopen Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD te bereiken dat minister Dijsselbloem alsnog uitvoering geeft aan Kamermotie 118.

Het nieuws uit Den Haag geeft duidelijk nieuwe hoop, nadat de intermediairorganisaties het gesprek met Financiën dinsdagochtend als teleurstellend hadden ervaren. Financiën weigerde opnieuw werkelijk richting de intermediairorganisaties te bewegen. In zijn toespraak op de door circa 40 mensen bijgewoonde najaarsvergadering van de Commissie CFD vertelde voorzitter Edwin Herdink de ambtenaren waarmee dinsdag werd gesproken de materie niet grondig leken te beheersen. De versoepelingen die in de week voor het gesprek in een brief aan de intermediairorganisaties waren meegedeeld, zijn volgens Herdink ook eenrichtingsverkeer. "Ook de 'versoepelingen' zijn niet tot stand gekomen in overleg." Door niet werkelijk het overleg aan te gaan, schendt Financiën volgens de intermediairorganisaties motie 118 van 11 september. Terwijl de minister waarschijnlijk vrijdag de Kamer verder informeert over het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw en het regelmatige PE-examen (waar Financiën onverkort aan vast houdt), en het spel daarmee gespeeld leek, lijkt het erop dat de intermediairorganisaties toch nog een hoofdstuk weten toe te voegen aan het verhaal, nu zij in een gesprek nog een keer mogen toelichten waarom zij willen dat de minister alsnog motie 118 uitvoert. De Kamerleden konden het ook niet over zich heen laten gaan natuurlijk dat een motie wordt genegeerd. Het is niet erg waarschijnlijk dat de Kamerleden de kwestie zo hoog op gaan spelen dat ze een kabinetscrisis riskeren, maar de ministers enigszins terugfluiten zit er misschien toch nog in.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Sijbring - 28 november 2013

Edwin ; Gefeliciteerd eindelijk een ingang, en je verdiend werkelijk een lintje , en hoop dat ze in Den Haag zich eens werkelijk gaan verdiepen wat wij al tussenpersonen werkelijk al jaren voor de klanten doen, en onze kennis altijd bij houden om een goed advies ( product ) bij de klant neer leggen. Ook gaan ze misschien begrijpen dat oplichting niets te maken heeft met een opleiding eis . maar met integriteit, van de adviseur. Ik hoop ook dat Den Haag eindelijk gaat begrijpen dat de banken en maatschappijen de producten hebben bedacht onder de bezielende controle van de overheid . En dat integriteit vooral bij de Banken en maatschappijen en overheid mist. Want bij de overheid Banken en Maatschappijen daar is alles Geld Geld Geld . En ik hoop ook dat Den Haag gaat begrijpen dat de klant wel beschermt moet worden, maar ook zelf een verantwoordelijkheid heeft. BV een auto verkoper is altijd een oplichter ( terwijl hij niet in een auto kan kijken) Maar wel de auto verkoop die de klant heeft ingeruild , zonder dat de klant heeft verteld wat er aan die auto mankeert, Met ander woorden de klant ( licht eerst de auto verkoper op, en wijs naar de auto verkoper dat die de klant oplicht. Ik roep elke adviseur op om lid te worden van de CFD, SAMEN STAAN WE STERK. Geert Sijbring info@admiconfd.nl www.admiconfd.nl