Toename hypotheken en derivaten op balans verzekeraars

Euro's via Pixabay 2018

Sinds de kredietcrisis nemen de beleggingen van Nederlandse verzekeraars in hypotheken toe, aldus DNB. Hypotheekbeleggingen met lange rentevaste periodes bieden verzekeraars een relatief hoog rendement en verminderen de looptijdmismatch met de verplichtingen van verzekeraars. Derivaten zoals renteswaps dekken het renterisico verder af en nemen vanwege de dalende rentestand in waarde toe.

Sinds 2008 is het aandeel van hypothecaire leningen en derivaten in het balanstotaal toegenomen van negen tot ruim 21 procent. Tussen 2008 en 2019 gaat het voor derivaten om een stijging van 2,8 procent naar 8,9 procent. De hypothecaire leningen stegen in dezelfde periode van 5,9 procent  naar 12,3 procent van het balanstotaal. Het aandelenbezit en de overige activa (deposito’s en liquide middelen, herverzekerde technische voorzieningen en niet-financiële activa) zijn in diezelfde periode afgenomen tot respectievelijk 5,1 procent en 11,6 procent. Obligaties blijven met ruim 40 procent van het balanstotaal de meest omvangrijke beleggingscategorie, waarbij beleggingen in staatobligaties sinds 2008 in belang zijn toegenomen ten opzichte van bedrijfsobligaties.

Verzekeraars beleggen sinds 2008 meer in hypotheken met lange rentevaste periodes, die een relatief hoge rente en dus een hoger rendement bieden. In het derde kwartaal van 2019 bestond ongeveer 90 procent van het uitstaande bedrag aan hypothecaire leningen uit Nederlandse hypotheken, die relatief lange rentevaste periodes hebben. Deze hypotheken bieden tevens een uitkomst om de mismatch met de toegenomen verzekeringsverplichtingen te verkleinen. Vooral voor levensverzekeraars zorgt de lage rentestand voor een mismatch met de activa die ze op hun balans hebben staan. Levensverzekeraars hebben relatief lange looptijden voor hun verplichtingen, die sterk toenemen bij een langdurig lage rente. De toename van derivaten in het balanstotaal is bijna volledig aan de levensverzekeraars toe te rekenen en grotendeels het resultaat van herwaarderingen op rentetermijncontracten: deze nemen in waarde toe vanwege de dalende rentestand.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Eerste waardedaling beleggingen huishoudens in jaar tijd

Eerste waardedaling beleggingen huishoudens in jaar tijd

Nederlandse huishoudens leden in het derde kwartaal van 2023 verlies op hun beleggingen. In totaal daalde de waarde van de beleggingsportefeuille met zo’n...

Grote verliezen bij huishoudens op beleggingsfondsen

Grote verliezen bij huishoudens op beleggingsfondsen

Nederlandse huishoudens verloren in de eerste drie kwartalen van 2022 veel vermogen in beleggingsfondsen, blijkt uit cijfers van DNB. De waardedaling in 2022 op...

Grote verliezen op aandelen bij huishoudens in eerste kwartaal 2022

Grote verliezen op aandelen bij huishoudens in eerste kwartaal 2022

De omvang van beleggingen van Nederlandse huishoudens in beursgenoteerde aandelen is in het eerste kwartaal van 2022 met drie miljard gedaald naar 58,9 miljard euro....

Consument accepteert lager rendement bij duurzame belegging

Consument accepteert lager rendement bij duurzame belegging

Particuliere beleggers lijken genoegen te nemen met lagere rendementen en meer risico als beleggingen duurzaam zijn. Dat stelt de AFM op basis van consumentenonderzoek. De...

Scildon: webinar ontwikkeling financiële markten

Scildon: webinar ontwikkeling financiële markten

Scildon organiseert voor adviseurs drie korte digitale updates over de ontwikkelingen op de financiële markten. De updates worden verzorgd door Corné...

Aantal meldingen malafide beleggingen verdubbeld

Aantal meldingen malafide beleggingen verdubbeld

Door de lage (spaar)rente lijken meer consumenten op zoek naar rendement in andere producten, waaronder beleggingen die buiten toezicht vallen. Vaak gaat het dan...

AFM waarschuwt voor misleidende reclame

AFM waarschuwt voor misleidende reclame

De AFM signaleert een opmars van reclames voor risicovolle verzekeringen of beleggingen, die consumenten op het verkeerde been zetten. "De indruk wordt gewekt...