Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Document via Pixabay

Wees zorgvuldig bij het aanpakken van hardheden in het stelsel van sociale zekerheid. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in het ‘verkiezingsprogramma’ dat zij heeft opgesteld met het oog op de verkiezingen op 22 november.

Het Verbond: “Bij het aanpakken van ’hardheden’ (dat zijn bijvoorbeeld scherpe grenzen in criteria over hoeveel procent arbeidsongeschikt iemand is, die soms als onrechtvaardig worden ervaren) in de WIA moet goed onderscheid worden gemaakt tussen ongewenste bijwerkingen van het systeem enerzijds, en onderdelen die als hardheden kunnen worden ervaren, maar direct voortvloeien uit de activerende prikkels die de kracht van het stelsel vormen anderzijds. Onvoldoende precisie in deze discussie kan leiden tot extra WIA-instroom, extra uitkeringslasten, extra druk op de sociaal-medische beoordelingscapaciteit en meer mensen in de ziektewet of permanent aan de kant.”

In algemene zin pleit het Verbond voor handhaving en optimalisatie van het bestaande model: “Het huidige sociale zekerheidsstelsel combineert een hoog niveau van inkomensbescherming met prikkels gericht op preventie en re-integratie. Dat is effectief gebleken: de combinatie van de twee jaar loondoorbetaling en WIA heeft geleid tot een sterke afname van het aantal arbeidsongeschikten en een verlaging van de totale maatschappelijke kosten. Optimalisatie van het stelsel is op onderdelen nog wel gewenst, maar voorkom (grootse) hervormingen die afbreuk doen aan wat bewezen effectief is.”

UWV

De grootste uitdaging is volgens het Verbond “de uitvoeringsproblematiek bij het UWV rond het sociaal medisch beoordelen (keuren). Focus daarbij op structurele oplossingen gericht op procesoptimalisatie, zoals het verbeteren van de samenwerking tussen de arbeid gerelateerde zorg en de reguliere zorg, en het werken met taakdelegatie. Noodgrepen die ertoe leiden dat bepaalde groepen werknemers onnodig langs de kant komen te staan (zoals de vereenvoudigde claimbeoordeling van 60-plussers en het zogenaamde ‘Beoordelen op Verdiensten’) gaan ten koste van de activerende werking en moeten zoveel mogelijk worden vermeden.”

Het Verbond verder: “Als invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen wenselijk wordt gevonden, werk dit dan uit conform het advies van de Stichting van de Arbeid. Dit biedt het beste perspectief op een zo efficiënt, passend en activerend mogelijke regeling.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

"Ik hoop dat Vrede en Verbinding de buzzwords voor 2023 worden." Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarstoespraak....

Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 27 januari 2023 van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het Verbond in Den Haag een verkennende bijeenkomst over...

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de...

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 15 december 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur bij het Verbond in Den Haag een sectoroverstijgende bijeenkomst...

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB heeft gepubliceerd. Het Verbond: "Nederlandse...

Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Het gebruik van data om de premies af te stemmen op de individuele klant, heeft weinig tot geen invloed op de premies die verzekeraars in rekening brengen bij hun...

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Een poolconstructie met solidariteit. Dat is een van de ideeën van het Verbond van Verzekeraars om overstromingsschade door primaire waterkeringen toch verzekerbaar...

Verbond: kabinet moet ook de structurele problemen aanpakken

Verbond: kabinet moet ook de structurele problemen aanpakken

De aanpak van meer structurele problemen komt nog onvoldoende uit de verf, reageert het Verbond van Verzekeraars op de Miljoenennota 2023. "Veel aandacht is erop...

Verduurzaming: werkgroep stippelt heldere transitiepaden uit

Verduurzaming: werkgroep stippelt heldere transitiepaden uit

Een gezamenlijke werkgroep vanuit de overheid en de financiële sector gaat heldere transitiepaden uitstippelen voor verduurzaming. Dan weten sectoren waar ze...

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Het terugdringen van de achterstanden bij het beoordelen van langdurig zieke werknemers mag niet ten koste gaan van activering en re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid....