Verzekeraar bijt in het zand

Camera via Pixabay

De verzekeraar moet de claim gewoon honoreren als hij niet aannemelijk kan maken dat de diefstal niet heeft plaatsgevonden. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in UItspraak 2019-183. Het ging om een spiegelreflexcamera van bijna 1.500 euro die volgens de consument was gestolen uit zijn tent op het strand. De verzekeraar (Wertgarantie) weigerder uit te keren, omdat volgens hem van diefstal geen sprake geweest kan zijn.

De Commissie: "Verzekeraar stelt zich op het standpunt dat de diefstal van de spiegelreflexcamera onvoldoende is aangetoond, omdat er bijvoorbeeld geen sporen van braak of getuigenverklaringen zijn. Ook vindt Verzekeraar het twijfelachtig dat er geen zichtbare schade is ontstaan aan de strandtent, terwijl Consument in de aanvulling op het proces-verbaal heeft vermeld dat de tent was opengebroken. Consument stelt daartegenover dat de strandtent was afgesloten met een rits, waardoor geen sporen van braak waarneembaar zijn en dat omstanders helaas niets hebben waargenomen.

"De Commissie is van oordeel dat Verzekeraar onvoldoende concrete feiten of omstandigheden naar voren heeft gebracht om te twijfelen aan de waarachtigheid van de opgave van de diefstal en de inhoud van het proces-verbaal van aangifte van de politie. Weliswaar is er bij de schademelding onduidelijkheid ontstaan over de omstandigheden waaronder de diefstal had plaatsgevonden, maar Consument heeft deze onduidelijkheid weggenomen met de verstrekte aanvulling op het proces-verbaal. Voor het stellen van hogere eisen aan het bewijs van de diefstal, waaronder sporen van braak en getuigenverklaringen, bestaat daarom geen aanleiding. Met het proces-verbaal van aangifte en de aanvulling daarop acht de Commissie de diefstal van de spiegelreflexcamera voldoende aannemelijk zodat van een gedekt evenement wordt uitgegaan."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Radstaake - Claimshulp.nl 24 maart 2019

Ik word soms echt triest als ik zie hoe ver verzekeraars gaan in het afwijzen van schades zonder dat ze iets kunnen bewijzen. Is dit nu echt ondeskundigheid of gewoon domheid.