"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

Operatiekamer via Pixabay

De stelling van de Consumentenbond dat een omzetplafond automatisch leidt tot een patiëntenstop en het niet leveren van zorg is volgens Zorgverzekeraars Nederland onjuist en geeft patiënten onnodige zorgen. ZN: "Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om tijdig contact op te nemen met de zorgverzekeraar als het omzetplafond in zicht komt. Dan kan tijdig naar een oplossing worden gezocht, waarbij de zorgplicht en het belang van de patiënt voorop staan. De zorgverzekeraar zal per situatie bekijken of er op maat aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt.

"Als verzekerden te maken krijgen met een zorgaanbieder die aangeeft geen zorg te kunnen leveren vanwege een omzetplafond, adviseren wij om direct contact op te nemen met de afdeling zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Die zoekt dan samen met de verzekerde naar een passende oplossing."

Doorleverplicht

Uit een inventarisatie van de Consumentenbond blijkt dat in 2024 bij tientallen ziekenhuizen opnieuw sprake is van omzetplafonds.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Wij zijn fel tegen behandelstops als oplossing om zorgbudgetten te beheersen. Áls consumenten al weten dat er plafonds zijn afgesproken, dan kunnen ze totaal niet inschatten wanneer die bereikt zijn en of ze er last van zullen krijgen. Consumenten sluiten een jaarcontract af met hun verzekeraar en moeten ervan uit kunnen gaan dat ze gedurende dat jaar ook daadwerkelijk van de vooraf gekozen zorgverleners gebruik kunnen maken. DSW laat zien dat dit mogelijk is door een doorleverplicht af te spreken met alle ziekenhuizen. We roepen andere verzekeraars op dit voorbeeld te volgen."

 

Reactie toevoegen

 
Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz vindt het ongehoord dat CZ zich “zo ingrijpend bemoeit met de adviespraktijk van onafhankelijke financieel adviseurs dat in detail wordt voorgeschreven...

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Het nieuwe kabinet verlaagt het verplichte eigen risico van de zorgverzekering van 385 euro naar 165 euro in 2027. Dat staat in het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD,...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

6,5 procent van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit...

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

De afgelopen twee weken zijn er flink wat contracten afgesloten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Geld.nl. “Op...

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

Als men een aanvullende zorgverzekering voor tandartskosten afsluit, betaalt men vaak veel premie in verhouding tot wat men vergoed krijgt. Dat blijkt uit onderzoek...

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Van de mensen die naar een zorgverlener gaan waarmee hun zorgverzekeraar geen contract heeft, is bijna 40 procent van tevoren niet op de hoogte van de financiële...

Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

De stijging van de premie van de zorgverzekering in combinatie met de daling van de zorgtoeslag raakt vooral de meest zorgbehoevenden hard. Aldus Poliswijzer, dat...

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

Anders dan vorig seizoen hebben financieel adviseurs dit keer toegang tot de polis Zorg Voordelig van Nationale-Nederlanden. De polis wordt tegelijkertijd als voorheen...