Aflossingsblij, maar niet aflossingsverplicht!

Colinda Rosenbrand 2016

De AFM geeft in een brief aan welke inspanning zij verwacht van geldverstrekkers in het dossier aflossingsvrije hypotheken. Dit moet resulteren in inzicht in de hypotheeksituatie van klanten en op basis daarvan moet klanten handelingsperspectief worden geboden. De AFM gaat daarbij niet in op de gewenste en benodigde samenwerking in de keten, terwijl de rol van de adviseur cruciaal is.

Meer dan een miljoen huishoudens hebben een (deels) aflossingsvrije hypotheek en de verwachting is dat tussen 2035 en 2038 voor meer dan 700.000 huishoudens de aflossingsvrije hypotheek afloopt. Op dit moment zijn er geen problemen, maar we weten natuurlijk niet hoe dat in de toekomst is na pensionering of het aflopen van de hypotheekrenteaftrek. Het potentiele risico is volgens DNB groot.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste klanten met een aflossingsvrije hypotheek zich totaal geen zorgen maken. Grote vraag is of dat terecht is of dat ze misschien iets te gemakkelijk denken dat ze het huis straks wel kunnen verkopen of eenvoudig kunnen herfinancieren. De adviseur heeft als vertrouwenspersoon een belangrijke rol om klanten meer bewust te maken van het belang om meer inzicht te krijgen in de toekomstige betaalbaarheid. Als we het probleem nu goed inventariseren, krijgen we ook meer zicht op het daadwerkelijk risico. Indien onverhoopt blijkt dat veel huizenbezitters in de problemen dreigen te komen, dan is er nu nog tijd om ze een handelingsperspectief te bieden. Aflossen is dan een handelingsperspectief, maar sparen ook. Het uitgangspunt is dat klanten zorgeloos moeten kunnen blijven wonen en dat kan ook prima met een aflossingsvrije hypotheek!

Ongeruste telefoontjes

Het is goed dat klanten inzicht krijgen in de toekomstige betaalbaarheid, maar ze moeten niet het idee krijgen dat ze nu plotseling verplicht worden om zo snel mogelijk af te lossen en dat dreigt wel een beetje te gebeuren. Klanten worden geconfronteerd met ronkende krantenkoppen: ‘Banken moeten klanten meer aansporen tot aflossen’ (NRC) of ‘Aflossingsvrije hypotheek? Wees gewaarschuwd’ (AD). Als ze dan ineens ook brieven krijgen van hun geldverstrekker, met de oproep om iets aan de aflossingsvrije hypotheek te doen, is het niet vreemd dat het geïnterpreteerd wordt als een verplichting om af te lossen. Dat blijkt ook uit ongeruste telefoontjes die ik krijg van - over het algemeen - senioren met een hele lage hypotheek, die bang zijn dat ze hun huis uit moeten omdat ze de hypotheek binnenkort niet kunnen aflossen. Volgens mij schiet dat toch echt zijn doel voorbij.

‘Rol adviseur cruciaal in dossier aflossingsvrije hypotheken’

Goede en duidelijke communicatie is dus heel belangrijk. Brieven moeten zodanig worden opgesteld dat de klant het niet ervaart als een verplichting om af te lossen. Ook sturing richting aflossen moet worden voorkomen. Oplossingsmogelijkheden die hoofdzakelijk bestaan uit aflossingsmogelijkheden sturen klanten feitelijk naar een grote iDeal-knop; absoluut onwenselijk. Laat klanten ook niet zomaar, zonder advies, zelf aan de slag gaan met de oplossingsmogelijkheden. Mijn vrees is dat klanten via een (digitale) keuzeomgeving van de geldverstrekker in een soort execution only kanaal worden geduwd met alle risico’s van dien. De klant is er niet bij gebaat als hij al zijn spaargeld in stenen stopt, of de aflossingsvrije hypotheek oversluit in een annuïtaire hypotheek met flink hogere maandlasten, die hij vervolgens niet kan betalen. Wijs klanten op het belang van advies en verwijs ze naar hun adviseur.

Samen klantbenadering bepalen

De OvFD voert daarom, samen met Adfiz, intensief overleg met de NVB en het Verbond van Verzekeraars over het informeren en activeren van klanten met een aflossingsvrije hypotheek. Het gezamenlijke doel is dat klanten die bij het afsluiten van een hypotheek gekozen hebben voor een adviseur ook nu door hun adviseur geadviseerd worden. Wij maken daarom afspraken hoe de geldverstrekker en adviseur samen de gewenste klantbenadering bepalen, want alleen met goede samenwerking kan dit dossier succesvol worden uitgevoerd!

Reactie toevoegen

 

Reacties

Richard van Unen - Today Finance 26 maart 2019

Over 5 jaar heeft 70% geen aftrek meer door afschaffen Wet Hillen en oplopende WOZ, dus waar maken wij ons druk over.

Klaas van den Herik - . 26 maart 2019

Laten we beginnen met aflossingsvrije hypotheken af te lossen bij verkoop van de woning. Eerst volgende servicegesprek eens kijken of de woning onderwater staat. Daarop maatregelen treffen. Sterker. Banken hebben alle gegevens. Hypotheekbond kan daar kunstjes mee. Duurt dus een maand voor alles in zichtelijk is. Overigens ben ik best bereid jierin te investeren. Probleem opgelost. Fijne dag.

Editie
Adfiz en OvFD nemen het op voor starters op woningmarkt

Adfiz en OvFD nemen het op voor starters op woningmarkt

Adfiz en OvFD pleiten voor meefinancieren van de kosten koper en flexibilisering van de mogelijkheden om te schenken om starters meer mogelijkheden te geven op de...

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

 Brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF en OvFD openen opniieuw het Wft-examenloket. Kandidaten die het PE-examen voor de tweede PE-periode (1 april 2017...

Ovfd: teleurstellend dat Consumentenbond niet wijst op waarde advies

Ovfd: teleurstellend dat Consumentenbond niet wijst op waarde advies

Teleurstellend dat de Consumentenbond niet wijst op de waarde van deskundig financieel advies, aldus de OvFD in een reactie op het bericht dat hypotheekbanken consumenten...

Ovfd: beperk rol toezichthouders tot daadwerkelijke toezichtstaken

Ovfd: beperk rol toezichthouders tot daadwerkelijke toezichtstaken

"De rol van de toezichthouders moet beperkt worden tot daadwerkelijke toezichtstaken", aldus de consultatiereactie van de OvFD op de herziening van de...

Adfiz en ovfd: "overgangstermijn hypotheekverstrekking is schijnoplossing"

Adfiz en ovfd: "overgangstermijn hypotheekverstrekking is schijnoplossing"

OvFD en Adfz zijn van mening dat de overgangstermijn tot 1 februari 2017 inzake het toetsmoment nieuwe leennormen voor hypotheekverstrekking een schijnoplossing...

Maatwerk = advieskracht

Maatwerk = advieskracht

De belangrijkste rol – de kracht – van een adviseur is om klanten te adviseren over individueel passende oplossingen oftewel maatwerkadvies. Maar wat...

Erkenning voor knelpunten hypotheekverstrekking

Erkenning voor knelpunten hypotheekverstrekking

De OvFD is blij dat de Tweede Kamer deze week drie moties heeft aangenomen, met als doel een aantal knelpunten op het gebied van hypotheekverstrekking op te lossen....

"Tienduizenden gevangen in hun hypotheek"

"Tienduizenden gevangen in hun hypotheek"

De OvFD wijst in een brief aan de Tweede-Kamercommissie Wonen en Rijksdienst op een aantal zorgpunten op de hypotheekmarkt. "Zo wordt het voor starters steeds...

Ovfd: onafhankelijkheidslobby vergt lange adem

Ovfd: onafhankelijkheidslobby vergt lange adem

"Volgend jaar is de evaluatie van het provisieverbod en de Wft. Onafhankelijkheid zou daar wat ons betreft een prominente plek in moeten krijgen, zeker als...

Europese verwarring

Europese verwarring

Brussel is druk bezig om een interne markt te bewerkstelligen voor financiële diensten. Zo moet de Europese hypothekenrichtlijn MCD de onderlinge concurrentie...