Betaalbaar aov-alternatief

Voorzieningenfonds team 2018\

Het Voorzieningenfonds lijkt op een Broodfonds, maar werkt juist samen met adviseurs en verzekeraars om zzp’ers een betaalbaar aov-alternatief te bieden. “Voor de adviseur betekent het fonds een uitbreiding van de service zonder veel extra inspanningen en een extra inkomstenbron. Inmiddels zijn er 35 kantoren bij het fonds aangesloten en de ambitie is een landelijk dekkend netwerk”, aldus Frank Wagelaar en Richard Poelman van Voorzieningsfonds Beheer.

Wagelaar en Poelman kennen het adviesvak van haver tot gort. In 1995 richtten zij in Hengelo het advieskantoor Rifra Adviesgroep op, een samenstelling van hun voornamen Richard en Frank. Het allround kantoor is vanaf het begin gespecialiseerd in aov- en zzp-verzekeringen. “Uit ervaring weten we maar al te goed dat heel veel zzp’ers om diverse redenen geen aov afsluiten. Ze hebben er of geen goed beeld bij of geen goed gevoel over, vinden het te duur, of te veel gedoe. Aan de andere kant is het acceptatieproces voor zzp’ers ook al niet eenvoudig. Zo’n 900.000 zzp’ers hebben niets geregeld in dit opzicht. Aan de ene kant roepen we met zijn allen dat er iets geregeld moet worden voor zzp’ers, aan de andere kant maken we het de zzp’er het niet bepaald makkelijk”, zegt Wagelaar.

“In deze moderne tijd zie je ook dat veel mensen het graag anders willen organiseren. Het vertrouwen in de politiek en in hele grote ondernemingen neemt af, de behoefte aan vertrouwen en verbinding neemt toe en mensen willen steeds meer onderling regelen. In deze nieuwe tijd blijkt dat heel veel mensen elkaar juist graag willen helpen en dat geld verdienen ten koste van een ander steeds minder gangbaar wordt. Zo kun je ook de opkomst van de broodfondsen zien”, aldus Poelman. “Broodfondsen zijn ontstaan uit onvrede, maar hebben een ideële visie”, vult Wagelaar aan.

Tegenlicht

De ideologie van de broodfondsen sprak Wagelaar en Poelman aan. Ze winnen ieder jaar aan populariteit. Vorig jaar besteedde VPRO Tegenlicht nog uitgebreid aandacht aan de snelle opkomst van broodfondsen. Het succes is te danken aan de kleinschaligheid die de betrokkenheid van de leden versterkt en het vertrouwen in elkaar doet toenemen. In feite lijken broodfondsen sterk op de oorspronkelijke vorm van verzekeren: het dragen van elkanders lasten. Dit werkt over het algemeen goed, wat onder meer ook blijkt uit het ziekteverzuim. Het gemiddelde ziekteverzuim binnen schenkkringen was de afgelopen vijf jaar slechts 1,27 procent. Een broodfonds is geen alternatief voor een aov, maar biedt ondernemers wel een betaalbaar alternatief voor een eerste onzekere periode. Gezien hun achtergrond als adviseurs wilden ze echter een iets andere invalshoek. “Wij geloven juist in samenwerking en niet in wantrouwen of je ergens tegen afzetten. En zo is het idee van het VoorzieningenFonds geboren, waar we in 2016, samen met Erik Mes mee van start gingen.”

Pakt goed uit

Een voorzieningenfonds bestaat net als een broodfonds uit een groep van twintig tot maximaal vijf

 

tig ondernemers, met name zzp’ers. Zij richten samen een vereniging op, die wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen rekening en indien een deelnemer van de vereniging ziek of arbeidsongeschikt wordt, ontvangt deze een schenking van de overige leden met een maximumduur van twee jaar. De hoogte van het bedrag dat wordt verkregen, is van te voren afgesproken en heeft te maken met de inleg. Het geld dat deelnemers inleggen, blijft altijd van de deelnemers zelf. “Ervaring is dat ondernemers meestal binnen twee jaar weer aan het werk zijn’, aldus Wage laar, die vorig jaar een presentatie gaf op het VVP Event Inkomen in Rotterdam.

‘Welkom in de nieuwe advieswereld’

Uit eigen ervaring weten Wagelaar en Poelman inmiddels hoe goed een voorzieningenfonds uitpakt. “Ten eerste ontstaat er een hechte groep van totaal verschillende ondernemers die elkaar volledig vertrouwen en er voor elkaar willen zijn. Dit past bij de nieuwe tijd. In een fonds had een deelnemer bijvoorbeeld een ernstig ziek kind thuis, dat een paar keer per week naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Strikt genomen valt dit niet onder de dekking van een voorzieningenfonds, maar de deelnemers besloten unaniem dat de vader een uitkering kreeg om zijn zieke kind bij te kunnen staan. Daarnaast maak je als deelnemer ook deel uit van een bijzonder mooi netwerk. Iedereen heeft zijn eigen talenten en je zou deze talenten ook binnen je netwerk kunnen inzetten. Dan blijft het niet bij een uitkering, maar kun je ook werk aan elkaar uitbesteden en kun je ook diensten uitwisselen”, aldus Wagelaar.

Voordeel adviseurs

Het VoorzieningenFonds zoekt de samenwerking met advieskantoren. De voordelen zijn: een goed inkomensadvies met een alternatief voor een traditionele aov en extra verdienmogelijkheden. Het fonds heeft inmiddels ook een samenwerking gesloten met Allianz, zodat klanten na twee jaar de mogelijkheid krijgen een aov op maat af sluiten. Een combinatie is mogelijk: een fonds voor de eerste twee jaar dat iemand arbeidsongeschikt is plus een aov van Allianz die uitkeert na twee jaar.

Het VoorzieningenFonds Beheer helpt bij de oprichting van de vereniging, verzorgt de administratie, geeft presentaties, coördineert de ziek- en herstelmeldingen en ondersteunt het bestuur. Deelnemers aan het Fonds betalen voor het beheer en de diensten een eenmalige inleg van 395 euro, excl. btw en vervolgens een bijdrage van tien euro per maand. Daarnaast betalen zij vanzelfsprekend hun inleg in het eigenlijke voorzieningenfonds. De vergoedingen voor de adviseurs die een voorzieningenfonds helpen oprichten, worden betaald uit de eenmalige inleg van de deelnemers.

Wagelaar en Poelman zien volop mogelijkheden voor samenwerking met het intermediair. “Wij hebben al heel wat presentaties mogen verzorgen voor groepen klanten van het intermediair. Dit doen wij kort en krachtig: een half uur uitleg en een half uur vragen en antwoorden en dan sluiten we de sessie. Zzp’ers zijn nu eenmaal drukke mensen met weinig tijd. Het mooie is dat maar liefst tachtig procent van de aanwezige zzp’ers zich aanmeldt voor het fonds. Ook de 35 adviseurs waarmee we samenwerken, zijn erg enthousiast. Zij kunnen iets extra’s voor hun klanten doen waar die klanten ook echt mee zijn geholpen en het vergt nauwelijks een tijdsinvestering. Een buitenkansje voor kantoren die willen innoveren en willen aansluiten bij de trends in de samenleving. We merken dat de belangstelling onder advieskantoren aan het toenemen is en willen gaan voor een landelijk netwerk van kantoren die hun zakelijke klanten de mogelijkheid van een interessant alternatief voor hun AOV willen aanbieden. Welkom in de nieuwe advieswereld.”

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Zelfstandigen standaard verzekerd tegen langdurig inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen standaard verzekerd tegen langdurig inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid

De Stichting van de Arbeid stelt in haar advies 'Keuze voor zekerheid' aan de minister een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder...

Verbond positief over keuzevrijheid in verplichte verzekering ZZP

Verbond positief over keuzevrijheid in verplichte verzekering ZZP

Omdat de behoeften van ZZP'ers sterk uiteenlopen, is het belangrijk dat zij ook bij een verplichte verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico nog iets te...

ZZP Nederland raadpleegt achterban over AOV-voorstel

ZZP Nederland raadpleegt achterban over AOV-voorstel

ZZP Nederland startte maandag een Open Achterbanraadpleging onder alle zelfstandige ondernemers over de hoofdlijnen van het vorige week uitgelekte AOV-voorstel...

De Goudse verhoogt premie Ondernemers-AOV wegens lage rentestand

De Goudse verhoogt premie Ondernemers-AOV wegens lage rentestand

De premie van de Ondernemers-AOV van De Goudse gaat op 1 juni 2020 omhoog met 3,75 procent. Voor lopende verzekeringen geldt de verhoging vanaf de hoofdpremievervaldatum. Volgens...

Movir ondersteunt huisartsen met jonge gezinnen extra

Movir ondersteunt huisartsen met jonge gezinnen extra

Movir is op de markt gekomen met de Huisartsen-AOV, met extra preventie diensten die zijn afgestemd op de behoefte van de (jonge) huisarts, zowel op werk- als privégebied.  Yoram...

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV zijn niet zaligmakend, vindt de Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak in een zaak tussen een polishouder en Allianz Nederland Schade....

Allianz moet verplichtingen uit hoofde AOV nakomen

Allianz moet verplichtingen uit hoofde AOV nakomen

De Rechtbank Rotterdam heeft Allianz Nederland veroordeeld tot nakoming van de AOV en betaling van de ten onrechte niet uitbetaalde verzekeringsuitkeringen. Allianz...

Pleidooi voor basisregeling AOV voor alle werkenden

Pleidooi voor basisregeling AOV voor alle werkenden

Het Modern Werkenden Collectief pleit voor een financieel vangnet bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. De regeling zou er als volgt...

Kwart ZZP'ers positief over verplichte AOV

Kwart ZZP'ers positief over verplichte AOV

Een kwart van de ZZP’ers staat positief tegenover een verplichte AOV, aldus onderzoek van Allianz in samenwerking met Ipsos. Uit het onderzoek blijkt verder...

Alternatief voor verplichte AOV ZZP'ers?

Alternatief voor verplichte AOV ZZP'ers?

Precies een jaar na de start van de in Nederland eerste combinatie van een arbeidsongeschiktheidsvoorziening en pensioen in één, zijn er al 500...