Naast werknemer ook bedrijf vitaal houden

Surfer op golf (Katern Z&V 2021)

(Uit katern Zorg en Verzuim in VVP 4-2021) Met interventies via de zorgverzekering kun je zeker duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen. Onbegrijpelijk daarom dat de collectiviteitskorting bij de basisverzekering verdwijnt, meent de Heilbron Groep. Maar er blijft veel mogelijk. En vergeet niet: ook bedrijf of organisatie moet vitaal blijven en dat vereist hoe dan ook andere interventies.

Aan de (virtuele) tafel: CCO Bas van Twillert van de Heilbron Groep, Gert Dingemans, verantwoordelijk voor Heilbron Zorg en Upiva, en directeur Tom Ikink van Mandaat Assuradeuren. Het gesprek vindt plaats enkele weken nadat de fusie van de Heilbron Groep en Voogd Groep is geëffectueerd. De propositie van Heilbron op Zorg-, Verzuim- en Inkomensvlak gaat uiteraard deel uitmaken van het aanbod van de nieuwe combinatie. Duidelijk daarbij is dat dit aanbod steeds integraler zal zijn.

Tegen deze achtergrond beschouwt Heilbron het verdwijnen van de collectiviteitskorting bij de basisverzekering zorg niet als een onoverkomelijke ramp. Dingemans: “Wij gaan ervan uit dat de resterende korting van vijf procent, zoals aangekondigd door het kabinet, vanaf 2023 ook wordt verboden. Wij voegen ons naar die realiteit. Het accent bij de advisering zal nog meer komen te liggen op de juiste verhouding tussen prijs en voorwaarden. De vraag is of dat erg is. Wij adviseren sowieso al niet louter op prijs.”

Ikink: “Ik denk dat het besef ook groeit dat je er met alleen vitale werknemers niet bent. Ook bedrijf of organisatie moet vitaal zijn en blijven. Met interventies vanuit de zorgverzekering kun je mensen prima stimuleren om aan hun gezondheid te werken. Als het gaat om de vitaliteit van de onderneming spelen andere zaken een rol. Heeft de organisatie een duidelijke toekomstvisie? Is de financiële toekomst verzekerd? Is het risicomanagement adequaat? We zullen steeds breder kijken dan gezondheid alleen.”

“Het is zeker niet ondenkbaar dat wij bijvoorbeeld human resource management toevoegen aan ons palet”, vult Van Twillert aan.

Dat de Heilbron Groep zich voegt naar de realiteit, wil niet zeggen dat zij begrip heeft voor het schrappen van de collectiviteitskorting (oorspronkelijk tien procent). Een gevoel dat volgens de groep branchebreed leeft. Van Twillert: “Er zijn inderdaad collectiviteiten die die naam niet verdienen. Maar door alle collectiviteiten over één kam te scheren, wordt ons de mogelijkheid ontnomen om duurzame inzetbaarheid via zorgcollectiviteiten aan te sturen. Vaak zijn er ook wel degelijk goede zorginhoudelijke afspraken gemaakt. Als sprake is van een duidelijke doelgroep, zijn gerichte afspraken ook heel goed te maken. Op het moment dat collectiviteitskorting niet meer is geoorloofd, ligt het voor de hand dat wij die afspraken nog meer gaan highlighten.”

“Kijk hoe dan ook naar welke aanvullende dienstverlening je als adviseur nog meer kunt bieden”, zegt Dingemans.

Bellijsten

De Heilbron Groep heeft zo’n 350.000 zorgverzekerden in de boeken. Deze verzekerden worden niet, als dat al zou kunnen qua werklast, ieder jaar opnieuw benaderd met een geactualiseerd persoonlijk advies. Van Twillert: “Dat is ook niet nodig. Ik schep er zelf lol in elk jaar te kijken of mijn zorgverzekering nog voldoet. Het antwoord is doorgaans ‘ja’, en dat zal bij de meeste andere verzekerden niet anders zijn. Wij focussen ons op de mensen die zich in de loop van het jaar hebben gemeld met vragen of die interesse in een zorgverzekering hebben getoond. Deze mensen benaderen we aan de hand van bellijsten actief aan het begin van de zorgverzekeringscampagne. Andere mensen kunnen zelf premies en voorwaarden vergelijken in ons vergelijkingsprogramma, zelfs heel gericht per collectiviteit,”

De groep ziet het aantal mensen dat kiest voor een budgetvariant of instappolis al een aantal jaren groeien. Dingemans: “Deze mensen verwachten weinig of geen planbare zorg nodig te hebben in het nieuwe verzekeringsjaar en zoeken jaarlijks gericht op een lage premie. Die lage prijs gaat vaak gepaard met minder zorgkeuzevrijheid. Als adviseur hopen wij dat mensen zich daar goed bewust van zijn. In onze adviesgesprekken vormt vrijheid van zorgkeuze altijd een belangrijk thema.”

De Heilbron Groep biedt – naast de vergelijkingssoftware voor collectiviteiten - de mogelijkheid van online vergelijken en sluiten via kiesgoed.nl. Verwacht wordt dat deze tool zijn diensten ook zal bewijzen als voormalige deelnemers van collectiviteiten straks op zoek gaan. Want enige uitstroom uit collectiviteiten die puur op prijs waren gericht, valt volgens Dingemans wel te verwachten.

‘Bij Verzuim is Long COVID toch wel een ding aan het worden’

Corona

Welke andere trends ziet de Heilbron Groep bij Zorg en Verzuim? Bij Verzuim, zegt Ikink, is Long COVID toch wel een ding aan het worden. Ikink: “Aan het begin van corona explodeerde het aantal ziekmeldingen. Wij denken doordat werkgevers in de onzekere situatie van dat moment werknemers met zelfs maar de lichtste klachten stimuleerden om zich ziek te melden. Toen er meer duidelijkheid was, en de overheid ook een financieel vangnet had gespannen, liep het aantal ziekmeldingen weer terug. Maar nu krijgen we van risicodragers terug dat het aantal ziekmeldingen als gevolg van langdurige coronaklachten toeneemt. Dat baart ze duidelijk zorgen. Het is als met whiplash, dat was voor verzekeraars ook zo’n moeilijk grijpbaar iets. Long COVID is in het Verenigd Koninkrijk zelfs al uitgesloten en eigenlijk wilden onze herverzekeraars dat wij dat ook zouden doen. Maar de privacywetgeving hier laat dit niet toe.”

Ikink sluit niet uit dat de premies omhoog zullen gaan, al is het maar vanuit de Pavlovreactie die verzekeraars in dit soort situaties vertonen.

De impact van corona op de zorgverzekering lijkt vooralsnog beperkt. Dingemans: “Aan de ene kant waren er de coronagerelateerde zorgkosten, aan de andere kant werd veel zorg uitgesteld. Per saldo lijken de zorgkosten in 2020 daardoor niet bijzonder gestegen. Het kabinet heeft inmiddels ook al besloten het verplichte eigen risico in 2022 te handhaven op het huidige niveau van 385 euro.”

Natuurlijk is ook het vitaliteitsdenken een grote, misschien zelfs wel de grootste trend bij Zorg en Verzuim. De Heilbron Groep kijkt ook met grote interesse naar een aanpak als van a.s.r. met Vitality. “Maar dan wel als onderdeel dus”, aldus Ikink, “van een bredere benadering. Met gezonde mensen in een ziekmakend bedrijf schiet het immers nog steeds niet op.”

Reactie toevoegen

 
"Michael de Nijs meest invloedrijk in financiële sector"

"Michael de Nijs meest invloedrijk in financiële sector"

Michael de Nijs (Alpina Group) is de nieuwe nummer 1 in de RiFD Top 100 van meest invloedrijke personen in de financiële adviessector. Hij neemt het stokje...

Menselijke factor cruciaal bij overnames

Menselijke factor cruciaal bij overnames

(Roy van den Anker, Alpina Group, in VVP-Special Fusies & Overnames 2022) Dit jaar werk ik 25 jaar in het intermediaire kanaal van de verzekeringsbranche....

Doe waar je goed in bent

Doe waar je goed in bent

(Roy van den Anker, Heilbron Leusden, in VVP-special Business Support 2021) Onlangs mocht ik deelnemen aan een PE-bijeenkomst met als thema klantbelang centraal....

Mandaat lanceert nieuwe digitale aanvraagstraat

Mandaat lanceert nieuwe digitale aanvraagstraat

Mandaat, het assuradeurenbedrijf van de Heilbron Groep, heeft een nieuwe digitale aanvraagstraat gelanceerd voor al haar inkomensproducten. Hiermee is volgens Mandaat...

Laat je niet gek maken

Laat je niet gek maken

(Uit VVP 6-2020) Overnames en deelnemingen tuimelen momenteel over elkaar heen in de intermediaire markt. Maar laat je niet gek maken, noch als kopende noch als...

Volmachtkantoor beoordelen op meer dan alleen rendement

Volmachtkantoor beoordelen op meer dan alleen rendement

Rob Scholten: ‘Het gaat om meer dan alleen het rendement van een volmachtkantoor.’ Professionaliteit heeft een prijs, dat moeten volmachtgevende...

Digitale transformatie vraagt om frisse blik

Digitale transformatie vraagt om frisse blik

Marco Gregoor laat op zijn smartphone een berichtje zien dat hij ontving van de fabrikant van zijn auto: de accuspanning is laag. “Dat is de digitale transformatie...

Kijken in overnamekeuken Sucsez Groep

Kijken in overnamekeuken Sucsez Groep

(Uit VVP 02 - 2019) Sucsez Groep (onder andere Heilbron, Verzuimeconoom, Mandaat Assuradeuren en Upiva) is dankzij overnames snel gegroeid. Maar hoe komen die overnames...

Klant profiteert van overnames

Klant profiteert van overnames

“Een grote omzet opent meer deuren dan een omzet van een paar miljoen.” Dat is eenvoudig gezegd de ratio achter de overnames die Heilbron pleegt, aldus...

Sucsez heet voortaan Heilbron

Sucsez heet voortaan Heilbron

Vorig jaar fuseerden zorgverzekeringsspecialist Sucsez uit Reeuwijk en Heilbron. Vanaf 1 juni gaat Sucsez de naam Heilbron voeren. “Een mooie samenwerking,...