Pensioen en de onwil om het te willen begrijpen

MoneyView

(Dion van der Mooren van MoneyView in VVP 4, 2023) Het heeft even geduurd, maar de nieuwe pensioenwet (Wtp) is eindelijk aangenomen. Een van de gevolgen van deze nieuwe wet is dat de ruimte om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen in de derde pijler flink is verruimd, waardoor een zzp’er of ondernemer nu net zoveel pensioen kan opbouwen als een werknemer in de tweede pijler.

Aanbieders van lijfrenteproducten zien hun kans schoon en proberen dit dan ook onder de aandacht te brengen bij deze doelgroep. Onder andere door enquêtes te houden onder klanten en de onderzoeksresultaten daarvan te publiceren om op die manier in de publiciteit te komen. In augustus verschenen kort achter elkaar twee onderzoeken met vrijwel hetzelfde onderwerp, maar met behoorlijk verschillende uitkomsten. Zo publiceerde Brand New Day de resultaten van een enquête, waarbij als een van de belangrijkste uitkomsten werd beschreven dat het aantal ondernemers en zzp’ers dat bezig is met zijn of haar pensioenopbouw in de afgelopen twee jaar is gestegen van 48 procent naar 68 procent. Een flinke stijging dus.

Een week later publiceerde Knab echter een onderzoek waaruit bleek dat 38 procent van alle ondervraagde zzp’ers actief bezig is met het regelen van een pensioen. Een verschil van maar liefst 30 procent, terwijl de vraagstelling vrijwel dezelfde is. Knab heeft navraag gedaan onder 1.654 zzp’ers. Het aantal ondervraagden bij Brand New Day staat er niet bij vermeld, maar gezien de grote verschillen in uitkomsten zal de groep een andere samenstelling hebben gehad dan die van Knab. Maar ondanks het grote verschil, nog steeds blijkt dat een flink aantal zzp’ers zich in het geheel niet bezig houdt met de oude dag, terwijl daar op de AOW na niets voor geregeld is.

Uit onderzoek van Knab blijkt dat slechts 26 procent van alle ondervraagden goed op de hoogte is van de fiscale regeling rondom pensioen en ook in het onderzoek van Brand New Day staat dat zzp’ers die melden nog niets voor hun pensioen geregeld te hebben, als belangrijkste reden geven dat zij zich hier nog niet in verdiept hebben of over onvoldoende kennis beschikken als het over pensioenen gaat.

Retelastig

Pensioen is natuurlijk ook een retelastig onderwerp, ook als het om de derde pijler gaat. Leg maar eens uit aan iemand dat als je nu een bedrag inlegt op een lijfrenterekening, dat je dat mag aftrekken van de belasting en dat je dan een kapitaal opbouwt dat niet in box 3 valt en je er dus geen vermogensbelasting over hoeft te betalen, maar dat je over de periodieke uitkering die je na pensioendatum ontvangt inkomensbelasting verschuldigd bent. Heel moeilijk natuurlijk en best begrijpelijk dat de meesten dat veel te ingewikkeld vinden.

Ik viel dan ook bijna letterlijk van mijn stoel toen ik las dat van al die ondervraagde zzp’ers in het onderzoek van Brand New Day maar liefst 38 procent aangeeft te beleggen in cryptocurrency. Nou lukt het mij toch best aardig om in drie of vier zinnen de fiscale spelregels van een lijfrente uit te leggen. Je kunt vijf boeken lezen over blockchain-technologie en cryptovaluta, maar dan nog blijft dat lastig te doorgronden.

Selectief

Het doet mij denken aan een man op leeftijd die laatst iets wilde bestellen bij de McDonalds. Hij ging als enige bij de kassa staan om een bestelling te plaatsen, maar werd niet direct geholpen. Na enige tijd sprak hij flink geïrriteerd een medewerker aan, met de opmerking dat je van mensen op leeftijd niet mag verwachten dat zij zelfstandig een bestelling plaatsen op zo’n beeldscherm. “Veel te ingewikkeld voor mensen op leeftijd”, foeterde hij, om vervolgens, nadat hij zijn bestelling had geplaatst, doodleuk zijn smartphone tevoorschijn te halen en deze tegen het pinapparaat te houden om af te rekenen.

‘De zzp’er die niet tot inkeer komt zal het met een droge boterham moeten doen’

Blijkbaar zijn zzp’ers net zoals deze man op leeftijd wel erg selectief in wat zij wel of niet willen begrijpen. Voor de man op leeftijd geldt dat hij zijn hamburgermenu hoe dan ook heeft gekregen. De zzp’er die niet tot inkeer komt zal het op het moment dat hij of zij zelf ‘op leeftijd ‘ is met een droge boterham moeten doen.

Dion van der Mooren is senior onderzoeker leven & pensioenen bij MoneyView.

Reactie toevoegen

 
Meer over
MoneyView in VVP 1-2024: personalised pricing niet misbruiken

MoneyView in VVP 1-2024: personalised pricing niet misbruiken

MoneyView roept in VVP 1-2024 verzekeraars op geen misbruik te maken van personalised pricing. Pepijn van Kleef, directeur, somt voorbeelden uit het buitenland op...

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView constateert grote verschillen in de voorwaarden verhogings- en verlagingsrecht AOV. Het onderzoeksbureau bij de publicatie van zijn nieuwe Special Item...

Personalised pricing

Personalised pricing

(Pepijn van Kleef, MoneyView, in VVP 1-2024) Het heeft het nieuws niet écht gehaald. Er zijn geen kamervragen gesteld, er zijn nog geen collectieve claimstichtingen...

MoneyView maakt hypothekendatabase compleet

MoneyView maakt hypothekendatabase compleet

MoneyView heeft ook de hypotheken van Handelsbanken opgenomen in haar database. Het productoverzicht voor de particuliere markt is hiermee compleet, met van elke...

Gemiddeld orv-premie in de lift

Gemiddeld orv-premie in de lift

De gemiddelde premie van een overlijdensrisicoverzekering is in 2023 met 2,7 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek...

Zelf markt eerlijker maken

Zelf markt eerlijker maken

(Vanja Bentum, MoneyView, in VVP 6-2023) De markt van verzekeringen is continu in beweging. Soms worden punten van discussie platgeslagen door het Verbond van...

Grote premieverschillen voor jonge bromfietsbestuurders

Grote premieverschillen voor jonge bromfietsbestuurders

"Hoewel dit niet direct leeftijdsdiscriminatie te noemen is, weren verzekeraars in de praktijk jongeren door zeer hoge premies te vragen." Aldus MoneyView bij de...

Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Uit DIL-onderzoek van MoneyView blijkt dat in polissen de stijgende marktrentes sneller worden doorberekend dan in de bancaire tegenhangers. Het bureau: “De...

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

In de nieuwe VVP (5-2023) staat Martin Koot van MoneyView stil bij de weer opgelaaide woekerpolisaffaire en nieuwe pijnlijke dossiers. Koot merkt op dat financieel...

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 5-2023) En ineens zijn ze weer in het nieuws: woekerpolissen! Eind september deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in het hoger...