Tijd voor een nationaal algoritme

Hergen Dutrieux

(Hergen Dutrieux, Viisi, in VVP 3-2021) Als ondernemer ben je van nature positief ingesteld. Klagen en ageren horen daar minder bij, de blik vooruit, naar de onbegrensde mogelijkheden die voor ons liggen, dat is ons domein. De geringe digitale innovatiekracht van Nederland Hypotheken BV doet ons het schaamrood naar de kaken stijgen, dat kan echt veel beter. Lees even mee.

In maart informeerde minister Ollongren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Platform hypotheken 2020. Binnen dit platform wordt elk jaar met partijen in de sector gesproken over de belangrijkste ontwikkelingen en mogelijke knelpunten in de hypotheekverstrekking. De minister trapte af dat het digitaal kunnen ondertekenen van koopovereenkomsten en offertes al een hele stap is. Daar werd ik even stil van… Als dit in 2020 onze belangrijkste innovatie was op de hypotheekmarkt, laten we dat als Nederland dan vooral niet aan grote klok hangen. Het is namelijk gênant om te verkondigen dat we kunnen Zoomen met klanten en een digitale handtekening toestaan tijdens de hypotheekacceptatie. We hebben niet alleen weinig geïnnoveerd, maar zelfs een stap achteruit gezet.

Geen rocket science

Volgens het Platform hypotheken heeft de sector het hypotheekproces verbeterd door het gebruik van overheidsgegevens. Er staat: ‘Zo werd in 2020 voor het bepalen van het inkomen steeds vaker gebruik gemaakt van de Inkomensbepaling Loondienst. De gegevens hiervoor haalt de consument direct op bij het UWV.’

Een aantal jaren geleden heeft een aantal partijen (waaronder ook Viisi Hypotheken) het UWV Verzekeringsbericht getest om op die manier het inkomen vast te stellen. Het inkomen uit dit Verzekeringsbericht wordt omgerekend naar een toetsinkomen voor de hypotheekaanvraag. Dat werkte prima en is best handig. Voordeel is dat een werknemer eenvoudig deze brondata kan aanleveren en dat er geen handmatig opgestelde werkgeversverklaring meer nodig is. Minder fraudegevoelig, altijd zuivere data.

Nu is deze werkwijze opgeschort, omdat de omrekening soms onvoldoende betrouwbaar zou zijn. Wellicht is het één stap terug om meerdere stappen vooruit te zetten. Maar het omrekenen van een inkomen is toch geen rocket science ?

Maatwerk leveren

Verder roept de minister de sector op om starters beter te informeren over dat ze wél iets kunnen kopen. En om bepaalde initiatieven verder te ontplooien. Dat spreekt voor zich, ook wij moedigen de sector aan starters te helpen. En wat betreft het beleid kunnen we kort zijn: meer woningen bouwen.

‘Politiek: help de hypotheeksector echt innoveren’

Maar als de minister het digitale voortouw wil nemen, dan zouden we een nationaal hypotheekacceptatie-algoritme kunnen ontwikkelen. Momenteel maakt het Nibud in opdracht van de overheid ieder jaar een tabel, waarin staat aangegeven hoeveel je maximaal kunt lenen op basis van je inkomen. Alle uitgaven worden voor inkomensgroepen gelijkgesteld. Nul maatwerk, één leennorm.

Met één algoritme zou per consument en per situatie maatwerk kunnen worden geleverd. Want hiermee kijk je zowel naar het individuele inkomen, als naar uitgaven, vermogen en schulden. Het mooie is dat de techniek hiervoor al lang bestaat. Tevens zijn er partijen in de markt die de zogenoemde brondata van onder meer de Belastingdienst, UWV, Mijnpensioenoverzicht en bankrekeninggegevens kunnen ontsluiten. Dus, beste overheid, pak je kans en combineer je regulerende rol met een innovatieve oplossing waar iedereen blij van wordt; de burger, hypotheekverstrekkers en de adviseur!

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Stel limiet aan aantal huizen dat investeerder mag verhuren”

"Stel limiet aan aantal huizen dat investeerder mag verhuren”

Vijfenzestig procent van de Nederlanders vindt dat de overheid een limiet moet stellen aan het aantal huizen dat investeerders en beleggers mogen verhuren en verkopen. Daarnaast...

Een of vijf jonge mensen bereid tot overbieden op huis

Een of vijf jonge mensen bereid tot overbieden op huis

Twintig procent van de jonge Nederlanders is bereid te overbieden op een huis, ook al kunnen ze voor dat bedrag geen extra lening krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van...

Jongeren zwijgen over studieschuld bij hypotheekaanvraag

Jongeren zwijgen over studieschuld bij hypotheekaanvraag

Vijftien procent van de jonge volwassenen (22-35 jaar), verzwijgt zijn of haar studieschuld bij een hypotheekaanvraag of is van plan dit te doen, zo blijkt uit onderzoek...