Werkgevers beter voorlichten

Tammy Koolen

(Uit VVP 5) “Door 60-plussers per definitie af te keuren, ontzeg je deze groep arbeidsongeschikte werknemers de toegang tot de arbeidsmarkt. Een slechte zaak,” aldus directeur Tammy Koolen van Alpina@work, de nieuwe naam van alle bedrijven uit de Alpina Group die zich bezighouden met verzuim- en arbodienstverlening.

Behalve een nieuwe naam zet de Alpina Group met Alpina@Work een concept neer dat vol gaat voor verzuimpreventie en snelle vroegtijdige interventie mocht een werknemer onverhoopt toch ziek worden. Volgens Koolen is er “nog veel winst te behalen, in de eerste plaats in het belang van de werknemer zelf, door te maken dat mensen zich comfortabel voelen in hun werk en direct te reageren bij ziekte of de eerste signalen daarvan”.

Dit laatste gebeurt volgens Koolen nog veel te weinig, met als gevolg een nodeloos hoge schadelast door verzuim voor zowel samenleving als verzekeraars. Overigens hebben heel wat bedrijven helemaal geen verzuimverzekering. “Het gaat in onze portefeuille om zo’n 65 procent van de werkgevers. Vaak kiezen deze alsnog voor een verzuimpolis als ze na goede dienstverlening met als resultante verlaging van het verzuim en dus schadelastbeheersing de voordelen zien. Wij snappen ook dat zeker de kleinere ondernemingen geen aparte afdeling HR hebben en het hoofd van de eigenaar naar andere dingen staat. Het feit dat ze onbekend zijn met de mogelijkheden is vaak de reden waarom ze zich niet hebben verzekerd. Goede voorlichting is dus belangrijk. Ook als het gaat om arboverplichtingen. Het is bekend dat nogal wat bedrijven nog steeds geen RI&E hebben opgesteld. Of ze hebben wel zo’n inventarisatie en evaluatie maar geen plan van aanpak. Ook hier is het vaak geen onwil, maar onbekendheid. Wij geven relaties de tijd om alsnog een RI&E of plan van aanpak op te stellen, vaak is het ook niet zo moeilijk; veel werkgevers kunnen prima in 20 minuten online een RI&E maken.

“Werkgevers zonder verzuimverzekering blijken vaak ook te kiezen voor een niet-gecertificeerde arbodienst. Een verzuimverzekering is nu eenmaal niet verplicht en niet-verzekerde werkgevers zijn een gewillige prooi voor arbobedrijven waarvan wij vinden dat sommige die naam niet verdienen. Ook hier is nog veel te winnen. De arboregels als zodanig hoeven wat ons betreft niet verder aangescherpt te worden. Wij kunnen ons goed vinden in de positieve uitkomsten van de evaluatie wijziging arbowet 2017.”

Bredere benadering

Voldoen aan de arboregels is in de visie van Koolen slechts een onderdeeltje van een veel bredere benadering die nodig is om te komen tot vitale, duurzaam inzetbare werknemers. Alpina@Work biedt dat aanbod, vanuit de eigen bedrijven en samenwerkingen als met de TopzorgGroep.

Koolen: “De kosten van verzuim kunnen enorm oplopen. Er is geen betere manier om de kosten te beheersen dan door ze te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt hier meer dan waar dan ook. In onze visie moeten werknemers het naar hun zin hebben op hun werk. Daar besteden wij dan ook veel aandacht aan. En dan kan het zelfs zo zijn dat wij mensen die niet lekker in hun werkvel zitten, begeleiden naar ander werk.”

De verzuimkosten laten zich ook terugdringen door snelle interventie. Koolen: “De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat er binnen zes weken een reïntegratieplan ligt. Maar waarom zou je zes weken wachten in plaats van in de eerste week al pro-actief in actie te komen door vroegtijdige inzet van interventies. Doe je dat niet, gaat kostbare tijd verloren. Het is niet zo dat wij gelijk de eerste dag voor de deur staan bij mensen die zich ziek melden. Sterker, wij doen dat helemaal niet meer. Tot corona nog wel, hoewel ons bezoek dan meestal de tweede of derde dag was. De eerste dag is het aan de werkgever om even contact met zijn medewerker te hebben.

Tammy Koolen: ‘Wachtlijstbemiddeling lost vaak al veel op.’

“Wel bieden we snel begeleiding en ondersteuning. Vaak blijkt wachtlijstbemiddeling al heel veel op te lossen. Bij ons hoeft ook niemand te wachten op bijvoorbeeld fysiotherapie, dat kunnen wij dankzij onze samenwerkingen met zorgbedrijven meteen aanbieden. Wat wij wel merken is dat zorgverzekeraars daar niet per se blij mee zijn. Het betekent namelijk dat een behandeling sneller wordt gedeclareerd. Maar om wiens belang gaat het nu eigenlijk?”

UWV

Koolen is niet gelukkig met sommige van de (tijdelijke) maatregelen van minister van Gennip om de UWVachterstand bij de sociaal-medische beoordelingen weg te werken. Een daarvan is dat 60-plussers die twee jaar ziek zijn niet langer standaard beoordeeld worden door een verzekeringsarts om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De vereenvoudigde WIA-beoordeling wordt dan gedaan door een arbeidsdeskundige.

Koolen: “Wij zijn hier niet blij mee. Feitelijk accepteer je dat deze groep 60-plussers niet meer beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. Terwijl deze mensen natuurlijk nog prima kunnen en vaak ook willen werken. De maatregel leidt tot meer uitkeringen en dus meer kosten. Uiteindelijk moeten die linksom of rechtsom worden teruggehaald.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
5, 4, 3, 2, 1, go!

5, 4, 3, 2, 1, go!

Dit jaar ‘trakteerde’ Adfiz tijdens haar nieuwjaarsbijeenkomst de aanwezigen op een powerspeech van Ben 'Tyler' Tiggelaar, expert in leiderschap, verandering...

Dylan Dresens directeur Particulieren Alpina Group

Dylan Dresens directeur Particulieren Alpina Group

Dylan Dresens is gestart als directeur Particulieren bij Alpina Group. Dresens was jarenlang directeur van NHG, voordat hij overstapte naar FlexFront en daarna Hypotheek...

Roy van den Anker: "De waarde van de adviseur"

Roy van den Anker: "De waarde van de adviseur"

"Het wordt echter steeds duidelijker dat zachte vaardigheden cruciaal zijn voor de toekomst van de financieel adviseur. Wordt het niet eens tijd om na jaren van...

Derk-Jan Stol nieuwe CFO Alpina Group

Derk-Jan Stol nieuwe CFO Alpina Group

Derk-Jan Stol is vanaf 1 november de nieuwe CFO van Alpina Group. Hij treedt toe tot het bestuur dat verder bestaat uit Sjoerd Laarberg (CEO) en Annemarie Rosebeek...

Zou jij een functiepunt willen zijn in een datacluster?

Zou jij een functiepunt willen zijn in een datacluster?

"Het zou bij mij niet opkomen om premie te baseren op basis van afkomst. En als de hoogte van die premie dan bij toeval samenvalt, dan kan ik dat onderbouwen met...

Alpina Group verwerft P&W en De Poliscounter

Alpina Group verwerft P&W en De Poliscounter

Alpina Group heeft P&W Financial Consultants en De Poliscounter overgenomen. Met deze overnames verstevigt Alpina Group zowel haar online positie als haar positie...

Sjoerd Laarberg nieuwe CEO Alpina Group

Sjoerd Laarberg nieuwe CEO Alpina Group

Sjoerd Laarberg, afkomstig van Allianz, volgt op 1 september Michael de Nijs op als CEO van Alpina Group. De Nijs zal Alpina Group blijven ondersteunen als lid van...

How Company, Alpina en NFF doneren 4000 euro aan stichting ALS Nederland

How Company, Alpina en NFF doneren 4000 euro aan stichting ALS Nederland

How Company, Alpina Group en de stichting New Financial Forum hebben dankzij de deelnemers aan de communicatietraining ‘Communicatie Stijlen Analyse’...

Experttraining Alpina Group, How Company en NFF: nog enkele plaatsen vrij

Experttraining Alpina Group, How Company en NFF: nog enkele plaatsen vrij

Alpina Group, New Financial Forum en How Company hebben de handen ineengeslagen en organiseren op 23 juni 2023 een expert-communicatietraining volgens de methodieken...

Het verhaal van Richard Veldboer... steun Stichting ALS Nederland

Het verhaal van Richard Veldboer... steun Stichting ALS Nederland

Willem Vreeswijk sprak met trainer Richard Veldboer (foto) die in 2020 de diagnose ALS kreeg. Een indrukwekkend verhaal van een positief ingestelde man, die in...