Werkgevers beter voorlichten

Tammy Koolen

(Uit VVP 5) “Door 60-plussers per definitie af te keuren, ontzeg je deze groep arbeidsongeschikte werknemers de toegang tot de arbeidsmarkt. Een slechte zaak,” aldus directeur Tammy Koolen van Alpina@work, de nieuwe naam van alle bedrijven uit de Alpina Group die zich bezighouden met verzuim- en arbodienstverlening.

Behalve een nieuwe naam zet de Alpina Group met Alpina@Work een concept neer dat vol gaat voor verzuimpreventie en snelle vroegtijdige interventie mocht een werknemer onverhoopt toch ziek worden. Volgens Koolen is er “nog veel winst te behalen, in de eerste plaats in het belang van de werknemer zelf, door te maken dat mensen zich comfortabel voelen in hun werk en direct te reageren bij ziekte of de eerste signalen daarvan”.

Dit laatste gebeurt volgens Koolen nog veel te weinig, met als gevolg een nodeloos hoge schadelast door verzuim voor zowel samenleving als verzekeraars. Overigens hebben heel wat bedrijven helemaal geen verzuimverzekering. “Het gaat in onze portefeuille om zo’n 65 procent van de werkgevers. Vaak kiezen deze alsnog voor een verzuimpolis als ze na goede dienstverlening met als resultante verlaging van het verzuim en dus schadelastbeheersing de voordelen zien. Wij snappen ook dat zeker de kleinere ondernemingen geen aparte afdeling HR hebben en het hoofd van de eigenaar naar andere dingen staat. Het feit dat ze onbekend zijn met de mogelijkheden is vaak de reden waarom ze zich niet hebben verzekerd. Goede voorlichting is dus belangrijk. Ook als het gaat om arboverplichtingen. Het is bekend dat nogal wat bedrijven nog steeds geen RI&E hebben opgesteld. Of ze hebben wel zo’n inventarisatie en evaluatie maar geen plan van aanpak. Ook hier is het vaak geen onwil, maar onbekendheid. Wij geven relaties de tijd om alsnog een RI&E of plan van aanpak op te stellen, vaak is het ook niet zo moeilijk; veel werkgevers kunnen prima in 20 minuten online een RI&E maken.

“Werkgevers zonder verzuimverzekering blijken vaak ook te kiezen voor een niet-gecertificeerde arbodienst. Een verzuimverzekering is nu eenmaal niet verplicht en niet-verzekerde werkgevers zijn een gewillige prooi voor arbobedrijven waarvan wij vinden dat sommige die naam niet verdienen. Ook hier is nog veel te winnen. De arboregels als zodanig hoeven wat ons betreft niet verder aangescherpt te worden. Wij kunnen ons goed vinden in de positieve uitkomsten van de evaluatie wijziging arbowet 2017.”

Bredere benadering

Voldoen aan de arboregels is in de visie van Koolen slechts een onderdeeltje van een veel bredere benadering die nodig is om te komen tot vitale, duurzaam inzetbare werknemers. Alpina@Work biedt dat aanbod, vanuit de eigen bedrijven en samenwerkingen als met de TopzorgGroep.

Koolen: “De kosten van verzuim kunnen enorm oplopen. Er is geen betere manier om de kosten te beheersen dan door ze te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt hier meer dan waar dan ook. In onze visie moeten werknemers het naar hun zin hebben op hun werk. Daar besteden wij dan ook veel aandacht aan. En dan kan het zelfs zo zijn dat wij mensen die niet lekker in hun werkvel zitten, begeleiden naar ander werk.”

De verzuimkosten laten zich ook terugdringen door snelle interventie. Koolen: “De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat er binnen zes weken een reïntegratieplan ligt. Maar waarom zou je zes weken wachten in plaats van in de eerste week al pro-actief in actie te komen door vroegtijdige inzet van interventies. Doe je dat niet, gaat kostbare tijd verloren. Het is niet zo dat wij gelijk de eerste dag voor de deur staan bij mensen die zich ziek melden. Sterker, wij doen dat helemaal niet meer. Tot corona nog wel, hoewel ons bezoek dan meestal de tweede of derde dag was. De eerste dag is het aan de werkgever om even contact met zijn medewerker te hebben.

Tammy Koolen: ‘Wachtlijstbemiddeling lost vaak al veel op.’

“Wel bieden we snel begeleiding en ondersteuning. Vaak blijkt wachtlijstbemiddeling al heel veel op te lossen. Bij ons hoeft ook niemand te wachten op bijvoorbeeld fysiotherapie, dat kunnen wij dankzij onze samenwerkingen met zorgbedrijven meteen aanbieden. Wat wij wel merken is dat zorgverzekeraars daar niet per se blij mee zijn. Het betekent namelijk dat een behandeling sneller wordt gedeclareerd. Maar om wiens belang gaat het nu eigenlijk?”

UWV

Koolen is niet gelukkig met sommige van de (tijdelijke) maatregelen van minister van Gennip om de UWVachterstand bij de sociaal-medische beoordelingen weg te werken. Een daarvan is dat 60-plussers die twee jaar ziek zijn niet langer standaard beoordeeld worden door een verzekeringsarts om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De vereenvoudigde WIA-beoordeling wordt dan gedaan door een arbeidsdeskundige.

Koolen: “Wij zijn hier niet blij mee. Feitelijk accepteer je dat deze groep 60-plussers niet meer beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. Terwijl deze mensen natuurlijk nog prima kunnen en vaak ook willen werken. De maatregel leidt tot meer uitkeringen en dus meer kosten. Uiteindelijk moeten die linksom of rechtsom worden teruggehaald.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Diks Verzekeringen als eerste over naar nieuw merk Alpina

Diks Verzekeringen als eerste over naar nieuw merk Alpina

Alpina Group  heeft het nieuwe merk Alpina gelanceerd. Alle bemiddelings- en adviesdiensten op het gebied van verzekeringen, hypotheken, financiële planning,...

Zorg en inkomen beter op elkaar afstemmen

Zorg en inkomen beter op elkaar afstemmen

(Uit katern Zakelijk en Inkomen, VVP 3-2022) Inhoud is steeds bepalender voor een succesvolle propositie inkomen en verzuim. Dit geldt alleen maar nog meer nu...

"Michael de Nijs meest invloedrijk in financiële sector"

"Michael de Nijs meest invloedrijk in financiële sector"

Michael de Nijs (Alpina Group) is de nieuwe nummer 1 in de RiFD Top 100 van meest invloedrijke personen in de financiële adviessector. Hij neemt het stokje...

Adviseur Van den Anker over de drie belangrijkste 21th century skills

Adviseur Van den Anker over de drie belangrijkste 21th century skills

"Bij vaardigheden van de toekomst denken we al snel aan het bijhouden van alle technische ontwikkelingen. Zijn we bijvoorbeeld wel vaardig genoeg om alle nieuwe...

Menselijke factor cruciaal bij overnames

Menselijke factor cruciaal bij overnames

(Roy van den Anker, Alpina Group, in VVP-Special Fusies & Overnames 2022) Dit jaar werk ik 25 jaar in het intermediaire kanaal van de verzekeringsbranche....

Roy van den Anker: de menselijke maat op de werkvloer

Roy van den Anker: de menselijke maat op de werkvloer

"Willen we medewerkers die  betrokken en verantwoordelijk handelen dan moeten we ze niet gebruiken om productie te draaien, maar oprecht luisteren en openstaan...

Alpina Group nieuwe naam fusiebedrijf Voogd & Voogd Groep en Heilbron Groep

Alpina Group nieuwe naam fusiebedrijf Voogd & Voogd Groep en Heilbron Groep

Alpina Group. Dat is de nieuwe naam van de organisatie die is ontstaan na de fusie eerder dit jaar van Voogd & Voogd Groep en Heilbron Groep. Michael de Nijs,...