Advies: nominale zorgpremie verlagen en inkomensafhankelijke bijdrage invoeren

Operatie via Pixabay blauw

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) adviseert om de nominale zorgpremie te verlagen en een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren. Dit in het advies ‘Met de stroom mee’.

Nadat al vaker is geconstateerd dat de zorg door toenemende tekorten onhoudbaar is, stelt de Raad dat het huidige zorgstelsel zelf in belangrijke mate bijdraagt aan dit probleem. Dit komt onder andere door de gefragmenteerde organisatie, perverse productieprikkels en doordat het stelsel de toegang tot goede zorg steeds ongelijker maakt. Groot onderhoud is nodig, waarbij ook de fundamenten moeten worden aangepakt.

In de eerste plaats zou het concurrentiemodel binnen delen van de zorg (eerstelijnszorg, wijkverpleging, GGZ en acute zorg) plaats moeten maken voor een regionaal samenwerkingsmodel. Samenwerking wordt mogelijk via een gedeelde zorgplicht voor gemeenten en zorgverzekeraars, die zorgaanbieders en inkopers verplichten om met elkaar samen te werken.

Ten tweede vindt de Raad het noodzakelijk dat burgers meer naar draagkracht - zowel financieel, als via informele zorgverlening – kunnen bijdragen aan zorg en ondersteuning. De Raad beveelt aan de stapeling van eigen betalingen tegen te gaan, onder andere via een maximum voor chronisch zieken. Deze stapeling van eigen betalingen leidt namelijk tot zorgmijding en uiteindelijk tot meer gezondheidsproblemen en hogere kosten. Daarnaast adviseert de Raad om de nominale zorgpremie te verlagen en een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren. Hierdoor kan de zorgtoeslag grotendeels worden afgeschaft. De zorgtoeslag werkt momenteel averechts: het is te complex, waardoor veel burgers voor wie het juist bedoeld is er geen beroep op doen. Deze maatregelen zullen moeten resulteren in meer doelmatig zorggebruik.

Tot slot constateert de Raad dat een adaptiever stelsel nodig is. De Raad erkent hierbij dat het ideale stelsel niet bestaat. Maar stelt vast “dat het huidige stelsel te rigide wetten en regels bevat die vernieuwing tegen houden: over waar zorggeld aan besteed mag worden, hoe we bepalen wat goede kwaliteit is of over wie zorg mag verlenen. Zo mag een informele zorgverlener volgens de huidige regelgeving wel insuline spuiten in de thuissituatie, maar niet in een intramurale setting. Dit advies bevat aanbevelingen om het zorgstelsel adaptiever te maken. Bijvoorbeeld door bij de toelating van zorg tot het basispakket een scherpere afweging te maken tussen volksgezondheid en kosten: zorg die op lange termijn waardevol en doelmatig is – zoals tandheelkundige zorg – zou om die reden juist wel toegelaten moeten worden. Daartegenover zou dure zorg die slechts een geringe bijdrage levert aan de volksgezondheid kritischer bekeken moeten worden – zo is de vijfjaarsoverleving voor kankerpatiënten de afgelopen tien jaar met acht procent toegenomen, terwijl de kosten aan dure geneesmiddelen zijn vertienvoudigd. Ook is er meer aandacht nodig voor wie zorg mag verlenen: via een modernisatie van de wet BIG kunnen zorgverleners op basis van hun bekwaamheden flexibeler ingezet worden”.

Reactie toevoegen

 
Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

De stijging van de premie van de zorgverzekering in combinatie met de daling van de zorgtoeslag raakt vooral de meest zorgbehoevenden hard. Aldus Poliswijzer, dat...

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

Anders dan vorig seizoen hebben financieel adviseurs dit keer toegang tot de polis Zorg Voordelig van Nationale-Nederlanden. De polis wordt tegelijkertijd als voorheen...

Consumentenbond dient handhavingsverzoek in bij NZa

Consumentenbond dient handhavingsverzoek in bij NZa

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de contractering van zorgaanbieders dit jaar weer niet rond is bij de start van het overstapseizoen. De Consumentenbond...

Recordaantal overstappers bij zorgverzekering voorspeld

Recordaantal overstappers bij zorgverzekering voorspeld

Overstappen.nl verwacht een recordaantal overstappers bij de zorgverzekering, nu de premies fors stijgen. Eva van Erk, Zorgexpert van Overstappen.nl geeft aan: “De...

Premie basispolis stijgt met gemiddeld bijna negen euro per maand

Premie basispolis stijgt met gemiddeld bijna negen euro per maand

De zorgpremie stijgt met gemiddeld bijna negen euro oftewel 6,3 procent per maand naar 147 euro. Dat heeft Geld.nl in kaart gebracht. De goedkoopste basisverzekering...

Premie Stad Holland met 14,50 euro per maand omhoog

Premie Stad Holland met 14,50 euro per maand omhoog

Stad Holland verhoogt de premie van de basisverzekering zorg volgende jaar met 14,40 euro per maand. Tegelijkertijd verandert de verzekering in een combinatiepolis. De...

Premie Zorg en Zekerheid met acht euro per maand omhoog

Premie Zorg en Zekerheid met acht euro per maand omhoog

Volgend jaar betalen verzekerden van Zorg en Zekerheid 147,95 euro per maand voor de Zorg Zeker Polis. Dat is lager dan de berekening van het Ministerie van VWS,...

Overzicht actualiteiten zorgverzekering 2024 in document Kenniskern

Overzicht actualiteiten zorgverzekering 2024 in document Kenniskern

Te vinden op de website van Adfiz: het PE-document dat Zorgverzekeraars Nederland jaarlijks opstelt - in samenwerking met onder andere Adfiz - over de belangrijkste...

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz heeft een nieuwe versie gepubliceerd van haar gratis handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle...