Allianz Benelux: thuiswerken is nog steeds de norm

Allianz nieuw kantoor

Allianz Benelux heeft in het eerste halfjaar van 2020 een operationeel resultaat behaald van 178,1 miljoen euro (2019: 134,4 miljoen euro). Het nettoresultaat is in het eerste halfjaar met 12,5 procent afgenomen tot 97,7 miljoen euro (2019: 111,6 miljoen euro) door een afwaardering van de beleggingsportefeuilles als gevolg van de terugval op de financiële markten in het eerste kwartaal en andere Covid-19 effecten. Voor Schade is het nettoresultaat 52,7 miljoen euro, een stijging van 10,4 procent. Voor Leven is het nettoresultaat 45 miljoen euro, een daling van 29,6 procent vergeleken met 2019 (63,9 miljoen euro).

Het premie-inkomen van Allianz Benelux nam met 15,6 procent af tot 1,9 miljard euro (2019: 2,2 miljard euro). In het Leven-segment daalde het premievolume op Benelux-niveau met 27,6 procent tot 992 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar, met name door het fors gedaalde premievolume in Luxemburg. In het Schade-segment steeg het premie-inkomen in de Benelux met 3,5 procent tot 885 miljoen euro. Deze groei is vooral toe te schrijven aan auto- en brandverzekeringen in de zakelijke markt. De combined ratio voor het eerste halfjaar is 85,5 procent (2019: 94,7 procent), met name door lagere kosten en de gunstige ontwikkeling van de schadefrequentie.

Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: “De wereldeconomie is nog steeds erg fragiel en dat zien we ook in de Benelux. Op dit moment volgen we als directie zorgvuldig de gezondheidsrisico’s die Covid-19 nog steeds oplevert en hoe hiermee wordt omgegaan in de publieke ruimte. Voor ons staat het welzijn van alle medewerkers voorop. Thuiswerken is nog steeds de norm. Het verdient een groot compliment dat we ons zo snel hebben kunnen aanpassen zonder negatieve impact op de dienstverlening aan onze klanten en business partners. Een nieuwe manier van werken tekent zich af. Wij zien de oude manier waarop we ons werk deden veranderen en blijven structureel meer vanuit huis werken wanneer Covid-19 onder controle is. Hiervoor is voor ons, als Benelux- en internationale verzekeraar, wel nieuwe wetgeving nodig, die thuiswerken over de grenzen makkelijker maakt.”

Reactie toevoegen

 
Teruggang in Luxemburg remt omzetgroei Allianz Benelux Leven

Teruggang in Luxemburg remt omzetgroei Allianz Benelux Leven

Het levenbedrijf van Allianz Benelux kende vorig jaar in Nederland en België een omzetgroei, in Luxemburg was - mede door de effecten van corona – sprake...

Allianz neemt Rabo PGGM PPI over

Allianz neemt Rabo PGGM PPI over

Allianz heeft overeenstemming bereikt om Rabo PGGM PPI over te nemen. De overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders. Allianz en Rabo PGGM PPI...

We kunnen beter! centraal in New Financial Magazine

We kunnen beter! centraal in New Financial Magazine

Het thema van de wintereditie 2020 ‘We kunnen beter!’ is ontleend aan het essay ‘We Can Do Better Than This’ van Charles Eisenstein. Hij...

Allianz Benelux draait goed jaar in moeilijke tijden

Allianz Benelux draait goed jaar in moeilijke tijden

Allianz Benelux zag in de eerste negen maanden van 2020 het nettoresultaat dalen van 152 naar 146 miljoen euro. Het schaderesultaat steeg met bijna 28 procent naar...

Katern 'Letselschade' in VVP 3

Katern 'Letselschade' in VVP 3

In de vandaag (dinsdag 7 juli 2020) verschenen VVP 3 onder meer het 'katern 'Letselschade' in samenwerking met Allianz Benelux en met uitstekende vakverhalen van...

Allianz Scenario Sessies nr 4:  Auto (advertorial)

Allianz Scenario Sessies nr 4: Auto (advertorial)

De uitbraak van het coronavirus stelt onze samenleving voor grote uitdagingen. Als nooit tevoren is de toekomst voor de BV Nederland onzeker. En het verleden...

Allianz Scenario Sessies nr 4:  Auto (advertorial)

Allianz Scenario Sessies nr 4: Auto (advertorial)

De uitbraak van het coronavirus stelt onze samenleving voor grote uitdagingen. Als nooit tevoren is de toekomst voor de BV Nederland onzeker. En het verleden...

Allianz Scenario Sessies nr 3:  Bouw (advertorial)

Allianz Scenario Sessies nr 3: Bouw (advertorial)

De uitbraak van het coronavirus stelt onze samenleving voor grote uitdagingen. Als nooit tevoren is de toekomst voor de BV Nederland onzeker. En het verleden...

Allianz Scenario Sessies nr 5:  Risicospreiding (advertorial)

Allianz Scenario Sessies nr 5: Risicospreiding (advertorial)

De uitbraak van het coronavirus stelt onze samenleving voor grote uitdagingen. Als nooit tevoren is de toekomst voor de BV Nederland onzeker. En het verleden...

Allianz Scenario Sessies nr 6:  Vrijkomend pensioenkapitaal (advertorial)

Allianz Scenario Sessies nr 6: Vrijkomend pensioenkapitaal (advertorial)

De uitbraak van het coronavirus stelt onze samenleving voor grote uitdagingen. Als nooit tevoren is de toekomst voor de BV Nederland onzeker. En het verleden...