Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

Euro's 50 via Pixabay

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (onder andere 2020 en 2021).

Mensen die niet op tijd bezwaar hebben ingediend en waarbij de aanslag al vaststaat, krijgen nog geen rechtsherstel. Hierbij is een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure nog van groot belang, die in het najaar van 2022 wordt verwacht.

Actuele spaarrente

In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna nul procent. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. En bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

Belastingplichtigen hoeven geen actie te ondernemen om het rechtsherstel te ontvangen. Zij krijgen automatisch geld terug voor de uiterlijke datum van 4 augustus. Hetzelfde geldt voor alle aanslagen over het belastingjaar 2021. Deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd.  Vanaf medio september wordt daarnaast herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24-12-2021 nog niet onherroepelijk vaststonden. Vanaf medio oktober volgt dan het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd. Ook voor al deze groepen geldt dat mensen hier automatisch bericht over krijgen, zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Via een rekenhulp kunnen mensen op de website van de Belastingdienst naar verwachting in juli narekenen hoe de aanslag tot stand is gekomen.

Het kabinet stelt voor om de spaarvariant uit te werken in een wetsvoorstel, zodat deze variant ook geldt voor de overbruggingsjaren 2023 en 2024. Dit wetsvoorstel zal met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Vanaf 2025 komt er een nieuw systeem waarbij de belasting wordt geheven over het werkelijke rendement in box 3.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Alex van der Sluijs - Wonen en Hypotheek 3 mei 2022

Dat is rechtsongelijkheid. Iedereen dient op dezelfde wijze behandeld te worden. Zo zou het. naar mijn mening meten zijn: Bezwaar is minimaal mogelijk binnen de normale termijn dat je als belastingbetaler kennis hebt genomen van de ten onrechte opgelegde aanslagen. En dat is voor velen de brief die de Belastingdienst zelf heeft verstuurd dit jaar over 2021 en 2022 met de verwijzing naar de uitspraak van december. Eerlijker zou zijn als iedereen standaard een herziening krijgt en niet alleen de bezwaarmakers. Dat dat het kabinet te veel geld kost, is dan jammer. Ook al liggen je aanslagen vast, ik denk dat een massacliam in zit om dit laatste te bereiken. In ieder gav lijkt het me zinnig om massaal ik beroep te gaan en herziening vanaf. 2017 te vorderen. De systematiek zelf is ook zeer dubieus en ik vraag me af of die stand gaat houden. Dat zal ook nog wel een juridisch staartje krijgen. Het laten aansluiten bij het werkelijke rendement is eigenlijk de enige optie. Maar dat krijgt de belastingdienst nooit meer voor elkaar. Ik denk dat box 3 heffingen over deze periodes en voor alle belastingplichtigen, eigenlijk de enige uitweg is. Anders wordt het nog jaren procederen vrees ik.

Meer over
Wetgever moet alert blijven op hoogte box 3 heffing

Wetgever moet alert blijven op hoogte box 3 heffing

De Hoge Raad ziet geen reden om de belasting op vermogen - de heffing in box 3 - voor het jaar 2011 ongeldig te verklaren. Maar de Hoge Raad waarschuwt dat als duidelijk...

Vrijstelling box 3 versneld verhoogd

Vrijstelling box 3 versneld verhoogd

In 2016 wordt het heffingvrije vermogen voor box 3 met 3.000 verhoogd, bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Hiermee wordt de kleine spaarder al in 2016 ontzien....

"meer maatregelen nodig dan alleen wijzigen vermogenstaks"

"meer maatregelen nodig dan alleen wijzigen vermogenstaks"

Financieel planner Herman Bouter roept de AFM op het ministerie van Financiën te vragen welke maatregelen zij bereid is te nemen nu de lage rente particulieren...

Vermogensrendementsheffing hervormd

Vermogensrendementsheffing hervormd

Bij de belastingherziening die het kabinet voor ogen staat, wordt ook de vermogensrendementsheffing hervormd.   Staatssecretaris Wiebes daarover in zijn brief...