Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

Euro's 50 via Pixabay

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (onder andere 2020 en 2021).

Mensen die niet op tijd bezwaar hebben ingediend en waarbij de aanslag al vaststaat, krijgen nog geen rechtsherstel. Hierbij is een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure nog van groot belang, die in het najaar van 2022 wordt verwacht.

Actuele spaarrente

In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna nul procent. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. En bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

Belastingplichtigen hoeven geen actie te ondernemen om het rechtsherstel te ontvangen. Zij krijgen automatisch geld terug voor de uiterlijke datum van 4 augustus. Hetzelfde geldt voor alle aanslagen over het belastingjaar 2021. Deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd.  Vanaf medio september wordt daarnaast herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24-12-2021 nog niet onherroepelijk vaststonden. Vanaf medio oktober volgt dan het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd. Ook voor al deze groepen geldt dat mensen hier automatisch bericht over krijgen, zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Via een rekenhulp kunnen mensen op de website van de Belastingdienst naar verwachting in juli narekenen hoe de aanslag tot stand is gekomen.

Het kabinet stelt voor om de spaarvariant uit te werken in een wetsvoorstel, zodat deze variant ook geldt voor de overbruggingsjaren 2023 en 2024. Dit wetsvoorstel zal met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Vanaf 2025 komt er een nieuw systeem waarbij de belasting wordt geheven over het werkelijke rendement in box 3.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Alex van der Sluijs - Wonen en Hypotheek 3 mei 2022

Dat is rechtsongelijkheid. Iedereen dient op dezelfde wijze behandeld te worden. Zo zou het. naar mijn mening meten zijn: Bezwaar is minimaal mogelijk binnen de normale termijn dat je als belastingbetaler kennis hebt genomen van de ten onrechte opgelegde aanslagen. En dat is voor velen de brief die de Belastingdienst zelf heeft verstuurd dit jaar over 2021 en 2022 met de verwijzing naar de uitspraak van december. Eerlijker zou zijn als iedereen standaard een herziening krijgt en niet alleen de bezwaarmakers. Dat dat het kabinet te veel geld kost, is dan jammer. Ook al liggen je aanslagen vast, ik denk dat een massacliam in zit om dit laatste te bereiken. In ieder gav lijkt het me zinnig om massaal ik beroep te gaan en herziening vanaf. 2017 te vorderen. De systematiek zelf is ook zeer dubieus en ik vraag me af of die stand gaat houden. Dat zal ook nog wel een juridisch staartje krijgen. Het laten aansluiten bij het werkelijke rendement is eigenlijk de enige optie. Maar dat krijgt de belastingdienst nooit meer voor elkaar. Ik denk dat box 3 heffingen over deze periodes en voor alle belastingplichtigen, eigenlijk de enige uitweg is. Anders wordt het nog jaren procederen vrees ik.

Meer over
Belastingdienst doet uitspraak in box 3 procedures

Belastingdienst doet uitspraak in box 3 procedures

De Belastingdienst heeft vrijdag uitspraak gedaan in de zogenaamde massaal bezwaarprocedures box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 in reactie op een arrest van...

DNB: financiële gevolgen verhuizen eigen woning naar box 3 beperkt

DNB: financiële gevolgen verhuizen eigen woning naar box 3 beperkt

Als de eigen woning in geleidelijke stapjes verhuist naar box 3, zijn de gevolgen voor het inkomen van woningbezitters gemiddeld zeer beperkt. Dat stelt DNB, dat...

Geen compensatie vermogensrendementsheffing 2013-2016

Geen compensatie vermogensrendementsheffing 2013-2016

Voor de vermogensrendementsheffing in de jaren 2013 tot en met 2016 komt geen compensatie. Eerder oordeelde de Hoge Raad dat de heffing zoals die destijds bestond...

NVHP: "Fiscale plaatsing goed onderbouwd vastleggen"

NVHP: "Fiscale plaatsing goed onderbouwd vastleggen"

Het kiezen voor fiscale plaatsing is een afweging welke de erkend hypothecair planner maakt samen met de consument. Het verdient de aanbeveling dit zorgvuldig en...

“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

De nieuw voorgestelde belastingheffing over vermogen leidt er volgens het VFBO nog steeds toe dat consumenten die minder risico willen of kunnen lopen met hun beleggingen...

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Vanaf 2021 gaat het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog naar 50.000 euro of 100.000 euro met fiscaal partner. Hierdoor betalen bijna een miljoen spaarders en kleine...

Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

Financiën is de internetconsultatie gestart van het Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht. De verwachting, aldus het ministerie, is dat...

"Voorstel wijziging vermogensrendementsheffing zet aan tot risicovol beleggen"

"Voorstel wijziging vermogensrendementsheffing zet aan tot risicovol beleggen"

De AFM vreest dat het kabinetsvoorstel voor wijziging van de vermogensrendementsheffing leidt tot onwenselijk beleggersgedrag. In een brief aan minister Hoekstra...

Fout in box 3 percentages in aanslag 2019 en voorlopige aanslag 2020

Fout in box 3 percentages in aanslag 2019 en voorlopige aanslag 2020

Er is een fout ontdekt in de berekening van de percentages van het rendement van box 3 voor 2019 en 2020. Deze rekenfout, gemaakt op het ministerie van Financiën,...

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt het kabinetsbesluit om spaarders niet meer te belasten op niet-behaald rendement, maar betreurt het dat het kabinet...